Vodafone nu are voie sa ceara despagubiri pentru renuntarea la abonament inainte de expirarea duratei minime a contractului, au decis judecatorii

Vodafone nu are voie sa ceara despagubiri pentru renuntarea la abonament inainte de expirarea duratei minime a contractului, au decis judecatorii

Prevederea din contractele Vodafone prin care abonatii sunt obligati sa plateasca o despagubire in suma fixa de cateva sute de euro daca vor sa renunte la abonament inainte de expirarea duratei minime a contractului, de regula de 24 de luni, este ilegala, fiind o clauza abuziva, conform unei decizii a Tribunalului Bucuresti, confirmata de Curtea de Apel Bucuresti, care a emis o decizie definitiva in acest sens, la finalul lui 2017.

Decizia judecatorilor a fost luata la cererea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), in urma reclamatiilor primite de la abonatii Vodafone.

Vodafone a fost obligata sa elimine respectiva clauza abuziva din toate contractele, atat din cele in curs de derulare, cat si din cele nou incheiate.

Iata decizia Tribunalului Bucuresti, din 20.11.2015:

"Constată caracterul abuziv al următoarelor clauze din contracte:

a) din Clauzele Contractuale Principale – Partea a II-a:

- clauza 5 pct. 5.1 fraza a doua privind obligația clientului de a plăti „o despăgubire în cazul încetării Contractului înainte de expirarea duratei minime contractuale stabilite în CCP Partea I și TCG”;

- clauza 9 alin. 2 ultimele două liniuțe conform cărora la încheierea contractului clientul declară că „a citit, a înțeles și a acceptat clauzele cuprinse în CCP și TCG” și că a acceptat în mod expres clauza 5 din CCP partea a II-a;

b) din Termenii și Condițiile Generale pentru Persoane Fizice – Consumatori:

- clauza 10.3 fraza a doua „Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 150 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract pentru fiecare cartelă SIM dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii”;

- clauza 10.4; - clauza 10.5; - clauza 18.2 lit. a) și b); - clauza 18.3; - clauza 19.8.3 alin. 1 fraza a doua „Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 200 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract pentru fiecare cartelă SIM dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii” și alin. 2 fraza a doua „Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 100 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract pentru fiecare cartelă SIM dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii”;

- clauza 19.9.3 - clauza 19.9.4 alin. 1 fraza a doua „În cazul în care clientul dorește trecerea la o extraopțiune lunară de Internet pe Mobil în roaming cu valoare în euro mai mică, înainte de expirarea perioadei minime contractuale, clientul va plăti, cu titlu de despăgubire, diferența de valoare între extraopțiunea prezentă și cea viitoare pentru restul perioadei contractuale obligatorii” și alin. 2 fraza a doua „În cazul în care clientul dorește trecerea de la extraopțiunea Internet pe Mobil Roaming 1GB la Internet pe Mobil Roaming 500MB, cu valoare în euro mai mică, înainte de expirarea perioadei minime contractuale, clientul va plăti, cu titlu de despăgubire, diferența de valoare dintre extraopțiunea prezentă și cea viitoare pentru restul perioadei contractuale obligatorii”;

- clauza 19.9.6 alin. 1 fraza a doua „Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 200 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract pentru fiecare cartelă SIM dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii” și alin. 2 fraza a doua „Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 100 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract pentru fiecare cartelă SIM dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii”.

Menține procesul verbal nr. 0619993/749/21.02.2014 în ceea ce privește constatarea caracterului abuziv al clauzelor enumerate mai sus.

Aplică pârâtei sancțiunea amenzii contravenționale în cuantum de 200 lei pentru încălcarea prevederilor art. 1 alin. 3 din Legea nr. 193/2000.

Obligă pârâta să modifice toate contractele de adeziune în curs de executare, precum și să elimine clauzele abuzive din contractele preformulate de același tip, destinate a fi utilizate în cadrul activității profesionale.” (Vezi aici decizia Tribunalului Bucuresti)

Vodafone a contestat aceasta decizie a Tribunalului Bucuresti la instanta superioara, Curtea de Apel Bucuresti, care insa a a respins apelul, astfel ca decizia judecatorilor a ramas definitiva: “Solutia pe scurt: Respinge apelul, ca nefondat. Definitivă” (vezi aici decizia Curtii de Apel Bucuresti)

Cum au motivat judecatorii decizia

Motivarea deciziei judecatorilor este destul de simpla, intrucat Legea nr.193 din anul 2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori interzice firmelor care furnizeaza servicii, precum Vodafone, sa prevada in contracte plata unei sume fixe in cazul denuntarii unilaterale a contractului de catre client.

Judecatorii arata urmatoarele, in motivarea deciziei:

Potrivit alin. 1 lit. j) din Anexa Legii nr. 193/2000 „Sunt considerate clauze abuzive acele prevederi contractuale care:
(…)
j) restrâng sau anulează dreptul consumatorului de a denunța sau de a rezilia unilateral contractul, în cazurile în care:
(…)
- profesionistul a impus consumatorului, prin contract, clauze referitoare la plata unei sume fixe în cazul denunțării unilaterale”.

In contractele Vodafone se stipuleaza ca in cazul rezilierii contractelor inainte de termen, adica inainte de expirarea duratei minime contractuale, clientii trebuie sa plateasca o suma o suma fixa de cateva sute de euro, in functie de valoarea abonamentului, drept despagubire pentru un asa-zis prejudiciu pe care l-ar suferi.

Judecatorii considera ca prin impunerea respectivei sume fixe, Vodafone a restrans dreptul consumatorilor de a rezilia unilateral contractele:

“În speță, prin clauzele 10.3 fraza a doua („Prejudiciul se calculează pornind de la suma de 150 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract pentru fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimba BNR leu/euro de la data emiterii facturii”) … pârâta (Vodafone) a restrâns dreptul consumatorilor de a denunța sau de a rezilia unilateral contractul prin impunerea unei sume fixe pentru fiecare lună rămasă din durata minimă contractuală stabilită de pârâtă. “

Vodafone nu plateste despagubiri abonatilor pentru nefunctionarea serviciilor

Judecatorii si-au justificat decizia de a declara abuzive clauzele privind despagubirile cerute pentru incheierea contractului inainte de termen prin faptul ca in contractele Vodafone exista un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor.

Astfel, instanta a constatat ca in timp ce Vodafone a restrans drepturile clientilor de renunta la contracte inainte de termen, firma britanica si-a exonerat propria raspundere fata de nefunctionarea serviciilor de comunicatii, in detrimentul consumatorului si contrar bunei-credinte.

Din decizia instantei:

“Pe de altă parte, potrivit art. 14.2 din TCG V_______ nu va fi răspunzător față de Client, utilizator sau terțe persoane pentru nicio daună, pierdere de profit, beneficii nerealizate, ratarea unor ocazii de afaceri sau alte pierderi suferite de Client rezultate direct sau indirect din nefuncționarea serviciului din motive de ordin tehnic, iar conform art. 14.3 din TCG V_______ nu răspunde de nicio daună directă sau indirectă cauzată Abonatului de indisponibilitatea sau de funcționarea defectuoasă a Serviciului și V_______ își declină orice răspundere pentru erori cauzate de soft și defecțiuni de rețea. De asemenea, la art. 17.4.3 din TCG s-a prevăzut că V_______ poate decide în orice moment să suspende, să modifice sau să întrerupă imediat furnizarea Serviciului, fără preaviz, cu scopul de a efectua lucrări de reparații și întreținere, de a îmbunătăți calitatea Serviciului sau în alte scopuri. (Aceste alte scopuri nu sunt explicitate în contract, iar posibilitatea pârâtei de a suspenda/modifica/întrerupe furnizarea serviciului în alte scopuri decât efectuarea lucrărilor de reparații și întreținere ori îmbunătățirea serviciului nu are cum să fie prevăzută în favoarea clientului, cum s-a susținut prin întâmpinare la finalul pct. V.)

Așadar, în timp ce posibilitatea consumatorului de a denunța contractul înainte de expirarea duratei minime contractuale este semnificativ restrânsă prin obligația de plată a despăgubirilor stabilite într-un cuantum fix de pârâtă, iar posibilitatea consumatorului de a renunța la o parte din serviciile contractate este anulată prin obligația de plată în continuare a contravalorii acestora, pârâta își limitează propria răspundere pentru neîndeplinirea obligației de furnizare a serviciilor contractate, ceea ce creează, în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei-credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, conferind clauzelor referitoare la despăgubirile datorate de client un caracter abuziv.”

Telefoane la preturi mici, dar cu abonamente scumpe

Judecatorii si-au mai motivat decizia impotriva Vodafone explicand ca fima de telefonie face oferte promotionale prin care ofera clientilor telefoane la preturi mai mici decat cele din magazine, impunandu-le in schimb abonamente cu valoare foarte mare.

Din decizia judecatorilor:

“Tribunalul mai reține că existența unor oferte promoționale face parte din strategia operatorilor din domeniul telecomunicațiilor de atragere a clienților. Trebuie însă observat că, în cazul în care clientului îi este oferit un echipament electronic la un preț mult mai scăzut decât cel practicat pentru vânzarea aceluiași echipament electronic fără încheierea unui abonament, clientul trebuie să încheie un abonament cu valoare foarte mare, pe baza căruia diferența de preț este recuperată de profesionist. (Valoarea abonamentului este de 59 euro/lună  conform ofertei prezentate de pârâtă la fila 479, vol. II din dosarul nr. XXXXXXXXXXX, în condițiile în care diferența de preț pentru primele 6 telefoane din ofertă este cuprinsă între 68 și 138 de euro, pârâta neavând nevoie decât de o perioadă scurtă pentru recuperarea acesteia din costul abonamentului.) Cu privire la cazurile în care nu se oferă echipamente electronice, ci doar servicii de telefonie, pârâta nu a explicat de ce ar exista o diferență semnificativă între costul serviciului furnizat pentru o perioadă scurtă și costul serviciului a cărui furnizare este garantată pentru o perioadă minimă de 1 an/2 ani, pentru a justifica valoarea despăgubirilor percepute în cazul denunțării contractului înainte de încheierea perioadei minime.”

Despagubirea nu este corelata cu prejudiciul efectiv

Judecatorii au mai constatat ca suma fixa impusa de Vodafone in cazul renuntarii la contract inainte de perioada minima nu este corelata cu prejudiciul suferit efectiv de firma de telefonie.

Din motivarea judecatorilor:

“Suma prevăzută cu titlu de despăgubire în cazul denunțării contractului de către client înainte de expirarea perioadei minime este o sumă fixă stabilită anticipat de pârâtă pentru fiecare lună rămasă până la expirarea duratei minime, fără corelație cu prejudiciul suferit efectiv de pârâtă (în cazul ofertelor aferente abonamentului RED 59 diferența de preț variază foarte mult de la un telefon la altul, fiind cuprinsă între 68 și 570 euro conform tabelului de la fila 479, vol. II din dosarul nr. XXXXXXXXXXX), fiind aplicabile în cauză dispozițiile alin. 1 lit. j) din Anexa Legii nr. 193/2000.”

Decizia integrala a Tribunalului Bucuresti

8254/2015
20-11-2015
Actiune în constatare

Tribunalul BUCURESTI

DOSAR NR. XXXXXXXXXX

SECȚIA A II-A – C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

Sentința civilă nr. 8254

Ședința publică din data de 20.11.2015

Tribunalul constituit din:

Președinte: S____ S_______ C_____

Grefier: D__ A________ D___

Pe rol soluționarea cauzei de contencios administrativ și fiscal privind pe reclamanta A__________ NAȚIONALĂ P_____ PROTECȚIA C_____________ și pe pârâta V_______ R______ SA, având ca obiect acțiune în constatare.

Dezbaterile au avut loc în ședința din publica din data de 29.10.2015, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acel termen. Având nevoie de timp pentru a delibera, instanța a amânat pronunțarea la data de 06.11.2015, apoi la data de 20.11.2915, când:

TRIBUNALUL,

Deliberând asupra cauzei de față, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 06.03.2014 sub nr. XXXXXXXXXXX reclamanta A__________ Națională pentru Protecția C_____________ a chemat-o în judecată pe pârâta V_______ Romania SA, solicitând:

- constatarea clauzelor abuzive în contractele care au făcut obiectul procesului-verbal de constatare a contravenției, contracte redactate de pârâtă;

- aplicarea sancțiunii contravenționale corespunzătoare prevederilor Legii nr. 193/2000 potrivit art. 16 din actul normativ;

- constatarea faptei pârâtei de a insera clauze abuzive în contractele încheiate cu clienții, respectiv contravenția prevăzută de art. 13 alin. 1 coroborat cu prevederile art. 1 alin. 3 din actul normativ menționat și obligarea acesteia la modificarea clauzelor considerate ca fiind abuzive;

- urmare a constatării caracterului abuziv al clauzelor contractuale, restituirea către clienții operatorului economic bancar a sumelor de bani încasate în temeiul acestora, sume percepute în mod nejustificat, constituind astfel o plată nedatorată;

- menținerea procesului-verbal ca temeinic și legal.

Reclamanta a arătat că A__________ Națională pentru Protecția C_____________ a dispus efectuarea verificărilor care se impuneau ca urmare a sesizărilor venite din partea consumatorilor, în sensul prevederilor art. 9 din Legea nr. 193/2000, concluziile fiind consemnate în procesul verbal de constatare clauze abuzive existente în contractele de credit încheiate de către clienți, în calitate de consumatori și V_______ R______ S.A., în calitate de beneficiar, după cum urmează:

1. Reclamația doamnei P___ Marilis I_____ nr. 1477/14.02.2014

Constatările agenților constatatori consemnate în procesul-verbal de constatare a contravenției nr. xxxxxxx/749/21.02.2014, __________ nr. xxxxxxx fac referire la natura prezumtiv abuzivă a următoarelor clauze cuprinse în conținutul contractelor de credit, astfel:

Controlul s-a efectuat în conformitate cu O.G. 21/1992 republicată și a Legii 193/2000 republicată în urma cercetării reclamației 1477/14.02.2014 și a extinderii controlului la contractele aflate în derulare, au fost constatate următoarele: 1. Referitor la reclamația petentei P___ Marilis I_____- reclamă că „Dețin un contract de furnizare de internet nr. xxxxxxxx/10.06.2013 pe care intenționez să îl reziliez, chiar dacă perioada contractuală de 24 luni nu s-a încheiat." Consumatoarea menționează că a făcut cerere de reziliere în data de 17.01.2014, transmisă către profesionist, care are ID nr.xxxxxxxx din 17.01.2014, iar un reprezentant al profesionistului (V_______ R______ SA) a contactat-o telefonic și a înștiințat-o că trebuie să plătească taxa de reziliere calculată, pornind de la suma de 200 Euro, împărțită la 24 de luni, înmulțită cu numărul de luni rămase până la încetarea de drept a contractului. Petenta reclamă că i s-au invocat condițiile TCG pe care nu le-a luat la cunoștință și nu au fost negociate. Din punctul de vedere al profesionistului prezent în timpul cercetării reclamației petenta prin denunțarea contractului este obligată la plata sumei de 139,18 Euro cu titlu de despăgubire.

În urma analizării contractelor și a TCG aferente reclamațiilor depuse menționate la lit. H din -prezentul pvcc și extinderea controlului la alte contracte prezentate de profesionist, aflate în derulare, certificate "Conform cu originalul", s-au constatat următoarele:

Atât în contractele analizate, cât și în contractul cadru (postat și pe site-ul profesionistului) V_______ R______ - Clauze contractuale principale - partea a II (CCP) la art. 5 încetarea contractului și suspendarea serviciului la punctul 5.1 se menționează:

"Contractul încetează la cererea clientului printr-o notificare scrisă adresată către V_______ cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care se dorește încetarea contractului. Clientul se obligă să plătească toate datoriile scadente și o despăgubire în cazul încetării contractului înainte de expirarea duratei minime contractuale stabilite în CCP partea I și TCG"

Din analiza contractelor puse la dispoziție de profesionist și de consumatoarea P___ Marilis I_____, prin reclamația depusă, rezultă faptul că perioada minimă contractuală este de minim de_24 luni, în cazul contractelor _________ nr xxxxxxxx/10.06.2013, _________ nr. xxxxxxxx/30.01.2013, _________ xxxxxxxx/18.12.2013, _________ nr. xxxxxxxx/20.09.2013 și contractul _________ nr. xxxxxxxx/10.06.2013 perioada minimă contractuală fiind tot de 24 de luni.

La art. 9 din CCP partea a II referitoare la Durata contractului se specifică următoarele: „prezentul contract se încheie pe o durată nedeterminată, dar nu mai mică de 1 an (durata minimă) dacă o altă durată minimă nu este specificată expres în CCP partea I sau în oferta promoțională acceptată de client.”

La ultimele două alineate din art. 9 se prevăd următoarele: "La încheierea contractului consumatorul declară că:

- A citit, a înțeles și a acceptat clauzele cuprinse în CCP și TCG și a primit un exemplar din contractul semnat de ambele părți,

A acceptat în mod expres clauzele 6.2, 6.3, 14.2, 14.3 din TCG și clauzele 5 și 7 din CCP partea a II ".


Citeste articolul integral pe Bancherul.ro

Taguri:

Alte stiri

6 comentarii

stefan
7 Aug 2018

mai am un 1 de abonament,pot sa il inchid fara sa mai platesc ceva?

chitila Elena
19 Sep 2019

Buna ziua.Contractul cu vodafone expira in aprilie 2020,as dori o modificare a contractului ,micsorarea abonamentului.Este posibil?

Ioan D?nil?
29 Jan 2020

Am un abonament expirat deja de când am depus cerere de reziliere. am nr.de telefon 0721677286 ?i înc? din decembrie 2019 ?i ulterior am mai depus alte câteva cereri f?r? s? fiu anun?at de ceea ce sa hot?rât. Nu mai am nevoie de acest abonament pe nr. de telefon 0721677286 deoarece timp de doi ani nu mi-a folosit la nimic. Rog confirma?i-mi rezilierea acestui contract la adresa de e-mail ioandanila1@gmail.com sau la telefonul 0775543219. Dac? o s? am nevoie de un abonament util ce-mi poate satisface nevoile de telefonie voi reveni îns?, pân? atunci rezolva?i-mi cererea ?i nu v? mai fofili?i atunci când clien?ii sunt nemul?umi?i de serviciile Dumneavoastr?. Nr. de telefon 0721677 îl am de mai bine de 20 de ani ?i mi-a folosit cât înc?rcam cartela îns? abonamentul nu ma ajutat cu nimic. Ori cum 0721677286 este Prypay ?i-mi apar?ine ?i am s?-l folosesc în continuare reânc?rcabil. Mul?umesc

Ioan D?nil?
29 Jan 2020

Am un abonament expirat deja de când am depus cerere de reziliere. Nr.de telefon 072167728. Lansez prin serviciile vodafon tot felul de cereri de reziliere ?i Andreea cu ideea doarme probabil pentru c? nu ne e de nici un folos. Înc? din decembrie 2019 ?i ulterior am tot depus cereri de reziliere îns? f?r? s? fiu anun?at de ceea ce sa hot?rât. Nu mai am nevoie de acest abonament pe nr. de telefon 0721677286 deoarece timp de doi ani nu mi-a folosit la nimic. Rog confirma?i-mi rezilierea acestui contract la adresa de e-mail ioandanila1@gmail.com sau la telefonul 0775543219. Dac? o s? am nevoie de un abonament util ce-mi poate satisface nevoile de telefonie voi reveni îns?, pân? atunci rezolva?i-mi cererea ?i nu v? mai fofili?i atunci când clien?ii sunt nemul?umi?i de serviciile Dumneavoastr?. Nr. de telefon 0721677 îl am de mai bine de 20 de ani ?i mi-a folosit cât înc?rcam cartela îns? abonamentul nu ma ajutat cu nimic. Ori cum 0721677286 este Prypay ?i-mi apar?ine ?i am s?-l folosesc în continuare reânc?rcabil. Mul?umesc

Elena
25 Mar 2020

Bun? ziua. Contractul cu Vodafone expira în decembrie 2020,asi dori rezilierea contractului. Mi au m?rit abonamentul f?r? ca eu sa fiu de acord. Ii sunai sa vb cu ei sa le spun ca nu mai am cu ce sa pl?tesc factura sa îl fac? mai mic, dar îmi zisara ca îl prelungesc pe 24 de luni ?i îl fac de 10 euro eu nu mai am cu ce sa pl?tesc. Ajuta?i-m?

Ioana
31 May 2020

Dupa incheierea contractului, l-am prelungit. Poate fi inchis?

Posteaza un comentariu