Se pot sterge restantele la credite din Centrala Riscului de Credit (CRC)

"Buna ziua. Eu in anul 2018 am luat un credit la OTP pe firma de 20k de lei pe care nu am mai reusit sa il achit astfel a ramas suma de 4500 lei, prin urmare in 2020 au fost proprite conturile mele si implicit ale sotului trecut ca fidejisor. Situatia este rezolvata din sept 2020 (am achitat tot). Acum dorim sa accesam un credit ipotecar, mai exact sotul, ca nu a avut niuciun credit niciodata, dar este refuzat de banci datorita CRC-ului (apare cu creditul la OTP). Mentionez ca avem si conventie matrimoniala. A fost legal cand s-a pus proprire pe contul sotului fara sa se instiinteze fidejisorul de datorie? Se mai poate face ceva in cazul acesta? Multumesc", intreaba un cititor Ghiseulbancar.ro.

RASPUNS

Da, se pot sterge datele negative din Centrala Riscului de Credit (CRC) de la Banca Nationala a Romaniei (BNR), la fel ca stergerea din Biroul de Credit. Procedura este urmatoarea: trebuie sa trimiteti  o cerere in acest sens catre banca (OTP) care v-a raportat la CRC, motivand ca nu ati fost instiintat inainte de raportarea la CRC.

Iata informatiile publicate de BNR cu privire la CRC:

Informare privind activitatea CRC

1. Ce este Centrala Riscului de Credit?
CRC este o bază de date care conține informații referitoare la datele de identificare ale debitorilor, la creditele acordate acestora și la angajamentele asumate în numele lor în lei sau în valută de către fiecare persoană declarantă, precum și la fraudele cu carduri produse de către posesori.
2. Unde funcționează Centrala Riscului de Credit? Care este temeiul legal în baza căruia funcționează aceasta?
CRC funcționează la Banca Națională a României, cu sediul în str. Lipscani nr. 25 sector 3 București cod 030031, în baza prevederilor:
 1. Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României și
 2. Regulamentul BNR nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la BNR a Centralei Riscului de Credit (publicat în Monitorul Oficial al României nr. 49 din 20.01.2012), cu modificările ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 275 din 23.04.2015, Monitorul Oficial, Partea I, nr. 706 din 12.09.2016, Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1018 din 22.12.2017, Monitorul Oficial, Partea I, nr. 454 din 29.05.2020 și Monitorul Oficial, Partea I, nr. 204 din 02.03.2021).

Aceste reglementări pot fi accesate și pe site-ul internet al Băncii Naționale a României în secțiunea Legislație.

3. Cine raportează la Centrala Riscului de Credit?
La CRC raportează următoarele persoane declarante:
 1. instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul special, instituțiile de plată care înregistrează un nivel semnificativ al activității de creditare și instituțiile emitente de monedă electronică care înregistrează un nivel semnificativ al activității de creditare - persoane juridice române;
 2. sucursalele din România ale instituțiilor de credit și ale instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special - persoane juridice străine.
4. Ce fel de informații se raportează la Centrala Riscului de Credit?
La CRC se raportează următoarele informații de risc de credit:
 1. datele de identificare ale debitorilor (persoane fizice și juridice rezidente și nerezidente): nume/denumire, cod numeric personal/cod unic de înregistrare(pentru debitorii rezidenți) sau codul țării urmat de informația solicitată de către persoana declarantă la deschiderea contului curent (pentru debitorii nerezidenți), județul de domiciliu, țara, activitatea, forma de proprietate, sectorul instituțional, sucursală a unei persoane juridice;
 2. creditele acordate debitorilor și angajamentele asumate in numele lor în lei sau în valută de către fiecare persoană declarantă pentru debitorii a cărui datorie individuală față de instituția respectivă este mai mare sau egală cu 20.000 lei;
 3. informații referitoare la componența grupului de persoane fizice și/sau juridice care reprezintă un grup de clienți aflați în legătură/un singur debitor, grup evidențiat de fiecare persoană declarantă;
 4. fraudele cu carduri produse de posesori.
5. Când se raportează fraudele cu carduri la Centrala Riscului de Credit?
Fraudele cu carduri se raportează atunci când se încalcă prevederile contractuale de către posesorii de card de debit și/sau de credit și suma  corespunzătoare nu mai este înregistrată la restanțe în evidențele persoanelor declarante. Menționăm că, această informație este raportată la CRC de către persoanele declarante în momentul constatării acesteia.
6. Care este frecvența și perioada de raportare la Centrala Riscului de Credit?
Raportarea la CRC se face în format electronic, lunar, prin Rețeaua de Comunicații Interbancare, între 01 - 17 ale fiecărei luni când se transmit informațiile aferente lunii anterioare.
7. Cât timp este menținută informația raportată în baza de date a Centralei Riscului de Credit?
Informația raportată este menținută în baza de date a CRC, în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul BNR nr. 2/2012, cu modificările ulterioare.
8. Ce informații există despre persoanele fizice la Centrala Riscului de Credit?
La CRC există următoarele informații de risc de credit:
 1. datele de identificare ale debitorilor persoane fizice: nume, cod numeric personal sau codul țării urmat de informația solicitată de către persoana declarantă la deschiderea contului curent (pentru debitorii nerezidenți), județul de domiciliu, țara și sectorul instituțional;
 2. creditele acordate debitorilor persoane fizice și angajamentele asumate în numele lor în lei sau în valută de către fiecare persoană declarantă pentru debitorii a căror datorie individuală față de instituția respectivă este mai mare sau egală cu 20 000 lei;
 3. informații referitoare la componența grupului de persoane fizice și/sau juridice care reprezintă un grup de clienți aflați în legătură/un singur debitor, grup evidențiat de fiecare persoană declarantă;
 4. fraudele cu carduri produse de posesori.
9. Dacă o persoană fizică/juridică a avut în trecut un credit cu care a fost înregistrată în baza de date a Centralei Riscului de Credit și ulterior l-a achitat integral, mai figurează în această bază de date?
Da. Achitarea integrală a creditului nu presupune ștergerea din baza de date a informațiilor deja raportate pe numele debitorului; acestea sunt menținute în baza de date a CRC în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul BNR nr. 2/2012, cu modificările ulterioare.
10. Cine poate consulta informația din baza de date a Centralei Riscului de Credit și în ce scop?
Potrivit prevederilor art. 24 din Regulamentul BNR nr. 2/2012, cu modificările ulterioare, persoanele declarante pot consulta baza de date a CRC în vederea obținerii informației de risc de credit referitoare la orice persoană fizică sau juridică nonbancară.
11. Cum trebuie să procedeze persoanele fizice pentru a obține informații de la Centrala Riscului de Credit?
Persoanele fizice pot obține informații de la CRC numai dacă le solicită în nume propriu. Pentru a obține aceste informații trebuie remisă prin poștă o solicitare scrisă (în original) către Banca Națională a României- Direcția Statistică, datată și semnată, pe adresa Str. Lipscani nr. 25, sector 3, București, cod 030031 (secțiunea link-uri utile din cadrul prezentării CRC: persoane fizice). Cererea va fi însoțită de o copie xerox lizibilă după buletin/carte de identitate/pașaport.
Răspunsul la solicitare:
 - va fi transmis prin poștă la adresa din actul de identitate atașat solicitării sau la o altă adresă menționată de solicitant care să asigure că predarea i se va face personal;
 - poate fi ridicat personal de către solicitant de la sediul centralei Băncii Naționale a României, dacă acest lucru este menționat în solicitare.
În cazul în care răspunsul este ridicat personal de la sediul centralei Băncii Naționale a României de către solicitant, acesta trebuie să se identifice cu originalul documentului atașat la solicitare.
12. Se poate contesta corectitudinea informațiilor din baza de date a Centralei Riscului de Credit?
Orice persoană raportată poate contesta corectitudinea informațiilor înregistrate în baza de date a CRC pe numele său, prin intermediul persoanei declarante care i-a remis aceste informații, în conformitate cu procedura de conciliere prevăzută la art. 32 alin. 1 din Regulamentul BNR nr. 2/2012, cu modificările ulterioare.
13. Poate Centrala Riscului de Credit să rectifice/șteargă informațiile aferente unui debitor existent în baza de date?
Nu, CRC nu poate rectifica sau șterge informația de risc de credit înregistrată în baza de date. Deoarece instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul special, instituțiile de plată care înregistrează un nivel semnificativ al activității de creditare și instituțiile emitente de monedă electronică care înregistrează un nivel semnificativ al activității de creditare, în calitate de persoane declarante, răspund pentru veridicitatea și integritatea informației de risc de credit transmise la CRC (art. 34 din Regulamentul BNR nr. 2/2012, cu modificările ulterioare) numai acestea pot proceda la rectificarea sau ștergerea informațiilor din baza de date, în situația în care acestea au fost transmise eronat.
14. Ce tipuri de rapoarte furnizează Centrala Riscului de Credit?
Rapoartele furnizate de CRC persoanelor declarante sunt raportul „Informații existente în baza de date a Centralei Riscului de Credit” și raportul „Fraude cu carduri” care conțin informații de risc de credit, fără a se preciza identitatea instituțiilor care au raportat aceste informații. Petenții, persoane fizice pot obține, în urma solicitării scrise (conform celor menționate la pct. 11), un raport în care sunt specificate informațiile de risc de credit și denumirea persoanelor declarante care au raportat aceste informații.
15. În baza de date a Centralei Riscului de Credit există informații raportate de către lichidatorii desemnați de tribunal pentru gestionarea băncilor în faliment?
Da. În baza de date a CRC sunt informații raportate de către lichidatorii desemnați de tribunal pentru gestionarea băncilor în faliment, și anume: Banca de Investiții și Dezvoltare S.A., Banca Internațională a Religiilor S.A., Banca Română de Scont S.A., Banca Turco-Română S.A., Banca Columna S.A. și Nova Bank S.A.
16. Centrala Riscului de Credit este singura bază de date referitoare la credite și sume restante provenite din întârzierea sau neplata ratelor unui credit?
Nu. Biroul de Credit S.A. (la care acționari sunt o parte din instituțiile de credit) monitorizează informațiile despre creditele acordate persoanelor fizice.
17. Există structuri similare Centralei Riscului de Credit în Europa?
Da. În Europa există Registrul Central al Creditelor în Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Franța, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Portugalia, Slovacia, Slovenia și Spania. Sistemele din aceste țări funcționează în băncile centrale, în baza unor principii general acceptate pe plan internațional.
18. Cum sunt protejate datele cu caracter personal la Centrala Riscului de Credit ?
CRC prelucrează datele cu caracter personal, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate în Regulamentul BNR nr. 2/2012, cu modificările ulterioare, respectând prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD)

Alte informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi obținute de pe pagina Date cu caracter personal

Sursa: BNR.ro


Taguri:

Alte stiri

0 comentarii

Posteaza un comentariu