Rambursarea anticipata a unui credit, conform OUG 52/2016

Cum se face rambursarea anticipata a unui credit, conform OUG 52/2016 privind creditele imobiliare si cele de nevoi personale garantate cu o ipoteca:

Rambursarea anticipată

ART. 40

Consumatorul are dreptul, în orice moment, să își îndeplinească integral sau parțial obligațiile care îi revin în temeiul unui contract de credit înainte de încetarea acestuia. În acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, această reducere constând în dobânda și costurile aferente sumei rambursate anticipat pentru perioada dintre data rambursării anticipate și data prevăzută pentru încetarea contractului de credit.

ART. 41

(1) Dreptul consumatorului de a rambursa anticipat nu poate fi condiționat de plata unei anumite sume minime sau de un anumit număr de rate.

(2) În cazul rambursării anticipate parțiale, consumatorul are dreptul să aleagă între:

a) menținerea valorii ratei lunare și diminuarea perioadei de creditare inițiale;
b) diminuarea valorii ratei lunare și menținerea perioadei de creditare inițiale;
c) diminuarea valorii ratei lunare și diminuarea perioadei de creditare inițiale.

(3) Creditorul nu are dreptul să aplice penalizări, să perceapă compensație sau orice alte costuri de la consumator în cazul rambursării anticipate.

ART. 42

Finanțările intermediare și finanțările anticipate acordate de băncile pentru locuințe, a căror scadență finală este dată de repartizarea contractului de economisire-creditare în baza căruia a fost acordat creditul, sunt exceptate de la prevederile art. 41 alin. (2).

ART. 43

În situația în care creditul este rambursat anticipat și există un contract de asigurare atașat creditului, consumatorul poate opta fie pentru menținerea în vigoare a contractului de asigurare, cu încheierea unui act adițional în vederea schimbării beneficiarului asigurării, fie pentru încetarea valabilității acestuia, cu posibilitatea restituirii diferenței de primă aferentă perioadei rămase, conform prevederilor condițiilor de asigurare.

ART. 44

(1) În situația în care un consumator urmărește să își îndeplinească obligațiile în temeiul unui contract de credit înainte ca acesta să înceteze de drept, creditorul furnizează consumatorului fără întârziere, după primirea solicitării, pe hârtie sau pe alt suport durabil, informațiile necesare pentru analizarea opțiunii respective.

(2) Aceste informații cuprind cel puțin cuantificarea implicațiilor pe care le are pentru consumator îndeplinirea obligațiilor înainte de expirarea contractului de credit și o evidențiere clară a oricăror ipoteze utilizate. Creditorii utilizează ipotezele prevăzute la art. 41 – 43.


Taguri:

Alte stiri

0 comentarii

Posteaza un comentariu