Protectia Consumatorilor: Vodafone nu poate cere despagubiri pentru renuntarea la abonamente inainte de termen

Protectia Consumatorilor: Vodafone nu poate cere despagubiri pentru renuntarea la abonamente inainte de termen

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) spune ca firma de telefonie mobila Vodafone nu poate cere clientilor o despagubire in cazul incetarii contractului inainte de expirarea duratei minime contractuale, intrucat aceasta prevedere contractuala a fost considerata o clauza abuziva de o instanta de judecata.

Bancherul.ro a intrebat ANPC daca este corecta si legala practica firmelor de telefonie mobila, in speta Vodafone, de a aplica despagubiri pentru rezilierea contractelor inainte de termen.

Raspunsul ANPC este urmatorul:

Urmare a adresei prin care solicitați informații referitoare la legalitatea despagubirilor aplicate de firmele de telefonie mobile, in speta Vodafone, pentru rezilierea contractelor inainte de termen, menționăm următoarele:

Dosarul nr. 914/2/2015 a avut ca obiect constatarea de clauze abuzive inserate în pvcc Seria ANPC nr. 0619993/749/21.02.2014, acțiunea fiind formulată în baza art. 13 alin. (1) (“Instanța, în cazul în care constată existența clauzelor abuzive în contract, obligă profesionistul să modifice toate contractele de adeziune în curs de executare, precum și să elimine clauzele abuzive din contractele preformulate, destinate a fi utilizate în cadrul activității profesionale.”) coroborat cu prevederile art. 1 alin. (3) din Legea 193/2000, dar și aplicarea prevederilor art. 16 din același act normativ, astfel ca operatorul de telefonie va fi obligat la eliminarea clauzelor abuzive din toate contractele unde se regăsesc aceste clauze.

            Tribunalul București a dispus în data de 20.11.2015: "Admite în parte cererea. Constată caracterul abuziv al următoarelor clauze din contractele seria POS nr. 12492547/31.01.2013, seria POS nr. 13452193/18.12.2013, seria UFE 16538493/20.09.2013, seria POS nr. 12830778/10.06.2013 și seria UFE nr. 15018690/10.06.2013 ce fac obiectul procesului-verbal de constatare a contravenției nr. 0619993/749 din 21.02.2014:

a) din Clauzele Contractuale Principale – Partea a II-a: - clauza 5 pct. 5.1 fraza a doua privind obligația clientului de a plăti „o despăgubire în cazul încetării Contractului înainte de expirarea duratei minime contractuale stabilite în CCP Partea I și TCG”; - clauza 9 alin. 2 ultimele două liniuțe conform cărora la încheierea contractului clientul declară că „a citit, a înțeles și a acceptat clauzele cuprinse în CCP și TCG” și că a acceptat în mod expres clauza 5 din CCP partea a II-a;

b) din Termenii și Condițiile Generale pentru Persoane Fizice – Consumatori:

- clauza 10.3 fraza a doua „Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 150 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract pentru fiecare cartelă SIM dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii”;

- clauza 10.4; - clauza 10.5; - clauza 18.2 lit. a) și b); - clauza 18.3; - clauza 19.8.3 alin. 1 fraza a doua „Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 200 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract pentru fiecare cartelă SIM dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii” și alin. 2 fraza a doua „Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 100 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract pentru fiecare cartelă SIM dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii”;

- clauza 19.9.3 - clauza 19.9.4 alin. 1 fraza a două „În cazul în care clientul dorește trecerea la o extraopțiune lunară de Internet pe Mobil în roaming cu valoare în euro mai mică, înainte de expirarea perioadei minime contractuale, clientul va plăti, cu titlu de despăgubire, diferența de valoare între extraopțiunea prezentă și cea viitoare pentru restul perioadei contractuale obligatorii” și alin. 2 fraza a două „În cazul în care clientul dorește trecerea de la extraopțiunea Internet pe Mobil Roaming 1GB la Internet pe Mobil Roaming 500MB, cu valoare în euro mai mică, înainte de expirarea perioadei minime contractuale, clientul va plăti, cu titlu de despăgubire, diferența de valoare dintre extraopțiunea prezentă și cea viitoare pentru restul perioadei contractuale obligatorii”;

- clauza 19.9.6 alin. 1 fraza a doua „Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 200 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract pentru fiecare cartelă SIM dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii” și alin. 2 fraza a doua „Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 100 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract pentru fiecare cartelă SIM dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii”.

Menține procesul verbal nr. 0619993/749/21.02.2014 în ceea ce privește constatarea caracterului abuziv al clauzelor enumerate mai sus. Aplică pârâtei sancțiunea amenzii contravenționale în cuantum de 200 lei pentru încălcarea prevederilor art. 1 alin. 3 din Legea nr. 193/2000.

Obligă pârâta să modifice toate contractele de adeziune în curs de executare, precum și să elimine clauzele abuzive din contractele preformulate de același tip, destinate a fi utilizate în cadrul activității profesionale. Admite excepția lipsei calității procesuale active pe capătul de cerere având ca obiect restituirea către clienții pârâtei a sumelor de bani încasate în temeiul clauzelor abuzive și respinge acest capăt de cerere ca fiind formulat de o persoană fără calitate procesuală activă. Cu apel în 30 de zile de la comunicare. Apelul se depune la Tribunalul București, Secția a II-a de contencios administrativ și fiscal.", Curtea de Apel menținând dispozițiile Tribunalului București prin Decizia Civilă nr. 133/2017."

Menționăm faptul că, până în prezent, instanța de apel nu a redactat hotărârea din data de 26.10.2017.


Citeste articolul integral pe Bancherul.ro

Taguri:

Alte stiri

0 comentarii

Posteaza un comentariu