Programul Prima Casa 2019 a fost lansat, bancile pot acorda credite ipotecare cu avans de 5% si dobanda de 5,28%

Programul Prima Casa 2019 a fost lansat, bancile pot acorda credite ipotecare cu avans de 5% si dobanda de 5,28%

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) anunță lansarea Programului Prima Casă 2019, intr-o forma nemodificata fata de anul trecut, valoarea garantiilor ridicandu-se la 2 miliarde lei, ceea ce inseamna ca bancile pot acorda credite ipotecare in valoare de 4 miliarde lei, dat fiind ca garantia statului reprezinta jumatate din valoarea unui credit.

Pentru un credit Prima Casa pot aplica persoanele cu o varsta de maxim 35 de ani care nu mai au o locuinta in proprietate sau mai detin o locuinta cu o suprafata utila mai mica de 50 mp. (vei detalii mai jos)

Conditiile de creditare sunt mai avantajoase decat in cazul unui credit imobiliar standard: avansul la Prima Casa e de doar 5% din valoarea locuintei, fata de minim 15% la un cedit obisnuit, iar dobanda e maxim 2% plus ROBOR la 3 luni, in prezent 3,28%, in total 5,28%.

Comunicatul FNGCIMM 

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) anunță lansarea Programului Prima Casă 2019, ca urmare a primirii, din partea Ministerului Finanțelor Publice, a acordului de distribuire pentru suma de 1,987 miliarde lei din plafonul total de 2 miliarde lei alocat pentru anul 2019 .

Programul Prima Casă 2019 beneficiază de aceleași condiții de acordare a garanției statului român pentru finanțările aprobate de băncile participante. Începutul anului 2019 marchează pentru FNGCIMM, în calitate de mandatar al statului prin Ministerul Finanțelor Publice, debutul unei etape noi în derularea proceselor operaționale dedicate Programului Prima Casă, și, totodată, materializarea unuia dintre principalele obiective strategice ale instituției - digitizarea și automatizarea fluxurilor interne de lucru, ca urmare a implementării unor proiecte demarate in cursul anului 2018.

„Timp de 10 ani Programul Prima Casă a extins în mod natural accesul la creditare pentru persoanele tinere, cu vârste până la 35 de ani, oferindu-le șansa de a achiziționa o locuintă. Eficiența și notorietatea programului se bazează pe parteneriatul construit între statul român, ca inițiator, FNGCIMM, băncile finanțatoare și beneficiari, care au privit cu responsabilitate oportunitatea unică de a accesa un credit imobiliar în condiții foarte avantajoase, cu un avans de minimum 5% și cu costuri totale de finanțare plafonate.

Până la finele anului 2018, FNGCIMM a acordat peste 260.000 de garanții și promisiuni de garantare pentru achiziționarea sau construcția de locuințe pe întreg teritoriul României. Suntem pregătiți de lansarea etapei corespunzătoare celui de-al unsprezecelea an al programului cu procese operaționale îmbunătățite, cu tehnologii noi, cu parametri ce se situează în tendințele actuale din sectorul financiar”, a declarat Gheorghe Lăpădat, Director General al FNGCIMM.

Programul Prima Casă 2019 va fi derulat prin intermediul a 15 bănci finanțatoare: BRD-GSG, BCR, Banca Transilvania, CEC Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank, OTP Bank, Banca Românească, Unicredit Bank, Garanti Bank, First Bank, Marfin Bank, Credit Agricole, Leumi Bank și Intesa Sanpaolo Bank.

Plafonul total al garanțiilor ce pot fi emise în anul 2019, potrivit art.1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, este în cuantum de 2 miliarde lei și a fost aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.93/2019.

Noua aplicație de extragere / prelucrare automată a informațiilor, denumită la nivelul FNGCIMM „Alex”, utilizează tehnologia OCR - Recunoașterea Optică a Caracterelor (Optical Character Recognition) și facilitează transferul automat al datelor primite de la partenerii bancari în sistemul informatic al instituției. Se reduce astfel la minim riscul de eroare cauzat de intervenția manuală în colectarea de date necesare analizării solicitărilor de garantare, timpul necesar soluționării putând fi considerabil diminuat.

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituție financiară nebancară, cu capital de risc, inființată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanțări, prin acordarea de garanții pentru instrumentele de finanțare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum și creării și susținerii de locuri de muncă, functionând ca o societate comercială pe acțiuni, cu acționar unic statul român, sub supravegherea prudențiala a Băncii Naționale a României.

Garanția FNGCIMM SA - IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 milioane euro/beneficiar și se emite la solicitarea instituțiilor finanțatoare partenere, pentru finanțări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanțator.

FNGCIMM SA - IFN colaborează cu 27 instituții financiare în baza unor convenții de lucru. Garanția FNGCIMM SA - IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanțatorului, însoțită de documentația completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.

FNGCIMM SA - IFN asigură o acoperire teritorială națională, răspunzând solicitărilor întreprinzătorilor prin toate cele 3 sucursale, 4 reprezentanțe și 3 filiale. În baza apartenenței sale la AECM (Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare – asociație ce reunește 47 de fonduri de garantare mutuale, private și publice, bănci de dezvoltare și fonduri de contragarantare din 23 de state membre ale UE, precum și din Turcia, Serbia, Bosnia și Herzegovina, Federația Rusă și Kosovo), FNGCIMM funcționează după reguli și principii europene.

Detalii despre Programul Prima Casa

Descriere produs

Programul “Prima casa” este un program guvernamental care are ca obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la achizitia sau construirea unei locuinte prin contractarea de credite garantate de stat.

Garantiile acordate in cadrul Programului sunt garantii in numele si in contul statului iar procentul de garantare se aplica in functie de categoria de locuinta:

- 40% pentru locuinte aflate in exploatare curenta pe perioade mai mari de 5 ani de la data efectuarii receptiei la terminarea lucrarilor de constructii noi sau de interventie in vederea consolidarii si/sau reducerii riscului seismic, dupa caz, destinate achizitionarii, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL;

- 50% locuinte noi, destinate achizitionarii, inclusiv cele construite prin programele derulate de Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL), pentru care documentele de receptie la terminarea lucrarilor de constructii noi au data de emitere/incheiere cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat.

Sunt considerate locuinte noi:

a) locuinte consolidate, destinate achizitionarii, pentru care documentele de receptie la terminarea lucrarilor de interventie in vederea consolidarii si/sau reducerii riscului seismic pentru care documentele de receptie la terminarea lucrarilor de consolidare/interventie au data de emitere/incheiere cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL;

b) locuinte viitoare, care urmeaza sa se construiasca de catre beneficiari individuali, inclusiv cele care se construiesc prin programele derulate de ANL;

c) locuinte viitoare, care urmeaza sa se construiasca prin asociatii fara personalitate juridica, cel putin unul dintre asociati fiind proprietarul terenului pe care urmeaza sa se construiasca locuintele.

Plafoanele maxime ale garanțiilor individuale

- Pentru achizitia locuintelor noi sau consolidate (receptionate la terminarea lucrarilor de constructie cu mai mult de 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat) maximum 66.500 euro;

- Pentru constructia de locuinte individuale, maximum 66.500 euro, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din devizul estimativ de lucrari, anexa la contractul de construire a locuintei;

- Pentru constructia de locuinte in regim asociativ, maximum 72.500 euro, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din devizul estimativ de lucrari, anexa la contractul de construire a locuintei;

- Pentru achizitia altor categorii de locuinte (receptionate la terminarea lucrarilor de constructie cu mai mult de 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat ) maximum 57.000 euro;

Conditii eligibilitate

Beneficiarii Programului pot fi persoane fizice ce indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) la data solicitarii creditului garantat, declara pe propria raspundere fie ca nu detine in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia nicio locuinta, indiferent de modul si de momentul in care a fost dobandita, fie ca detine in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia cel mult o locuinta, dobândita prin orice alt mod decât prin Program, in suprafata utila mai mica de 50 mp;

b) achizitioneaza sau construieste o singura locuinta, printr-un credit acordat si garantat in conditiile Programului;

c) are calitatea de imprumutat in raport cu finantatorul

BENEFICIARII ELIGIBILI VOR TREBUI SA INDEPLINEASCA SI CONDITIILE SPECIFICE PREVAZUTE IN CADRUL NORMELOR INTERNE DE CREDITARE ALE FINANTATORILOR.

Documente necesare

Dupa aprobarea finantarii, banca, transmite catre FNGCIMM solicitarea/promisiunea de garantare prin intermediul unei aplicatii web, puse la dispozitie de catre FNGCIMM si ataseaza in aplicatie urmatoarele documente:

I. Promisiune de garantare

1. ACHIZITIE

1.1. LOCUINTA NOUA

- solicitarea de acordare a promisiunii de garantare semnata;
documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor, precum si al sotului/sotiei, daca este/sunt casatorit/casatoriti, in copie certificata;

- declaratia pe propria raspundere a beneficiarului, in copie certificata;

- antecontractul de vanzare-cumparare autentificat sau sub semnatura privata cu data certa/legalizare semnaturi, in copie certificata;

- promisiune unilaterala de creditare;

in cazul in care se solicita acordarea unei promisiuni de garantare pentru achizitia unei noi locuinte in cadrul Programului, antecontractul de vanzare-cumparare autentificat sau sub semnatura privata cu data certa/legalizare semnaturi, incheiat de beneficiar, in calitate de promitent-vanzator in vederea vanzarii locuintei achizitionate initial in cadrul Programului, in copie certificata.

1.2. LOCUINTA VECHE

- solicitarea de acordare a promisiunii de garantare semnata;
documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor, precum si al sotului/sotiei, daca este/sunt casatorit/casatoriti, in copie certificata;

- declaratia pe propria raspundere a beneficiarului, in copie certificata;

- antecontractul de vanzare-cumparare autentificat sau sub semnatura privata cu data certa/legalizare semnaturi, in copie certificata;

- promisiune unilaterala de creditare;

in cazul in care se solicita acordarea unei promisiuni de garantare pentru achizitia unei noi locuinte in cadrul Programului, antecontractul de vanzare-cumparare autentificat sau sub semnatura privata cu data certa/legalizare semnaturi, incheiat de beneficiar, in calitate de promitent-vanzator in vederea vanzarii locuintei achizitionate initial in cadrul Programului, in copie certificata.

2. CONSTRUCTIE

- solicitarea de garantare semnata;

- documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor, precum si al sotului/sotiei, daca este/sunt casatorit/casatoriti, in copie certificata;

- declaratia pe propria raspundere a beneficiarului/beneficiarilor, in copie certificata;

- extras de carte funciara de informare privind terenul pe care urmeaza sa se construiasca locuinta, in care sa fie notata autorizatia de construire, in copie certificata.

II. Contract de garantare credit

1. ACHIZITIE

1.1. LOCUINTA NOUA

- solicitarea de garantare pentru achizitia/constructia noii locuinte.
Se va completa formularul prevazut in anexa nr. 3.1 pentru achizitia unei noi locuinte, respectiv in anexa nr. 3.2 pentru constructia unei noi locuinte in cadrul Programului. Din solicitarea de garantare si din analiza documentelor atasate acesteia, trebuie sa rezulte ca valoarea noii locuinte, rezultata din raportul de evaluare/devizul estimativ de lucrari, si/sau suprafata utila, raportate la valoarea locuintei initiale, rezultata din raportul de evaluare/devizul estimativ de lucrari, si/sau suprafata utila a acesteia, sunt mai mari decat valoarea evaluata/estimata si/sau suprafata utila a primei locuinte la momentul acordarii creditului pentru achizitia/constructia primei locuinte.

- daca este cazul, promisiunea unilaterala de creditare, in copie certificata si, respectiv, promisiunea de garantare;

- documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor, precum si al sotului/sotiei, daca este/sunt casatorit/casatoriti - in copie certificate;

- declaratia pe propria raspundere a beneficiarului, utilizand formularul prevazut in anexa nr. 12, in copie certificata;

- antecontractul de vanzare-cumparare autentificat sau sub semnatura privata cu data certa/legalizare semnaturi ori documentele specifice procesului de licitatie incheiat de beneficiar, in calitate de promitent-cumparator in vederea achizitionarii noii locuinte in cadrul Programului, respectiv contractul incheiat in vederea construirii unei noi locuinte in cadrul Programului, in copie certificata;

- antecontractul de vanzare-cumparare autentificat sau sub semnatura privata cu data certa/legalizare semnaturi incheiat de beneficiar, in calitate de promitent-vanzator in vederea vanzarii locuintei achizitionate initial in cadrul Programului, in copie certificata;

- extras de carte funciara privind noua locuinta ce urmeaza sa fie achizitionata din finantare, eliberat cu cel mult 15 zile inainte de data solicitarii de garantare, actualizat in ceea ce priveste datele de identificare ale imobilului. in cazul solicitarilor de garantare pentru constructia unei locuinte va fi prezentat extrasul de carte funciara de informare privind terenul pe care urmeaza sa se construiasca locuinta, in care sa fie notata autorizatia de construire, actualizat in ceea ce priveste datele de identificare ale imobilului, in copie certificata;

- certificatul de eficienta energetica pentru una dintre clasele A, B sau C de eficienta energetica, in copie certificata;

- acordul emis de MFP pentru instrainarea locuintei achizitionate sau construite in cadrul Programului si pentru ridicarea temporara a interdictiei de grevare cu sarcini a locuintei achizitionate sau construite de catre vanzator in cadrul Programului, dupa caz, in copie certificata.

1.2. LOCUINTA VECHE

- solicitarea de garantare;

- promisiunea unilaterala de creditare si promisiunea de garantare daca este cazul;

- documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor, precum si al sotului/sotiei, daca este/sunt casatorit/casatoriti, din copie certificata;

- declaratia pe propria raspundere a beneficiarului, din copie certificata;

- antecontractul de vanzare-cumparare autentificat sau sub semnatura privata cu data certa/legalizare semnaturi sau documentele specifice procesului de licitatie, din copie certificata;

- extras de carte funciara privind locuinta ce urmeaza sa fie achizitionata din finantare, eliberat cu cel mult 15 zile dinainte de data solicitarii de garantare, actualizat din ceea ce priveste datele de identificare ale imobilului, din copie certificata;

- certificatul de eficienta energetica pentru una dintre clasele A, B sau C de eficienta energetica, din copie certificate;

- din cazul achizitionarii unui imobil care a mai facut obiectul unei finantari garantate din cadrul Programului, pentru care interdictia de dinstrainare a expirat, acordul emis de MFP pentru dinstrainarea locuintei achizitionate sau construite din cadrul Programului si pentru ridicarea temporara a interdictiei de grevare cu sarcini a locuintei achizitionate sau construite de catre vanzator din cadrul Programului, dupa caz, din copie certificata.

2. CONSTRUCTIE

- solicitarea de garantare pentru achizitia/constructia noii locuinte.

Se va completa formularul prevazut din anexa nr. 3.1 pentru achizitia unei noi locuinte, respectiv din anexa nr. 3.2 pentru constructia unei noi locuinte din cadrul Programului. Din solicitarea de garantare si din analiza documentelor atasate acesteia, trebuie sa rezulte ca valoarea noii locuinte, rezultata din raportul de evaluare/devizul estimativ de lucrari, si/sau suprafata utila, raportate la valoarea locuintei initiale, rezultata din raportul de evaluare/devizul estimativ de lucrari, si/sau suprafata utila a acesteia, sunt mai mari decât valoarea evaluata/estimata si/sau suprafata utila a primei locuinte la momentul acordarii creditului pentru achizitia/constructia primei locuinte.

- daca este cazul, promisiunea unilaterala de creditare, din copie certificata si, respectiv, promisiunea de garantare;

- documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor, precum si al sotului/sotiei, daca este/sunt casatorit/casatoriti - din copie certificate;

- declaratia pe propria raspundere a beneficiarului, utilizând formularul prevazut din anexa nr. 12, din copie certificata;

- antecontractul de vanzare-cumparare autentificat sau sub semnatura privata cu data certa/legalizare semnaturi ori documentele specifice procesului de licitatie dincheiat de beneficiar, din calitate de promitent-cumparator din vederea achizitionarii noii locuinte din cadrul Programului, respectiv contractul dincheiat din vederea construirii unei noi locuinte din cadrul Programului, din copie certificata;

- antecontractul de vanzare-cumparare autentificat sau sub semnatura privata cu data certa/legalizare semnaturi dincheiat de beneficiar, din calitate de promitent-vanzator din vederea vânzarii locuintei achizitionate initial din cadrul Programului, din copie certificata;

- extras de carte funciara privind noua locuinta ce urmeaza sa fie achizitionata din finantare, eliberat cu cel mult 15 zile dinainte de data solicitarii de garantare, actualizat din ceea ce priveste datele de identificare ale imobilului. din cazul solicitarilor de garantare pentru constructia unei locuinte va fi prezentat extrasul de carte funciara de informare privind terenul pe care urmeaza sa se construiasca locuinta, din care sa fie notata autorizatia de construire, actualizat din ceea ce priveste datele de identificare ale imobilului, din copie certificata;

- certificatul de eficienta energetica pentru una dintre clasele A, B sau C de eficienta energetica, din copie certificata;

- acordul emis de MFP pentru dinstrainarea locuintei achizitionate sau construite din cadrul Programului si pentru ridicarea temporara a interdictiei de grevare cu sarcini a locuintei achizitionate sau construite de catre vanzator din cadrul Programului, dupa caz, din copie certificata.

Intrebari frecvente

1. Care este regula dupa care se iau in analiza dosarele Prima Casa?

Dosarele Prima Casa se iau in analiza in functie de data trimiterii dosarului de la banca la FNGCIMM, acordandu-se atentie si datei de expirare a antecontractelor de vanzare-cumparare. Trebuie subliniat ca numarul solicitarii este generat automat in momentul in care aceasta este incarcata in aplicatia programului de catre Banca (prima salvare), iar acesta NU are absolut nicio legatura cu ordinea in care sunt ele procesate si nici cu momentul trimiterii de la banca.

2. De ce mi s-a invalidat dosarul?

Cele mai frecvente motive de invalidare sunt : lipsa documente obligatorii, documente expirate sau ilizibile, informatii completate gresit in aplicatie etc. Pentru a afla motivele exacte in cazul dumneavoastra, va rugam sa luati legatura cu consilierul bancar, deoarece invalidarile sunt intodeauna insotite de comentariile analistilor FNGCIMM, in vederea operarii corectiilor solicitate.

3. Ce presupune analiza unui dosar?

Analiza dosarului in vederea acordarii garantiei presupune verificarea acestuia de mai multe directii / departamente (analiza, juridic, economic) si de aceea, stadiul sau poate ramane neschimbat in aplicatia de pe site mai mult timp. In situatia in care dosarul este invalidat de unul dintre departamentele implicate in analiza, acesta este returnat la banca insotit de un comentariu in care sunt specificate corectiile/ completarile ce trebuie aduse dosarului.

Dupa completarea dosarului, banca retrimite dosarul catre Fond prin intermediul aplicatiei si se va relua procesul de analiza. In aceste cazuri, durata de timp necesara aprobarii finale, precum si intreg fluxul de aprobare al celorlalte dosare se extind, deoarece analiza dosarului este reluata integral de catre toate departamentele implicate. Este foarte important ca dosarele sa fie trimise complet si corect intocmite, pentru a evita retrimiterea la banca si apoi reluarea analizei.

4. Dupa completarea dosarului de catre banca, acesta se reintoarce in aplicatie sub un alt numar de solicitare?

Nu, dosarul pastreaza acelasi numar de solicitare, insa analiza se reia integral. Astfel, durata aprobarii dosarului dvs. depinde foarte mult de cat de bine este intocmit dosarul.

5. Cum pot fi informat cu privire la evolutia dosarului meu? Este posibil sa fiu tinut la curent cu fiecare stadiu de analiza si sa fiu notificat cand se aproba?

FNGCIMM a pus la dispozitia beneficiarilor aplicatia “Stare PC” tocmai pentru ca fiecare beneficiar sa poata urmari stadiul propriului dosar. S-au facut si se vor face in continuare eforturi pentru rezolvarea solicitarilor in cel mai scurt timp, insa este imposibil sa transmitem notificari catre fiecare beneficiar de program avand in vedere numarul mare de solicitari de Prima Casa si personalul disponibil.

6. Sunt titularul unui contract de garantare pentru achizitia unei locuinte prin Programul Prima Casa si nu am primit de la FNGCIMM nicio factura pentru plata comisionului. Trebuie sa o primesc?

Nu trebuie sa primiti nicio factura de la FNGCIMM. Asa cum se mentioneaza in Contractul de garantare, Fondul are relatie directa cu Finantatorul.

7. Am nevoie de un duplicat al contractului de garantare si al facturii. Cum se poate obtine?

Un duplicat al contractului de garantare si al facturii aferente se elibereaza numai la solicitarea scrisa a bancii si numai in cazul pierderii/ deteriorarii documentului initial.

8. Doresc sa renunt la solicitarea de garantare a creditului. Cum se procedeaza?

Banca dumneavoastra va transmite o cerere de renuntare, insotita de toate exemplarele originale ale contractului de garantare/ promisiunea de garantare in original, copie dupa ordinul de plata a comisionului de gestiune/analiza, care se va inregistra la registratura FNGCIMM.

9. Detin o locuinta achizitionata prin programul Prima Casa, de mai mult de 5 ani, si doresc sa o vand. Imi puteti spune ce trebuie sa fac pentru a o putea vinde?

In aceasta situatie, trebuie sa adresati o cerere bancii finantatoare si Ministerului Finantelor Publice - Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica, pentru obtinerea acordului de instrainare.

FNGCIMM nu este mandatat de legislatia incidenta programului Prima Casa pentru eliberarea acordurilor de modificare/ instrainare/ inchiriere a unui imobil achizitionat in cadrul Programului.

10. Sunt beneficiarul unui credit Prima Casa si as dori sa vand apartamentul achizitionat, desi nu au trecut 5 ani de la data contractarii creditului, asa cum se specifica in contract. Banca mi-a spus ca s-ar putea vinde, dar numai cu acordul dumneavoastra. Cum sa procedez?

FNGCIMM nu este mandatat sa emita acorduri de instrainare.

Legislatia incidenta programului Prima Casa, prevede posibilitatea instrainarii imobilului inainte de expirarea interdictiei de 5 ani, in urmatoarele cazuri:

- rambursarea integrala, anticipata a creditului sau la termen a creditului, cu acord de radiere emis de FNGCIMM, la solicitarea scrisa a bancii;

- preluarea creditului de catre o persoana eligibila in cadrul Programului, - ulterior, la solicitarea scrisa a bancii, FNGCIMM va emite un act aditional;

- achizitionarea/ construirea unei noi locuinte in cadrul Programului cu acordul de instrainare al Ministerului Finantelor Publice si al bancii finantatoare.

In situatia rambursarii integrale sau a preluarii creditului, trebuie sa va adresati bancii finantatoare, pentru a intreprinde demersurile de radiere a ipotecii si a interdictiilor inscrise asupra imobilului sau pentru a intreprinde demersurile de preluare a creditului de catre persoana fizica eligibila in cadrul Programului. In cazul preluarii contractului de finantare, banca isi da acordul, atat in nume propriu, cat si in numele statului roman pentru preluarea finantarii si a dreptului de proprietate.

Vanzarea imobilului inainte de implinirea termenului de 5 ani in vederea achizionarii / construirii unei noi locuinte in cadrul Programului este conditionata de obtinerea acordului MFP si al bancii finantatoare. In aceasta situatie, este necesar sa va adresati direct bancii finantatoare si Ministerului Finantelor Publice - Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica, pentru obtinerea acordului de instrainare.

11. Cum se procedeaza in cazul unui accord de partaj?

Pentru incheierea documentelor de partaj este necesar numai acordul Bancii, asa cum este prevazut la art. 3.5 alin.(1) din Anexa 6 -“Protocol cadru”: “Art. 3.5 (1) Finantatorul isi exprima acordul, in nume si cont propriu si in numele si contul statului, pentru preluarea finantarii garantate si a dreptului de proprietate asupra locuintei/locuintei viitoare in cadrul programului de catre:[…]c) unul dintre soti, ca efect al partajului, in conditiile legii;[…]”

Ulterior, Finantatorul are obligatia, conform prevederilor art. 6.14 din protocolul sus-mentionat, sa transmita letric la Fond documentatia necesara pentru incheierea actului aditional la contractul de garantare, respectiv:

- Solicitare de modificare

- Documente justificative (doc. de partaj, certificat de divort, act aditional la contractul de credit, CI )

12. Vanzarea Primei Case si trecerea la a doua.

In aceasta situatie, trebuie sa adresati o cerere pentru obtinerea unui acord de vanzare si de trecere la a doua locuinta bancii finantatoare si Ministerului Finantelor Publice - Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica, pentru obtinerea acordului de instrainare.

FNGCIMM nu este mandatat de legislatia incidenta programului Prima Casa pentru eliberarea acordurilor de modificare/ instrainare/ inchiriere a unui imobil achizitionat in cadrul Programului.

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca pentru accesarea unei a doua locuinte in cadrul programului, la data la care solicitati finantarea pentru a doua locuinta trebuie sa detineti in proprietate prima locuinta (care va fi vanduta ulterior).

13. Doresc sa deschid un sediu de firma in casa achizitionata prin programul Prima Casa. Cum trebuie sa procedez pentru a obtine un acord?

Acordul se obtine direct de la Ministerul Finantelor Publice - Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica, numai dupa ce finantatorul a emis acordul sau pentru aceeasi solicitare. FNGCIMM nu este mandatat de legislatia incidenta programului Prima Casa pentru eliberarea acordurilor de modificare/ instrainare/ inchiriere a unui imobil achizitionat in cadrul Programului.

14. Sunt proprietarul unui apartament achiziționat prin programul Prima Casa, pe care vreau sa il inchiriez. Cum pot proceda?

Pentru inchirierea unui imobil achiziționat prin programul Prima Casa trebuie sa obtineti in primul rand acordul bancii finantatoare. Ulterior veti solicita in scris acordul Ministerul Finantelor Publice – Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica, la care veti atasa acordul bancii. Aceste doua acorduri va vor fi solicitate atunci cand veti inregistra contractul de inchiriere la administratia financiara de care apartineti.

FNGCIMM nu este mandatat prin legislatia incidenta programului Prima Casa, pentru eliberarea acordurilor de modificare / instrainare/ inchiriere a unui imobil achizitionat in cadrul Programului.

13. Am achizitionat un apartament prin Programul Prima Casa si ni se solicita un acord, atat din partea bancii cat si din partea FNGCIMM, pentru drept de servitute aerian si subteran, cu titlul gratuit, pentru lucrarile electrice. Cum trebuie sa procedam?

In aceasta situatie, trebuie sa va adresati direct Ministerului Finantelor Publice – Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica. Potrivit prevederilor art.1, alin.7^5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.60/2009, modificata si completata prin OUG nr.33/2011, “Prin exceptie de la prevederile alin. (7), (7^1) si (7^2), prevederile legislatiei in domeniul gazelor naturale si in domeniul energiei electrice, referitoare la constituirea si exercitarea drepturilor de uz si servitute, precum si a oricaror alte servituti de interes public, se aplica in mod corespunzator.”

15. Am nevoie de un acord cu privire la modificarea de compartimentare a unui apartament achizitionat prin programul Prima Casa. Cum il pot obtine?

In aceasta situatie, trebuie sa va adresati direct catre Ministerul Finantelor Publice- Directia Generala de Trezorerie si datorie publica. FNGCIMM nu este mandatat de legislatia incidenta programului Prima Casa pentru eliberarea acordurilor de modificare/ instrainare/ inchiriere a unui imobil achizitionat in cadrul Programului.

16. Pot refinanta un credit in cadrul Programului Prima Casa?

Legislatia incidenta Programului Prima Casa nu prevede posibilitatea refinantarii unui credit acordat cu garantia statului

17. Am rambursat integral creditul garantat. Cum pot obtine acordul de radiere?

In aceasta situatie trebuie sa va adresati bancii finantatoare. Banca finantatoare trebuie sa trimita la FNGCIMM urmatoarele documente:

- solicitare de radiere,

- extras de cont de credit,

- declaratia privind identitatea beneficiarului real, in cazul tranzactiilor mai mari de 15.000 Euro,

- copia contractului de garantare, copia extrasului de Carte funciara pentru informare, alte documente (CI pentru beneficiarii casatoriti, divortati, mostenitori etc.), dupa caz.

FNGCIMM va emite acordul de radiere, potrivit Hotararii nr. 80/27.02.2017 si il va transmite bancii intr-un singur exemplar original.

18. Cat dureaza eliberarea acordului FNGCIMM de radiere a ipotecii, dupa rambursarea integrala, anticipata a creditului?

Legislatia aplicabila Programului nu stabileste un termen limita pentru eliberarea acordului de radiere a ipotecii si sarcinilor legale din cartea funciara a imobilului – locuinta; in aceste conditii, eliberarea acordului se face cu respectarea termenului legal pentru solutionarea petitiilor, respectiv acela de 30 de zile de la data inregistrarii solicitarii de eliberare a acordului.

19. Acordul FNGCIMM de radiere pe care il detin este incomplet. Cum pot obtine un acord corect?

Sesizati aceasta problema bancii finantatoare care va solicita FNGCIMM emiterea unui nou acord sau incheierea unui addendum la acordul initial, dupa caz. Pentru eliberarea unui nou acord este necesar ca banca finantatoare sa ne returneze acordul initial in original.

20. Doresc sa stiu daca in cazul in care nu reusesc sa platesc ratele pentru Prima Casa, iar plata garantiei este efectuata de MFP in contul finantatorului, in cazul in care sunt executat silit de catre ANAF pentru recuperare debit, sunt obligat la plata majorarilor si penalitaților de intarziere sau platesc efectiv valoarea contractului?

Potrivit cap. Obligatiile partilor, din contractul de garantare semnat cu banca si FNGCIMM, beneficiarul se obliga:

- sa restituie Statului Roman prin MFP, suma achitata in contul garantiei acordate prin contractul de garantare ;

- sa plateasca taxe accesorii la suma achitata in contul garantiei de catre Statul Roman, egale cu cele prevazute de Codul de procedura fiscala pentru neplata obligatiilor fiscale.

Pentru diferenta de credit nerambursata, datorata finantatorului, beneficiarul este obligat la plata conform clauzelor mentionate in contractul de credit incheiat cu banca.

21. Eu si viitoarea mea sotie dorim sa facem o conventie matrimoniala, astfel incat sa fim amandoi proprietari ai apartamentului pe care tocmai l-am cumparat recent prin Prima Casa. Cum ar trebui sa procedam?

In aceasta situatie va veti adresa bancii finantatoare, care dupa analizarea si aprobarea solicitarii dvs. va transmite letric la FNGCIMM o solicitare de modificare a contractului de garantare, in care va preciza calitatea de beneficiar sau garant a partenerei dvs., dupa caz ( a se vedea definitiile din legislatia Prima Casa mentionate mai jos) insotita de documente justificative (contractul de garantare, documentul de aprobare al bancii, actul aditional la contractul de credit, copia CI conf. cu originalul, certificatul de casatorie, declaratia pe propria raspundere, dupa caz, conventia matrimoniala etc.) Fondul va analiza solicitarea de modificare a bancii si va emite un act aditional la contractul de garantare care va fi transmis bancii pentru semnare de catre toate partile contractante.

Extras din ORDINUL MFP Nr. 2225/994 din 6 iulie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare:

ANEXA 5 la anexa nr. 6 CONTRACT DE GARANTARE pentru achizitia unei locuinte sau a unei noi locuinte, dupa caz :

“…………………………………….

e) beneficiar - persoana fizica ce indeplineste criteriile de eligibilitate prevazute la art. 1 alin. (2) sau art. 1 alin. (10^4), dupa caz, din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conditiile din normele de creditare ale Finantatorului, care solicita si primeste finantare din partea acestuia in cadrul Programului, garantata in proportie de 50% de FNGCIMM, in numele si in contul statului;

f) garant - persoana fizica, sot/sotie al/a beneficiarului, parte semnatara a contractului de garantare, care are calitatea de co/proprietar al locuintei sau noii locuinte achizitionate in cadrul Programului si isi asuma toate obligatiile si beneficiaza de aceleasi drepturi ca si beneficiarul;”

Sursa: site-ul FNGCIMM


Citeste articolul integral pe Bancherul.ro

Taguri:

Alte stiri

0 comentarii

Posteaza un comentariu