Platim burse celor din penitenciare, dar uitam sa platim burse olimpicilor internationali si nationali

In cadrul Liceului Teoretic International de Informatica Bucuresti, scoala care are cei mai multi olimpici Internaționali si Naționali la matematica, informatica, fizica, astrofizica, chimie, 36  elevi nu si-au primit bursele de excelență olimpică I și 35 nu si-au primit bursele de excelență olimpică II.

 

Termenul legal de plata a burselor era 15 noiembrie. 

 

Drepturile acestor copii exceptionali sunt iar incalcate. Poate pentru ca sunt putini, poate pentru ca nu ii pasa nimanui de ei? 

 

Da, este foarte frumos sa ne laudam cu ei la televizor cand revin in tara cu pieptul plin de medalii de la competițiile internaționale dar cand trebuie sa ii sustinem in drumul lor catre excelenta unde suntem?

 

Am contactat reprezentantul parintilor care a vorbit cu cei din Minister raspunsul fiind ca nu au bani pentru plata acestor burse si este nevoie de o rectificare bugetara dar nu se stie cand va avea loc. 

 

Totusi, pentru plata burselor de merit ale elevilor cu medii de 1,59 și a celor aflați în penitenciare s-au gasit bani, dar nu și pentru cei care au rezultate excepționale, așa cum sunt elevii ce beneficiază de burse de excelență olimpică I și II. 

 

Am schitat mai jos un material cu privire la cadrul legal privind plata acestor drepturi cu marea rugaminte de a scrieti un articol despre acest subiect.  

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023, sistemul de învățământ preuniversitar are la bază ca valori excelența dar și echitatea.

 

Astfel, articolul 113, alin. (1) din aceeași lege prevede că ,,pentru sprijinirea elevilor capabili de performanțe înalte, Ministerul Educației organizează olimpiade, competiții școlare, extrașcolare și extracurriculare, tabere de profil, simpozioane și alte activități specifice și poate acorda burse și alte forme de sprijin material și financiar.. ,,

Art. 6 alin. (1) din Metodologia-Cadu de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare aprobată prin Ordinul nr. 3035/2012 menționează că ,,participarea la competițiile școlare este deschisă tuturor elevilor, respectând principiul egalității de șanse și non discriminării, de la toate formele de învățământ din învățământul de stat, particular și confesional.,,

Art. 108 alin. (11) din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023 prevede că ,,Pentru stimularea excelenței, elevii beneficiază de burse de excelență olimpică I și II, acestea fiind alocate în funcție de distincțiile primite de către aceștia, după cum urmează:

a) bursa de excelență olimpică I se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II, III și mențiune, la olimpiadele școlare internaționale, respectiv campionatele sportive școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român.(...)

b) bursa de excelență olimpică II se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II și III la olimpiadele școlare naționale organizate și finanțate de Ministerul Educației.(...) 

Alin. (15) din același articol al Legii învățământului preuniversitar nr.198/2023, dar și art. 1 alin.4 din Metodologia cadru de acordare a burselor publicată în 12.09.2023, menționează că ,, prin excepție de la prevederile alin. (1), elevii din unitățile de învățământ preuniversitar particular și confesional beneficiază, de la bugetul de stat, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, de:

a) burse de excelență olimpică I și II;

b) burse sociale, dacă sunt școlarizați fără taxe; (...),,

Art.106 alin.(1) lit. m) din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023 prevede beneficiarului primar al învățământului preuniversitar ,, dreptul de a primi burse și alte forme de sprijin prevăzute de legislația în vigoare.,, 

Art. 19 din Metodologia cadru de acordare a burselor publicată în 12.09.2023 prevede că ,,în acordarea burselor sunt interzise discriminările pe criteriile menționate în Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,,. Astfel, principiul egalității, al excluderii privilegiilor și discriminării sunt garantate de legislația aplicabilă burselor.

Tot Metodologia cadru de acordare a burselor publicată în 12.09.2023, la art.24, prevede că pentru lunile septembrie și octombrie 2023, bursele se vor achita în data de 15 noiembrie 2023, fără a distinge între elevii din învățământul de stat sau privat.

Termenul de plată de 15 noiembrie nu a fost respectat pentru plata burselor către elevii din învățământul privat, aceștia nebeneficiind de egalitate de tratament cu elevii din învățământul de stat.

 

Dincolo de faptul că elevii din învățământul privat nu pot primi burse de merit pentru locurile 1 obținute la diverse concursuri naționale (așa cum beneficiază elevii din cadrul învățământului de stat), la acest moment nu există resursele necesare pentru acoperirea burselor olimpice I și II, dar și sociale, pentru elevii din unitățile de învățământ private.

 

Ne întrebăm cum sunt respectate toate valorile, principiile și drepturile stabilite prin Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, în condițiile în care se acordă și se plătesc burse celor cu medii de 1,59 și celor aflați în penitenciare, dar nu și celor care au rezultate excepționale, așa cum sunt elevii ce beneficiază de burse de excelență olimpică I și II.

 

Totodată precizăm că zilele acestea s-a desfășurat a XVI-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Informatică pentru Juniori unde au participat cele două echipe reprezentative ale României. Dintre cei 8 olimpici care ne-au reprezentat țara jumătate nu au primit burse de excelență olimpică I și II pentru rezultatele obținute în anul școlar 2022-2023.

Oana Neacsu - parinte elev olimpic


Alte stiri

0 comentarii

Posteaza un comentariu