Piata pensiilor private si-a continuat cresterea in iulie

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a publicat pe site-ul propriu, www.csspp.ro, buletinul lunar aferent
lunii iulie 2009.

Buletinul CSSPP conține principalele date statistice ale lunii iulie (evoluția volumului activelor, a numărului de participanți), analize privind evoluția structurii participanților și a structurii investițiilor fondurilor de pensii
private precum și lista actelor emise de către instituție, aplicabile atât pentru Pilonul II, cât și pentru Pilonul III.

Potrivit datelor publicate în cadrul buletinului lunar al CSSPP, principalii indicatori ai pieței pensiilor private au păstrat și în iulie 2009 un ritm constant de creștere, menținându-se în tendința primelor luni din 2009.

Pilonul II

• ÃŽn iulie 2009, în Pilonul II erau 4.392.212 participanți (pentru care s-au
încasat contribuții de la începutul colectării acestora în sistem: mai 2008).
Comparativ cu iunie ac., numărul participanților a crescut cu 0,8%, iar față
de luna iulie 2008 cu 25,4%, reprezentând o creștere de 9% pe primele 7 luni
din 2009 (iulie 2009/decembrie 2008).
• Activele nete aferente celor 12 fonduri de pensii administrate privat, au
fost de 1.705.315.555 lei (405 milioane euro ), o creștere de 8,4% față de
iunie 2009. Comparativ cu iulie 2008, activele nete au crescut de 6 ori, iar
față de decembrie 2008 de 2 ori.
• ÃŽn luna iulie au fost virate contribuții în valoare de aproximativ 108
milioane lei pentru 3,39 milioane de participanți. Contribuția
medie/participant pentru care s-au virat contribuții de la începutul
colectării acestora în sistem (mai 2008) a fost în iulie ac. de 25 lei.
• 36% dintre participanții raportați în sistemul Pilonului II la finalul lunii
iulie aveau peste 35 ani (participanții cu vârsta de peste 35 de ani nu sunt
obligați de lege să adere în sistemul Pilonului II).
• Pe parcursul lunii iulie, administratorii fondurilor de pensii private au
continuat să investească preponderent în active cu grad scăzut de risc,
păstrând astfel tendința anului trecut și a primului semestru din 2009: 57,15%
din structura investițiilor în Pilonul II era reprezentată de titluri de stat,
în creștere față de luna anterioară, dar în scădere constantă față de
septembrie și decembrie 2008. Ponderea obligațiunilor corporative este de
22,75% în luna iulie 2009, în ușoară scădere față de luna anterioară.

Pilonul III

• La finalul lunii iulie 2009, 173.392 participanți contribuiau la 13 fonduri
de pensii administrate de 10 administratori, menținându-se trendul ascendent
al creșterii numărului de participanți de la începutul funcționării
sistemului: o creștere cu 2,2% față de iunie 2009 și de 1,5 ori mai mare față
de iulie 2008. In primele 7 luni din 2009 creșterea a fost de 15%.
• Gradul de acoperire a fost în iulie ac. de 3,5% din efectivul total al
salariaților din România .
• Activele nete au înregistrat o creștere constantă ajungând, în iulie 2009,
la 150.531.576 lei (36 milioane euro, BNR 31.07.2009 - 4,217), cu 7,7% mai
mari față de iunie 2009. Comparativ cu iulie 2008 activele nete au crescut de
3 ori, iar față de decembrie 2008 de 1,8 ori.
• Implicarea angajatorilor în sistemul pensiilor facultative, a fost aceeași
ca în luna precedentă, și anume: pentru 56% dintre participanți contribuțiile
au fost plătite de către angajatori, 30% dintre participanți au plătit singuri
contribuțiile, iar 14% dintre participanți au plătit contribuțiile împreună cu
angajatorii lor.
• ÃŽn luna mai 2009, ponderea cea mai mare în structura de plasamente a
fondurilor de pensii facultative era deținută de titlurile de stat (61,66%),
în ușoară creștere față de luna anterioară.

ÃŽn decursul lunii iulie 2009 a fost publicată, în Monitorul Oficial, Norma nr.
13/2009 privind sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2009 a entităților
autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private.

Alte stiri

0 comentarii

Posteaza un comentariu