Mai poate obtine un credit o firma raportata la CRC?

RASPUNS

Raportarea la Centrala Riscului de Credit (CRC) a datelor pivind plata creditului reprezinta o obligatie a bancilor, in cazul imprumuturilor cu valori de peste 20.000 de lei, conform regulamentelor emise de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

Raportarile la CRC se fac in scop informativ si nu reprezinta o interdictie pentru obtinerea unui nou imprumut, in viitor. 

Pe baza informatiilor din CRC, bancile evalueaza gradul de risc al clientilor, in vederea luarii unui decizii privind aprobarea unui nou imprumut.

Iata informatiile publicate de BNR privind CRC:

Centrala Riscului de Credit (CRC)

Prezentare

Centrala Riscului de Credit - CRC (fostă Centrala Riscurilor Bancare) reprezintă o structură specializată în colectarea, stocarea și centralizarea informațiilor privind expunerea fiecărei persoane declarante (instituții de credit - persoane juridice române, sucursale din România ale instituțiilor de credit străine, instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special, sucursale din România ale instituțiilor financiare străine înscrise în Registrul special, precum și instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică, persoane juridice române, care desfășoară activități de creditare legate de serviciile de plată prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) și/sau e) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative) din România față de acei debitori care au beneficiat de credite și/sau angajamente al căror nivel cumulat depășește suma limită de raportare (20.000 lei), precum și a informațiilor referitoare la fraudele cu carduri produse de către posesori. 

Baza de date a CRC este organizată în patru fișiere: 

  1. Fișierul central al creditelor (FCC) conține informații de risc de credit raportate de persoanele declarante și este actualizat lunar;

  2. Fișierul creditelor restante (FCR) conține informații de risc de credit referitoare la abaterile de la graficele de rambursare din cel mult ultimii șapte ani și este alimentat lunar de Fișierul central al creditelor;

  3. Fișierul grupuri (FG) conține informații despre grupurile de persoane fizice și/sau juridice care reprezintă un grup de clienți aflați în legătură/un singur debitor și este alimentat lunar de Fișierul central al creditelor;

  4. Fișierul fraudelor cu carduri (FFC) conține informații despre fraudele cu carduri produse de către posesori raportate de persoanele declarante și este actualizat on-line.

Utilizatorii informațiilor existente în baza de date a CRC sunt persoanele declarante, Banca Națională a României și creditorii din statele membre, în condițiile prevăzute de Regulamentul BNR nr. 2/2012, republicat. 

Schimbul de informații de risc de credit se realizează electronic prin Rețeaua de Comunicații Interbancară.   

Raportările efectuate de persoanele declarante conțin următoarele informații: 

  • Datele de identificare a debitorilor față de care persoana declarantă înregistrează o expunere mai mare sau egală cu limita de raportare (20.000 lei): nume/denumire, cod identificare, forma de proprietate, forma juridică de organizare, tip activitate, sector instituțional, statutul ocupațional, situație specială, gradul de îndatorare, apartenența la un grup de debitori; cod LEI de identificare a debitorilor persoane juridice, probabilitatea de nerambursare anuală (PD anual ECL);

  • Informații privind fiecare din creditele și angajamentele de care debitorul beneficiază: tipul creditului, termenul de acordare, tipul garanției și valoarea acesteia, valoarea garanției imobiliare supusă executării silite, valoarea obținută din executarea silită a garanției imobiliare, serviciul datoriei, data acordării și data scadenței, valuta în care s-a acordat creditul, suma acordată, suma datorată utilizată și suma datorată neutilizată la momentul raportării, suma restantă, suma creditelor scoase în afara bilanțului - principal, credit/angajament luat împreună cu alți debitori, stare credit, clasa de rating, probabilitatea de nerambursare, expunerea neperformantă, improbabilitatea de plată, starea de nerambursare, credite depreciate, suma de plată lunară (total, principal, dobândă), rata anualizată a dobânzii, dobânda anuală efectivă, sume restante dobânzi, dobânzi penalizatoare, raportul valoarea creditului pe garanții, restructurare, valoarea activului ponderat la risc, factorul de conversie asociat părții extrabilanțiere, expunerea la riscul de credit, ajustări  pentru pierderi așteptate/ajustări pentru depreciere, tip ajustări pentru pierderi așteptate/ajustări pentru depreciere, stadiul de depreciere, categoria de clasificare, instituția către care s-a efectuat cesionarea contractului de credit (rezidentă/nerezidentă, tip entitate, denumire), instituția de la care a fost răscumpărat contractul de credit (rezidentă/nerezidentă), locuință (dacă debitorul persoană fizică locuiește sau nu în imobilul cumpărat cu creditul respectiv), etapele dării în plată a creditelor și închiderea acestora prin darea în plată, tipul ratei dobânzii, credit verde, credite CERS, tipul de amortizarea creditului, raport datorii/venituri la acordarea creditului   (DTI-O), locația proprietății imobiliare, tipul proprietății imobiliare după modul de utilizare a acesteia, raport împrumut/ garanții curent (LTV-C), rata de acoperire a dobânzilor (ICR), raport serviciul împrumutului/venituri la acordarea creditului (LSTI-O), raport împrumut/venituri la acordarea creditului (LTI-O), raport  împrumut/chirii la acordarea creditului (LTR-O), cumpărător pentru prima dată, amplasarea proprietății imobiliare comerciale utilizate drept garanție, tipul proprietății imobiliare comerciale după destinația acesteia, rata de acoperire a serviciului datoriei (DSCR), raport împrumut/ costuri (LTC)
  • Informații privind grupurile de persoane fizice și/sau juridice care reprezintă un grup de clienți aflați în legătură/un singur debitor: denumire grup, cod grup, componență grup și evidențierea debitorilor care au credite împreună cu alți debitori din grup; 
  • Informații privind fraudele cu carduri comise de posesori: date identificare posesor card, tip card, valuta, data constatării fraudei, suma fraudată. 


Din informațiile prezentate mai sus, cele cu font italic sunt solicitate în scopuri de analiză de Banca Națională a României și nu sunt incluse în rapoartele prin care se difuzează informațiile către persoanele declarante.

Difuzarea informațiilor de CRC către persoanele declarante se face în două moduri: 

  • Rapoarte lunare care cuprind informații privind toți debitorii pe care persoana declarantă i-a raportat în luna respectivă. Pentru fiecare debitor raportat, raportul lunar conține toate informațiile disponibile la CRC referitoare la creditele și angajamentele de care acesta a beneficiat de la toate persoanele declarante, fără a se preciza identitatea instituției creditoare (situația riscului global); 
  • Ca răspuns la interogările (cereri de consultare) on-line în cazul cărora persoanele declarante pot solicita două tipuri de informații: situația riscului global și situația creditelor restante (pe o perioadă de șapte ani). 

Trebuie precizat că pentru debitorii raportați de persoanele declarante, informațiile sunt furnizate necondiționat, în timp ce, pentru clienții - debitori potențiali, accesul persoanelor declarante este condiționat de obținerea prealabilă a acordului clienților respectivi. 

Sisteme similare CRC funcționează în multe țări din Uniunea Europeană cum sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Portugalia, Slovacia, Slovenia și Spania.


Taguri:

Alte stiri

0 comentarii

Posteaza un comentariu