ING - lista documente necesare pentru credite, pe tip de venit

ING: Lista documente necesare pentru credite, pe tip de venit

Venituri salariale si alte venituri asimilate salariilor care conform legii nu sunt raportate la ANAF

Pondere luata in calul: 100%
 
Documente necesare:

- Adeverinta de salariu in format ING
- Contract individual de munca (si actele aditionale) sau Carte de munca si extras Revisal.
Pentru functionari publici, magistrati, demnitari in locul acestor documente, avem nevoie de actul de numire si decizia de majorare salariala
- Document care certifica venitul obtinut anul anterior declarat autoritatilor fiscale

Venituri asimilate salariilor incasate in contul ING

Pondere luata in calcul: 100%

Documente necesare:

- In cazul in care, conform legii, venitul tau nu este declarat la ANAF, vom avea nevoie de Documentul care certifica venitul obtinut anul anterior declarat autoritatilor fiscale

Venituri asimilate salariilor din renta viagera pentru sportivii de performanta

Pondere luata in calcul: 100%

Documente necesare:

- Adresa de confirmare venit de catre Agentia Nationala pentru Sport
- Extras de cont / Adeverinta de la ANPS pe anul trecut sau adeverinta de la administratia financiara

Venituri asimilate salariilor din indemnizatie crestere copil

Pondere luata in calcul: 100%

Documente necesare:

- Adeverinta de salariu in format ING de la actualul angajator prezentand ultimele 3 salarii incasate inainte de intrarea in concediu de ingrijire copil
- Contract individual de munca (si actele aditionale) sau Carte de munca si extras revisal
- Document care certifica venitul obtinut anul anterior declarat autoritatilor fiscale
- Ultimul Talon de indemnizatie / Adresa eliberata de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (sau de AJPIS)/ Decizia privind aprobarea acodarii indemnizatiei pentru cresterea copilului emisa de AJPIS/ Adresa speciala emisa de Ministerele/ Institutiile care fac parte din sectorul de aparare, ordine publica sau securitate nationala (daca este cazul)

Venituri asimilate salariilor din contracte de management/ administrare

Pondere luata in calcul: 100%

Documente necesare:

- Contractul de Management / Administrare
- Adeverinta de salariu in format ING
- Document care certifica venitul obtinut anul anterior declarat autoritatilor fiscale

Venituri asimilate salariilor obtinute de cenzori/ administratori

Pondere luata in calcul: 100%

Documente necesare:

- Act de numire (hotarare AGA, act constitutiv sau act aditional la actul constitutiv)
- Act prin care este stabilita remuneratia (hotarare AGA, contract de management/mandat,etc)
- Document care certifica venitul obtinut anul anterior declarat autoritatilor fiscale

Venituri din pensii care, conform legii nu sunt raportate la ANAF

Pondere luata in calcul: 100%

Documente necesare:

- Ultimul talon de pensie / extras de contDecizie de pensionare / recalculare a pensiei

Venituri realizate de navigatori

Pondere luata in calcul: 75%

Documente necesare:

- Carnet de navigator valabil
- Brevet de navigator / certificat de competenta
- Contracte de imbarcare pe ultimii 2 ani
- Foaie matricola de la Autoritatea Navala Romana
- Scrisoare de recomandare de la angajator
- Procura in format ING

Venituri din drepturi de proprietate intelectuala

Pondere luata in calcul: 75%

Documente necesare:

- Adeverinta de venit DPI in format ING
- Contract de cesiune drepturi de autor
- Formularul 200, 205, 250 sau 260 semnat si stampilat de Administratia Finantelor Publice, iar in cazul in care nu este semnat/ stampilat, atunci trebuie adus impreuna cu dovada platii impozitului aferent / Adeverinta de venit emisa de Administratia Finantelor Publice care sa certifice venitul realizat anul anterior.

Venituri din desfasurarea de activitati independente comerciale (cu contract de colaborare in domeniile IT, audit sau contabilitate)

Pondere luata in calcul: 75%

Documente necesare:

- Adeverinta de venit in format ING
- Contractul de colaborare comerciala / prestari servicii
- Decizia de impunere anuala (formularul 250) impreuna cu dovada platii impozitului aferent / Declaratia speciala privind veniturile realizate (formularul 200) impreuna cu dovada platii impozitului aferent / Adeverinta de venit emisa de Administratia Finantelor Publice

Venituri din profesii liberale

Pondere luata in calcul: 75%/ 50%

Documente necesare:

- Document doveditor al intrarii in profesie
- Formularul 200 semnat si stampilat de Administratia Finantelor Publice impreuna cu dovada platii impozitului aferent/ Formularul 250 sau 260 semnat si stampilat de Administratia Finantelor Publice, iar in cazul in care nu este semnat/stampilat, atunci trebuie adus impreuna cu dovada platii impozitului aferent/ Adeverinta de venit emisa de Administratia Finantelor Publice (care sa contina venitul, nivelul impozitului si faptul ca nu exista restante la plata impozitelor)

Venituri din chirii

Pondere luata in calcul: 50%

Documente necesare:

- Contractul / contractele de inchiriere in vigoare
- Formularul 200, 250 sau 260 semnat si stampilat de Administratia Finantelor Publice, iar daca nu este semnat/stampilat se accepta numai cu dovada platii impozitului/ Adeverinta de venit emisa de Administratia Finantelor Publice care sa certifice veniturile realizate pe anul anterior si impozitul aferent

Venituri din dividende

Pondere luata in calcul: 50%

Documente necesare:

- Copie bilant pentru ultimii 2 ani inclusiv Contul de Profit si Pierdere si/sau ultima balanta de verificare si/sau balanta de verificare de la sfarsitul anului anterior
- Declaratie tip ING privind repartizarea dividendelor
- Adeverinta de venit emisa de Administratia Finantelor Publice care sa certifice veniturile din dividende pe anul anterior/ Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit (formularul 205) si dovada platii impozitului pe venit aferent venitului din formularul 205 (extras de cont, ordin de plata, chitanta)


Reclamatiibanci.ro

Taguri:

Alte stiri

0 comentarii

Posteaza un comentariu