Cum se obtine ajutorul de deces/inmormantare si care sunt actele necesare?


Informatiile publicate de Casa Nationala de Pensii Publice cu privire la ajutorul de deces/inmormantare:

În cât timp și cine achită ajutorul de deces?

Ajutorul de deces se achita in termen de 3 zile lucratoare de la solicitare, prin casieria casei de pensii (de asemenea, se poate opta pentru plata acestei prestatii prin cont bancar)

De:

 • institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 • casa teritoriala de pensii, in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului,  respectiv al unui membru de familie al acestuia.

ATENTIE!!! BUCURESTI

In cazul decesului asiguratului sau al membrului de familiei al asiguratului;

 • Depunere acte si plata la CPMB - Calea Vitan, nr.6, Sector 3

In cazul decesului pensionarului sau al membrului de familie al pensionarului.

 • Depunere acte la Casa Locala de Pensii Sector
 • Plata la CPMB - Calea Vitan, nr.6, Sector 3

Deces în străinătate

Potrivit dispozițiilor legale ajutorul de deces se acordă, pe baza următoarelor documente:  

a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces;

b) certificat de deces (original si copie);

c) act de identitate al solicitantului (original si copie);

d) acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original si copie);

e) dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original si copie).

In situatia in care titularul drepturilor de pensie a decedat in alta tara decat Romania, iar certificatul de deces  a fost emis de autoritatile din statul respectiv, acesta va trebui  inscris/transcris in registrele de stare civila romane.

Asadar, in cazul decesului pensionarului, ajutorul de deces se acorda pe baza documentelor mentionate anterior de catre casa teritoriala de pensii in evidenta careia se afla persoana decedata la data decesului. 

Referitor la „sistarea acordarii pensiei", mandatarul este obligat ca in termen de 15 zile de la deces sa comunice (declare) acest lucru casei teritoriale de pensii iar ulterior sa depuna si certificatul de deces.

Care sunt documentele necesare achitării sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat?

Actele necesare în vederea acordării acestor sume sunt, după caz:

 • cerere-tip;
 • certificatul de deces, în original și în copie;
 • actul de identitate al solicitantului (original și în copie);
 • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul (original și copie);
 • certificatul de moștenitor (original și copie);
 • copia talonului de plată a pensiei persoanei decedate, după caz.

Cine poate solicita pensia neîncasată din luna decesului pensionarului?

Sumele rămase neîncasate de către pensionarul decedat se acordă soțului supraviețuitor, copiilor, părinților sau, în lipsa acestora, moștenitorilor legali și/sau, după caz, celorlalți moștenitori testamentari, în condițiile dreptului comun.

Data ultimei modificari :Ma, 27 Iun 2017 15:25:10 +0300 

De ce acte am nevoie pentru a obține ajutorul de deces?

Ajutorul de deces se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente:

 • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
 • certificat de deces (original și copie);
 • act de identitate al solicitantului (original și copie);
 • acte de stare civila ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original și copie);
 • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original și copie);
 • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
 • adeverința care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă intre 18 si 26 de ani urma o forma de învătământ organizată potrivit legii (original).
Data ultimei modificari :Ma, 28 Feb 2017 15:20:20 +0200 

Cine poate solicita ajutorul de deces?

Ajutorul de deces se achită unei singure persoane, care dovedește cu documente că a suportat cheltuielile ocazionate de deces și care poate fi, după caz:

    a) soțul supraviețuitor;

    b) copilul;

    c) părintele;

    d) tutorele;

    e) curatorul;

    f) oricare altă persoană.

Data ultimei modificari :Ma, 28 Feb 2017 15:19:06 +0200 

 


Taguri:

Alte stiri

0 comentarii

Posteaza un comentariu