Cum se judeca procesele pe legea darii in plata dupa decizia Curtii Constitutionale

S-au pronuntat deja 18 decizii in favoarea bancilor si doar 10 aprobari de dare in plata

Judecatorii au inceput sa aplice explicatiile Curtii Constitutionale referitoare la modul in care trebuie judecate procesele dintre banci si clienti pe baza Legii 77/2016 privind darea in plata a locuintelor ipotecate in vederea anularii datoriilor.

Astfel, pe baza celor aproximativ 100 de dosare aflate pe rolul instantelor din toata tara studiate de Bancherul.ro, dintre care s-au pronuntat deja 18 decizii in favoarea bancilor si doar 10 aprobari de dare in plata, se pot desprinde trei practici ale judecatorilor:

1. Unii judecatori inca admit cererile avocatilor bancilor de sesizare a Curtii Constitutionale cu privire la diverse articole ale legii darii in plata, cu toate ca aceasta a facut deja clarificarile necesare.

2. In unele cazuri, judecatorii au suspendat procesele in vederea intelegerii amiabile, o renegociere intre clienti si banci, pentru a se ajunge la o solutie de compromis.

3. In cele mai multe dosare, judecatorii au inceput sa puna in practica explicatiile Curtii Constitutionale cu privire la modul in care trebuie aplicata legea, si anume prin constatarea impreviziunii. In acest sens, ei accepta cererile bancilor cu privire la interogatoriul clientilor, acestia fiind obligati, in acelasi timp, sa aduca actele prin care sa dovedeasca impreviziunea, si anume nivelul veniturilor, a cursului valutar si a valorii locuintelor, din momentul obtinerii creditului pana in prezent, pentru a se constata evolutia acestora si implicit dezechilibrul (povara) aparut in contractul de credit.

4. In alte cazuri clare, judecatorii nu mai trebuie sa aplice impreviziunea, astfel ca fie dau dreptate clientilor, fie bancilor sau firmelor de recuperare creante. Este vorba de situatiile in care legea nu se poate aplica, precum in cazul creditelor garantate cu alte tipuri de imobile decat locuintele, cum ar fi terenurile.

5. De asemenea, exista mai multe decizii ale instantelor prin care s-au anulat datoriile clientilor aflati in faza de executare silita, fara a se demonstra existenta impreviziunii. Potrivit deciziei Curtii Constitutionale, legea darii in plata nu se poate aplica in cazurile in care locuinta a fost deja vanduta de catre banca, in cadrul procedurii de executare silita.

Sa vedem acum cateva exemple concrete privind modul in care se judeca procesele in care trebuie dovedita impreviziunea:

Iata decizia unei instante de judecata:

“Repune cauza pe rol și stabilește termen pentru judecarea cauzei la data de 22.02.2017, pentru administrare de probe, pentru verificarea condițiilor referitoare la existența impreviziunii și a celor prevăzute de art. 4 din Legea nr. 77/2016 și pentru când se citează contestatoarea banca x iar intimatul Popescu se citează cu mențiunea de a preciza evenimentul excepțional și neprevăzut care îi face excesiv de oneroasă executarea obligației sale de restituire a creditului și de care se prevalează în prezentul litigiu, precum și de a depune la dosar dovada venitului net lunar avut la data contractării creditului, 04.08.2008, dovada venitului net lunar actual, graficul cu ratele de rambursare ale creditului, rata lunară pe care intimatul trebuie să o plătească, dovada proprietăților imobiliare pe care le deține, dovada cursului valutar pentru CHF și EURO la data contractării creditului și la data notificării, cazierul judiciar.”

Solutia data de alt judecator:

“Pune în vedere apărătorului intimatei să precizeze în scris care sunt în concret cazurile de impreviziune intervenite în ceea ce o privește, să detalieze îndeplinirea condițiilor de impreviziune. Pune în vedere apărătorilor părților să precizeze dacă după notificare s-a încercat renegocierea contractului și care a fost rezultatul acestora. Se vor emite adrese către ANAF și Primăria -Direțcia Taxe și Impozite Locale pentru comunicare relații instanței.”

Decizia altei instante:

"Solutia pe scurt: Încuviințează ambelor părți proba cu înscrisurile existente la dosarul cauzei, considerându-le a fi pertinente, concludente și utile soluționării cauzei de față. Încuviințează creditoarei proba cu interogatoriul debitorului. Stabilește în sarcina creditoarei obligația de a se prezenta la următorul termen de judecată cu interogatoriul ce urmează a fi administrat debitorului (limitând numărul întrebărilor la maxim 10), sub sancțiunea, în caz contrar, a decăderii, conform art.185 alin.1 C.pr.civ., urmând a fi citată creditoarea în acest sens. Stabilește în sarcina debitorului obligația de a se prezenta personal la interogatoriu, cu consecința aplicării, în caz de neprezentare, a sancțiunii prevăzute de art.358 alin.1 C.pr.civ., în conformitate cu care dacă partea nu se prezintă, fără motive temeinice, la interogatoriu, instanța poate socoti aceste împrejurări ca o mărturisire deplină ori numai ca un început de dovadă în folosul aceluia care a propus interogatoriul, urmând a fi citat debitorul în acest sens. Încuviințează creditoarei proba cu expertiză tehnică judiciară în construcții – evaluarea proprietății imobiliare, având ca obiective: - stabilirea valorii de circulație a imobilului care face obiectul notificării debitorilor privind darea în plată, urmând a fi atașate sursele folosite în demersul de evaluare; - stabilirea dacă imobilul se află în aceeași stare (valoare, destinație) precum la momentul constituirii garanției în privința acestuia (și anume, în 19.03.2008). Numește expert, prin tragere la sorți, pe d-nul expert x - Constructii civile, industriale si agricole, Evaluarea proprietatii imobiliare. Stabilește onorariul provizoriu al expertului în cuantum de 900 lei, în sarcina creditoarei, care urmează să depună dovada achitării acestui onorariu provizoriu, în termen de 5 zile de la comunicare, sub sancțiunea decăderii, conform dispozițiilor art.331 alin.3 coroborat cu art.185 alin.1 C.pr.civ., tot în termen de 5 zile de la comunicare, creditoarea având posibilitatea de a formula cerere de acordare a ajutorului public judiciar, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art.185 alin.1 C.pr.civ., urmând a fi citată creditoarea în acest sens. Se emite adresă către d-nul expert, cu mențiunea de a depune raportul de expertiză cu cel puțin 10 zile înaintea termenului de judecată acordat, în exemplare suficiente pentru instanță și părți, alături de dovezile privind convocarea părților. Se emite adresă către Biroul Local de Expertiză Judiciare Tehnice și Contabile, cu mențiunea că s-a numit expert tehnic specializarea construcții civile, industriale si agricole, evaluarea proprietății imobiliare, numitul x, și cuantumul onorariilor provizorii încuviințate. Se emit, la propunerea creditoarei, adrese către Primăria x – Direcția Impozite și Taxe Locale, cu mențiunea de a depune la dosarul cauzei, înaintea termenului de judecată acordat, situația privind bunurile mobile/imobile impozabile cu care figurează sau a figurat numitul x, de la data de 19.03.2008, la zi, către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu mențiunea de a depune la dosarul cauzei, înaintea termenului de judecată acordat, extras de carte funciară (dacă există) pentru imobilul în cauză, către Inspectoratul Teritorial de Muncă, cu mențiunea de a depune la dosarul cauzei, înaintea termenului de judecată acordat, un extras REVISAL, în ceea ce îl privește pe numitul x, din care să rezulte istoricul angajărilor persoanei anterior arătate, de la data de 19.03.2008, la zi, respectiv către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu mentiunea de a indica, anterior următorului termen de judecată, lista unităților bancare unde figurează sau a figurat cu conturi deschise sau închise numitul x, de la data de 19.03.2008, la zi, precum și istoricul veniturilor impozabile (atât din salarii, cât și din alte tipuri de activități) ale numitului x, de la data de 19.03.2008, la zi.”


Citeste articolul integral pe Bancherul.ro

Taguri:

Alte stiri

0 comentarii

Posteaza un comentariu