Cum pot sa fac un credit cu venit din Germania?

Credit cu salariu din Germania

"Bună seara lucrez în germania legal contract termen nedeterminat salariu lunar net 2100 mar interesa un credit de la dumneavoastră aproximativ 15000 mii de euro", intreaba un cititor.

RASPUNS

Unele banci din Romania, precum Banca Transilvania sau CEC Bank, acorda credite si romanilor care lucreaza in strainatate. Pe de alta parte, creditul poate fi facut si de sotie, in calitate de titular, iar dumneavoastra sa fiti codebitor.

Iata conditiile pentru obtinerea unui imprumut cu venituri obtinute din strainatate, in Germania, in cazul dumneavoastra:

Credit de la Banca Transilvania

Banca Transilvania acorda romanilor care muncesc in strainatate credite garantate cu ipoteca.

Conditia este ca vechimea in munca sa fie de minim 1 an.

Credite de la CEC Bank

La CEC Bank poți obține credite de nevoi personale sau credite ipotecare pe baza veniturilor din străinătate, însă, trebuie să îndeplinești mai multe condiții și să prezinți documente care demonstrează realizarea veniturilor. 

Condiții pentru contractarea de credite pe baza veniturilor din străintate:

  • Să îndeplinești condițiile generale de eligibilitate
  • Să prezinți garanții reale, respectiv ipoteca imobiliară și/sau ipoteca mobiliară prin constituirea unui cash colateral (asupra depozitelor colaterale)
  • Sunt acceptate și garanțiile emise de fonduri de garantare în numele și contul statului
  • Să prezinți documente care certifică realizarea de venituri din străinătate

Documente doveditoare ale veniturilor necesare pentru aprobarea creditului

  • adeverință de salariu sau un document emis de angajator care să cuprindă cel puțin informațiile înscrise pe formularul CEC Bank referitoare la datele de identificare ale angajatorului și angajatului și la veniturile realizate. Documentul trebuie prezentat în original și cu traducere legalizată. 
  • contractul/contractele de muncă și după caz actele adiționale aferente acestora, traduse și legalizate conform celor de mai sus. Din documentele prezentate trebuie să rezulte că persoanele în cauză au o vechime în muncă de cel puțin 12 luni și o vechime la locul de muncă actual de cel puțin 3 luni, fiind acceptate și situațiile în care în ultimele 12 luni există întreruperi de cel mult trei luni (cumulat)
  • dovada privind luarea în evidență de către autoritatea fiscală a țării în care sunt realizate veniturile, legalizată și tradusă conform celor de mai sus
  • copia pașaportului, certificată la ghișeul unității CEC Bank de către lucrătorul bancar sau legalizată conform celor de mai sus, în cazul în care veniturile sunt realizate într-o țară din afara Uniunii Europene
  • declarație pe proprie răspundere, din care să rezulte adresa de corespondență (adresa completă a locației și numărul de telefon sau adresa de e-mail) la care pot fi contactate în România sau în țară în care sunt realizate veniturile
  • Sunt acceptate traducerile legalizate la Consulatul Român/misiunea diplomatică a României sau la un notar public din România/un notar public din țară în care sunt realizate veniturile. În acest caz este necesară și apostila/supralegalizarea, după caz, pe toate documentele cu parafa originală de legalizare.

Va rog sa reveniti la mine, daca aveti nevoie de ajutor pentru obtinerea imprumutului de la Banca Transilvania sau CEC Bank.


Reclamatiibanci.ro

Taguri:

Alte stiri

0 comentarii

Posteaza un comentariu