Cum obtin fonduri europene pentru o firma de ingrijire a batranilor la domiciliu?

Foto: site-ul Fonduri-ue.ro, administrat de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

"In ce mod pot dispune de bani europeni avand in vedere ca doresc sa infiintez o firma de ingrijire a batranilor la domiciliu?", a intrebat un cititor al site-ului GhiseulBancar.ro, la rubrica dedicata educatiei financiare prin raspunsuri oferite la diverse intrebari pe teme financiare.

Raspuns:

Stimate domnule Adrian Laza,

Pentru a va oferi un raspuns competent, am trimis intrebarea dumneavoastra la Directia Comunicare din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, de la care am primit urmatorul raspuns: 

"Pentru accesul la finanțările europene, criteriile, condițiile și documentele necesare sunt detaliate în documentele aferente apelului de proiecte, respectiv ghidul solicitantului și anexele, fiecare domeniu de finanțare având condiții specifice. Aceste documente, cât și informațiile ce vizează apelurile deschise sunt disponibile online, pe www.fonduri-ue.ro, secțiunea Apeluri (http://www.fonduri-ue.ro/apeluri) și www.inforegio.ro, secțiunea Programul Operațional Regional 2014-2020 / Apeluri proiecte (http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html). După caz, acestea mai pot fi găsite pe paginile electronice ale organismelor intermediare, în funcție de program operațional și de axa prioritară.

Pentru înființarea unei firme, vă recomandăm să urmăriți apelul de proiecte „România Start-Up Plus”, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU), Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană. În prezent se desfășoară procesul de evaluare a proiectelor depuse.

Pe site-ul www.fonduri-ue.ro, secțiunea Programe, subsecțiunea Capital Uman / Implementare program, vor fi anunțați în luna iunie 2017 câștigătorii, respectiv administratorii schemelor de minimis/antreprenoriat. Aceștia au rolul de a forma viitorii antreprenori, de a selecta planurile de afaceri, de a finanța afacerile etc. Cititorul dumneavoastră trebuie să se adreseze unui astfel de administrator de scheme de antreprenoriat, cu care va discuta despre posibilitatea deschiderii firmei de îngrijire a bătrânilor la domiciliu. Informații suplimentare sunt disponibile în cadrul secțiunii aferente Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, respectiv: http://www.fonduri-ue.ro/calendar-lansari/details/5/76/calendar-lans%C4%83ri-programul-%E2%80%9Erom%C3%A2nia-start-up-plus%E2%80%9D

Pentru informarea dumneavoastră va anunțăm că, în cadrul Ministerului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, s-a lansat recent programul „Start-up Nation - România”. Prin acest program se poate acorda ajutor de minimis în sumă maximă de 200.000 lei/beneficiar, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui număr maxim anual de 10.000 de beneficiari. Grupul țintă vizat este format din întreprinderile înființate de către persoanele fizice după intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 10 din 27 ianuarie 2017 privind stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii. Oficialii ministerului de resort au anunțat data de 1 mai 2017 ca termen de lansare a platformei online de înscriere a proiectelor „Start-up Nation - România”. Mai multe informații referitoare la acest program puteți obține accesând site-ul ministerului, respectiv: www.antreprenoriat.gov.ro.

Dacă cititorul site-ului Ghiseulbancar.ro reprezintă o entitate cu personalitate juridică, respectiv un furnizor de servicii sociale* acreditat în condițiile legii, vă indicăm și alte oportunități de finanțare.

Dacă persoana juridică îndeplinește regulile generale privind eligibilitatea solicitanților prevăzute în capitolul relevant din documentul ”Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020”, vă indicăm apelul de proiecte „Bunicii comunității”, din Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul specific 4.4. Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice. Pe http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program este disponibilă versiunea draft a Ghidul Solicitantului. În cadrul acestui apel, intervențiile pentru serviciile sociale destinate grupului vulnerabil ”persoane vârstnice” se vor concentra asupra înființării de servicii sociale prin: centrele de zi, unitățile de îngrijire la domiciliu, cantine sociale.

Prin intermediul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 8. Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, sunt finanțate proiecte de reabilitare/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială (centre de zi, centre „respiro”, centre de consiliere psihosocială, centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu etc.). La aceste finanțări au acces autorități și instituții ale administrației publice locale, parteneriate între acestea și Ministerul Sănătății, furnizori de servicii sociale de drept public sau privat, acreditați conform legii, parteneriate între acesta și autoritățile și instituțiile publice locale din mediul urban și rural, cu excepția regiunii de dezvoltare București Ilfov.

Informații detaliate sunt disponibile pe website-ul Programului Operațional Regional http://www.inforegio.ro/ și pe http://www.fonduri-ue.ro/por-2014.

* Categoriile de servicii sociale organizate ca centre sociale sunt cele prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările și completările ulterioare. Acreditarea ca furnizor de servicii sociale, obținută în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 118 din 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Lg 197/2012, este obligatorie în momentul depunerii cererii de finanțare și se dovedește prin certificatul de acreditare. În cazul serviciilor noi înființate, licențierea serviciilor se va realiza pe parcursul implementării proiectului în condițiile prevăzute de lege."

Ai o intrebare? Scrie-ne aici.


Taguri:

Alte stiri

1 comentarii

Poiata Elena
17 Jul 2020

Buna ziua! Sunt Elena Poiata, Moldova, Mun.Cahul, Asistent social IMSP Spitalul Raional Cahul.Activez in aceasta ramura de mai multi ani, in experienta fiind acumulate cazuri impresionad de dificile. Exista oare o modalitate de sustinere a persoanelor in etate, afectate de boli, uneori fara un loc stabil de trai sau rude? Va multumesc!

Posteaza un comentariu