Ce impact au noile modificari legislative asupra creditarii persoanelor fizice

Articol realizat de Alina Platica - Head of Retail Credit Management, Garanti Bank

Creditarea persoanelor fizice în anul 2019 va fi diferită de cea din anii anteriori, întrucât cadrul legislativ a suferit modificări, prin intrarea în vigoare, la data de 09 Noiembrie 2018, a prevederilor Regulamentului Băncii Naționale Nr. 6/2018, cu aplicabilitate din data de 01 Ianuarie 2019.

Dacă până la acea data, fiecare bancă își stabilea prin norme proprii nivelul maxim al gradului de îndatorare, acesta ajungând și la valori de 60%-65%, în prezent, gradul maxim de îndatorare este stabilit la un nivel de maxim 40%, în cazul creditelor acordate în moneda nationala, și 20%, în cazul creditelor acordate în valută.

Pe lângă limitarea gradului maxim de îndatorare, noul regulament simplifică și metodologia de calcul a venitului eligibil. Astfel, din venitul net al clientului/participanților la credit, nu se mai deduc cheltuielile de subzistență, cheltuielile cu taxele și impozitele, iar venitul net nu se mai ajusteaza cu 6%, așa cum se prevedea în reglementarea anterioare.

Regulamentul BNR prevede și excepții privind gradele de îndatorare menționate mai sus. Astfel, pentru creditele pentru investiții imobiliare, în cazul în care clientul achiziționează primul imobil cu destinație rezidențiala, în care va locui, gradul maxim de îndatorare poate fi majorat cu 5%, ajungând astfel la 45% pentru creditele acordate în RON, respectiv 25%, pentru cele în valută.

De asemenea, în cazul în care clientul dorește refinanțarea exclusivă (fără suma suplimentară a creditelor acordate înainte de 8 noiembrie 2018), băncile pot utiliza un grad maxim de îndatorare stabilit prin propriile reglementări, superior celui de 40%. 

Excepții de la gradul de îndatorare se pot face și în limita a maximum 15% din volumele de credit acordate în trimestrul anterior (atât în cazul creditelor de consum, cât și în cazul creditelor pentru investiții imobiliare), însă, numai pentru clienții cu un anumit profil, al căror venit nu poate fi mai mic decât salariul mediu net pe economie și numai pentru credite cu o valoare maximă de 250,000 EUR. 

Prevederile noului regulament vor genera o simplificare a procesului de creditare și vor susține o îndatorare sănătoasă, menită să facă față șocurilor generate de creșterea ratei dobânzii, sau a cursului valutar, în cazul creditelor acordate în valuta.

Pe lângă modificarea condițiilor de creditare, de menționat sunt și actualizările aduse Codului Fiscal, privind cota de TVA de 5%, în cazul tranzacțiilor imobiliare multiple. Dacă anterior, un cumpărător putea beneficia de o cotă redusă de TVA de 5% o singură dată, în prezent, Codul Fiscal îi permite unui cumpărător persoană fizică să dețină mai multe locuințe achiziționate cu cota de TVA de 5%, dacă sunt respectate următoarele condiții: i) prețul de vânzare nu depășeste 450.000 RON (exclusiv taxa pe valoare adăugată), ii) suprafața utilă este de maximum 120 mp (exclusiv anexele gospodărești), iii) imobilul poate fi locuit ca atare la momentul vânzării.


Bancherul.ro

Taguri:

Alte stiri

0 comentarii

Posteaza un comentariu