Care sunt legile aplicabile contractelor dintre banca BCR si clientii persoane fizice?

Reglementări pentru raporturile contractuale dintre BCR și clienții săi persoane fizice

NOTĂ: Lista de mai jos nu are caracter exhaustiv ci indicativ

- Codul Civil, inclusiv nr. Legea 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori, cu modificarile ulterioare

- Legea nr. 363/ 2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor, cu modificarile ulterioare

- Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, cu modificarile si completarile ulterioare

- Hotararea Guvernului nr. 1553/2004 privind unele modalitati de incetare a practicilor ilicite in domeniul protectiei intereselor colective ale consumatorilor, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificarile ulterioare

- Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare

- Decizia Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal nr. 105/2007 cu privire la prelucrarile de date cu caracter personal efectuate in sisteme de evidenta de tipul birourilor de credit

- Decizia Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal nr. 100/2007 privind stabilirea cazurilor in care nu este necesara notificarea prelucrarii unor date cu caracter personal

- Decizia Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal nr. 11/2009 privind stabilirea categoriilor de operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile si libertatile persoanelor

- Decizia Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal nr. 90/2006 privind cazurile in care nu este necesara notificarea prelucrarii unor date cu caracter personal

- Decizia Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal nr. 91/2006 privind cazurile in care este permisa notificarea simplificata a prelucrarii datelor cu caracter personal

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, cu modificarile si completarile ulterioare

- Regulamentul BNR 21/2009 privind institutiile de plata, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica, cu modificarile ulterioare

- Regulamentul BNR nr. 8/2011 privind institutiile emitente de moneda electronica
Regulament BNR nr. 6/2006 privind emiterea si utilizarea Instrumentelor de Plata electronica si relatiile dintre participantii la tranzactiile cu aceste instrumente

- Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordonanta Guvernului nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta, cu modificarile ulterioare

- Ordonanta Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic, cu modificarile si completarile ulterioare

- Hotararea Guvernului nr. 1308/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic

- Regulament BNR nr. 2/2005 privind ordinul de plata utilizat in operatiuni de transfer-credit

- Ordonanta de urgenta nr. 60/2009 privind unele masuri în vederea implementarii programului "Prima casa"

- Hotarâre nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa"

- Ordonanta de urgenta nr. 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala

- Hotarâre nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala

Sursa: BCR.ro


Taguri:

Alte stiri

0 comentarii

Posteaza un comentariu