Bancile straine ne vor acorda credite nerestrictionate de BNR

Pe piata bancara romaneasca incepe sa se faca simtita presiune exercitata de bancile europene. Acestea vor putea deschide reprezentate in Romania, incepand cu 2007, fara autorizarea BNR, fiind suficienta o notificare de incepere a activitatii in tara noastra, conform proiectului de lege privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobat ieri de Guvern. Bancile romanesti se vor afla in dezavantaj in fata unor competitori care nu trebuie sa achite costurile administrative impuse de BNR si care ar putea oferi astfel produse bancare cu costuri mai mici. In vizor s-ar putea afla finantari institutionale sau pentru companii, dar si alte tipuri de credite personale sau leasing.

Institutiile autorizate de banca centrala din tara de rezidenta, fie ca este vorba de banci comerciale, societati de leasing sau de credit de consum, au posibilitatea de a deschide reprezentate fara a mai fi necesara asigurarea unui capital de dotare.

Noii jucatori din piata s-ar putea concentra in primul rand pe finantari ale unor proiecte elaborate de municipalitati sau pe acordarea de credite marilor companii. Proiectele de infrastructura reprezinta, de asemenea, o mare atractie pentru foarte multe banci.

Reciprocitatea functioneaza si la nivel bancar astfel incat bancile romanesti autorizate de BNR vor putea intra pe pietele Uniunii Europene.

Ce prevede noul proiect de lege privind institutiile de credit

Guvernul a aprobat, in sedinta de ieri, proiectul Legii privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, se arata intr-un comunicat de presa al Executivului.

Legea reglementeaza conditiile de acces la activitatea bancara si de desfasurare a acesteia pe teritoriul Romaniei, supravegherea prudentiala a institutiilor de credit si a serviciilor de investitii financiare si supravegherea sistemelor de plati si a sistemelor de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare.

Legea se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane, inclusiv sucursalelor din strainatate ale acestora si institutiilor de credit din alte state membre, respectiv state terte, in ceea ce priveste activitatea acestora desfasurata in Romania. Legea se aplica si societatilor de servicii de investitii financiare si societatilor de administrarea portofoliilor individuale de investitii, definite conform Legii nr.297/2004,cu modificarile si completarile ulterioare si in conditiile prezentate in anumite dispozitii din proiectul de lege.

Proiectul de lege transpune in legislatia nationala ultimele evolutii legislative inregistrate la nivelul uniunii Europene in sectorul serviciilor financiare, respectiv, Directiva nr.2006/48/CE a parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2006 privind accesul la activitatea si desfasurarea activitatii institutiilor de credit si a Directivei nr.2006/49/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2006 privind adecvarea capitalului firmelor de investitii si institutiilor de credit.

Noile prevederi comunitare modifica intr-o anumita masura responsabilitatile de supraveghere, acordand o importanta sporita rolului supraveghetorului consolidant, in special in procesul de aprobare a utilizarii la nivelul unui grup bancar a abordarilor avansate pentru calcularea cerintelor de capital, si introducand cerinte de publicitate pentru autoritatea de supraveghere.

Aceste directive transpun la nivel comunitar, cu unele diferente ce tin de specificul Pietei Interne, prevederile referitoare la noile cerinte de capital agreate la nivelul Comitetului de la Basel pentru Supraveghere Bancara si sunt cunoscute pe plan international sun denumirea de Noul Acord de Capital – Basel II.

Proiectul de Lege aprobat de Guvern este structurat in dispozitii cu caracter general (Partea I), aplicabile tuturor categoriilor de institutii de credit si in prevederi cu caracter special (Partea a II-a), aplicabile fiecarei de institutii de credit reglementate in dreptul romanesc si sistemelor de plati. Aspecte legate de incidenta dispozitiilor legii asupra societatilor de servicii de investitii financiare aflate sub supravegherea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, sunt abordate intr-un capitol distinct.

Aspectele de natura tehnica, asa cum sunt prevazute de directivele comunitare urmeaza sa fie reglementate prin legislatia secundara emisa in aplicarea legii. Pentru unitate de tratament si evitarea arbitrajului de reglementare, precum si pentru a raspunde angajamentelor asumate in cadrul intalnirilor tehnice avute de partea romana cu reprezentantii Comisiei Europene, legislatia secundara care vizeaza dispozitiile din lege aplicabile atat institutiilor de credit, cat si societatilor de servicii de investitii financiare, va fi emisa in comun de Banca Nationala a Romaniei si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

In proiectul de Lege, Partea I, care reglementeaza cadrul general al desfasurarii activitatii institutiilor de credit, este structurata in trei titluri.

In cadrul Titlului I sunt cuprinse dispozitii privind domeniul de aplicare al legii si notiunile utilizate, cerintele minime de acces la activitatea specifica unei institutii de credit si de desfasurare a activitatii, asa cum se regasesc la nivelul legislatiei comunitare,' si aspecte legate de autorizarea institutiilor de credit. Regimul institutiilor de credit persoane juridice romane, al institutiilor de credit si al institutiilor financiare din alte state membre care desfasoara activitate in Romania au fost abordate capitole distincte.

Este evidentiata astfel o diferenta de tratament intre institutiile de credit din spatiul european, care beneficiaza de dreptul de stabilire si libera prestare de servicii pe teritoriul Romaniei si sucursalele institutiilor de credit din alte state, care sunt supuse cerintelor de natura prudentiala prevazute de lege si de reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei in aceleasi conditii ca si institutiile de credit autohtone.

Reglementarea regimului institutiilor de credit din statele membre ale Uniunii Europene reflecta preluarea principiului „pasaportului unic” pentru desfasurarea de activitati prin intermediul unei sucursale sau in mod direct, precum si a principiului realizarii supravegherii prudentiale de catre autoritatea competenta din statul membru de origine. In ceea ce priveste regimul institutiilor financiare din statele membre ale Uniunii Europene, acestora le este aplicabil principiul „pasaportului unic” pentru activitatile permise institutiilor de credit, cu exceptia atragerii de depozite, daca indeplinesc conditiile prevazute de lege. De asemenea, sunt reglementate conditiile de desfasurare a activitatii institutiilor de credit, persoane juridice romane in afara teritoriului Romaniei.

Pentru institutiile de credit persoane juridice romane, proiectul de lege prevede, prin derogare de la legea societatilor comerciale, interdictia constituirii prin subscriptie publica, modalitate de constituire care, in practica, s-a dovedit inadecvata pentru aceasta categorie de institutii la care existenta unui actionariat puternic si nedispersat constituie o premisa a continuarii desfasurarii activitatii.

In ceea ce priveste activitatile permise institutiilor de credit, noile prevederi permit desfasurarea activitatii de leasing financiar in mod direct si limiteaza nivelul total al veniturilor obtinute din activitatile din domeniul nefinanciar la 10% din veniturile aferente activitatii financiare. Prevederile separa cazurile in care autorizatia isi inceteaza valabilitatea, fiind lipsita de obiect (cazul fuziunii/divizarii, al transformarii in alta categorie de institutie de credit, al falimentului si nu in ultimul rand al renuntarii de catre actionari la autorizatie prin dizolvarea si lichidarea institutiei de credit), de situatiile in care autorizatia poate fi retrasa de catre Banca Nationala a Romaniei.

In Titlul II din Partea I a legii sunt abordate cerintele de natura operationala, structurate in capitole care vizeaza urmatoarele aspecte: organizare si conducere, secretul profesional in domeniul bancar si relatia cu clientela, cerintele pentru acoperirea riscurilor, raportari financiare si audit, cerinte de publicitate pentru institutiile de credit.

In Titlul III din partea I sunt abordate aspecte legate de supravegherea prudentiala a institutiilor de credit, persoane juridice romane, inclusiv supravegherea pe baza consolidata, supravegherea institutiilor de credit din alte state membre care desfasoara activitate in Romania, supravegherea sucursalelor din romania ale institutiilor de credit din state terte.

Partea a II-a a legii trateaza in sase titluri distincte specificul fiecarei institutii de credit si aspecte legate de sistemele de plati – banci, banci de economisire si creditare in domeniul locativ, banci de credit ipotecar, institutii emitente de moneda electronica, organizatii cooperatiste de credit si sisteme de plati.

In Partea a III-a a legii sunt cuprinse dispozitii tranzitorii si finale care trateaza, ca element de noutate, aspecte cum ar fi: regimul cererilor de autorizare depuse la institutii de credit din state membre, nesolutionate la data intrarii in vigoare a legii – aceste cereri se claseaza ca fiind lipsite de obiect si se trece pe procedura de notificare; regimul institutiilor de credit din statele membre care la data intrarii in vigoare a legii desfasoara activitatea in Romania printr-o sucursala – se considera ca sunt notificate, iar autorizatiile eliberate ulterior isi pierd valabilitatea; clarificarea prevederilor referitoare la posibilitatea asocierii institutiilor de credit in una sau mai multe asociatii profesionale; regimul reglementarilor emise in aplicarea legii.

Institutiile de credit, respectiv societatile de servicii de investitii financiare, pot opta pentru aplicarea, pana la data de 1 ianuarie 2008, a anumitor prevederi din reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei si respectiv de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare anterior intrarii in vigoare a legii, in conditiile prevazute de noile reglementari ce vor fi emise in comun de aceste autoritati. Noile reglementari vor prevedea in mod expres care dintre dispozitiile reglementarilor anterioare raman in mod exceptional in vigoare pana la data de 1 ianuarie 2008.

Proiectul de lege a fost transmis la Parlament pentru dezbatere si aprobare.


Alte stiri

0 comentarii

Posteaza un comentariu