Asiban intra in redresare financiara

Aceasta masura a fost luata in conformitate cu art.8 alin.(1) lit. a) si art.7 lit. b) din Legea nr.503/2004 si este fundamentata de nota intocmita de directia de specialitate din cadrul Comisiei, privind analiza situatiei unor indicatori transmisi de societatea ASIBAN S.A, la solicitarea autoritatii de supraveghere.
In conformitate cu prevederile legale, impotriva acestei decizii societatea de asigurare poate face plangere la Sectia de contencios administrativ a Curtii de Apel Bucuresti, in termen de 10 zile de la data comunicarii. Plangerea nu suspenda executarea deciziei Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

Decizia a fost comunicata societatii ASIBAN S.A. si transmisa totodata spre publicare la Monitorul Oficial al Romaniei, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Masura dispusa de Consiliul Comisiei nu are implicatii asupra activitatii comerciale desfasurate de societate – contractele de asigurare urmand a se derula in conditii normale – ci este menita sa contribuie la redresarea financiara a societatii de asigurare ASIBAN S.A., astfel incat toate drepturile asiguratilor sa fie protejate corespunzator.

Alte stiri

0 comentarii

Posteaza un comentariu