Dictionar

v

Vrea (Conjugarea verbului a vrea) - Conjugarea verbului "a vrea": Imperfect: eu vream, tu vreai, el/ea vrea, noi vream, voi vreati, ei/ele vreau; Perfect simplu: eu vrui, tu vrusi, el/ea vru, noi vruram, voi vrurati, ei/ele vrura; Mai mult ca perfect: eu vrusesem, tu vrusesesi, el/ea vrusese, noi vruseseram, voi vruseserati, ei/ele vrusesera

Valoare CIP - In conformitate cu INCOTERMS 2000 - Valoare/pret CIP inseamna pretul incluzand doar transportul si asigurarea platite pana la locul de destinatie. Taxele vamale nu sunt platite

Valoare DDP - In conformitate cu INCOTERMS 2000-Valoare/pret DDP inseamna pretul incluzand transportul si asigurarea platite pana la locul de destinatie dar si toate taxele vamale.

Vatamare corporala - Vatamarea violenta a organismului, care are loc ca urmare a unui accident.

Valoare reziduala - Valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre utilizator.

Valoare de asigurare reala - Pretul de cumparare al unui bun nou, identic (excluzandu-se orice rabaturi de pret, dar incluzandu-se costurile de ambalare, transport, asamblare, montare, instalare si punere in functiune precum si impozitele, comisioanele si taxele vamale aferente) din care se scade uzura in raport cu vechimea, intrebuintarea, starea de intretinere si durata normala de viata a bunului asigurat.

Valoare de asigurare - Limita maxima pana la care asiguratorul raspunde pentru unul sau mai multe evenimente asigurate si in functie de care se stabileste marimea primei de asigurare.

Valoare de rascumparare - Suma pe care compania de asigurari este obligata sa o plateasca in cazul incetarii contractului de asigurare, conform prevederilor contractuale ale acestuia.

Virament - Operatiune de transferare a unei sume din contul bancar al unui titular in contul bancar al altui titular.

Valoarea adaugata - Indicator care reflecta aportul valoric adus de o intreprindere prin activitatile sale asupra bunurilor cumparate. Valoarea adaugata reprezinta valoarea a tot ceea ce a creat si adaugat fazelor anterioare activitatea intreprinderii, concretizata in cresterea de valoare rezultate din utilizarea factorilor de productie peste valoarea consumurilor provenite de la terti, sau valoarea remunerarii tuturor participantilor directi sau indirecti la ctivitatea acesteia.

a voi - conjugare - Conjugarea verbului "a voi": Prezent: eu voiesc, tu voiesti, el/ea voieste, noi voim, voi voiti, ei/ele voiescImperfect: eu voiam, tu voiai, el/ea voia, noi voiam, voi voiati, ei/ele voiauPerfect simplu: eu voii, tu voisi, el/ea voi, noi voiram, voi voirati ei/ele voiraMai mult ca perfect: eu voisem, tu voisesi, el/ea voise, noi voiseram, voi voiserati, ei/ele voisera

a vrea - conjugare - Conjugarea verbului "a vrea": Imperfect: eu vream, tu vreai, el/ea vrea, noi vream, voi vreati, ei/ele vreauPerfect simplu: eu vrui, tu vrusi, el/ea vru, noi vruram, voi vrurati, ei/ele vruraMai mult ca perfect: eu vrusesem, tu vrusesesi, el/ea vrusese, noi vruseseram, voi vruseserati, ei/ele vrusesera