Dictionar

t

Trezorerie - Departament financiar al unei companii, care se ocupa cu primirea, administrarea si plasamentul fondurilor.

Taxa de rascumparare - Taxa aplicata daca contractul de asigurare a incetat sau s- a transformat intr- un contract cu suma asigurata redusa, in cazul contractelor de tip Unit Linked - inainte de termenul de expirare a politei.

Titluri la ordin - Titluri care cuprind drepturi ce nu pot fi executate decat de o persoana determinata, respectiv beneficiarul initial sau cel care a primit titlul prin operatiunea de gir.

Titluri de tranzactie - Trebuie sa indeplineasca simultan 3 conditii : intentia de tranzactionare sa se realizeze in cel mai scurt timp, onainte de scadenta, de regula, in mai putin de 6 luni ; titlurile sa fie tranzactionabile in orice moment pe orice piata lichida ; pretul de poata al titlurilor sa fie in mod sistematic accesibil tertilor. In aceasta categorie se includ : titlurile cu venit fix : obligatiunile, efectele publice si valorile asimilate, precum si titluri cu venit variabil, ca de exemplu : actiuni si alte titluri cu venit variabil.. La intrarea in patrimoniu, titlurile de tranzactie se inregistreaza la valoarea de achizitie, formata din pretul de cumparare inclusiv cheltuirlile de achizitie si dobanzile calculate pentru petioada scursa in cazul titlurilor de tranzactie cu venit fix. Periodic ele se evalueaza la pretul pietei, iar diferentele rezultate din evaluare se inregistreaza in contabilitate in conturile de vanituri sau cheltuirli, dupa caz.

Titluri de plasament - Sunt titluri achizitionate cu intentia de a le detine o perioada mai mare de 6 luni, dar fara ca aceasta detinere sa implice o conservare pana la scadenta lor. La intrarea in partimoniu titlurile de plasament sunt evaluate la valoarea de achizitie, formata din pretul de cumparare, exclusiv cheltuielile de achizitie si dobanzile calculate pentru perioada scursa in cazul titlurilorde plasament cu venit fix.

Titluri de participare - Inscrisuri reprezentand drepturile unei unitati patrimoniale asupra capitalului altei unitati patrimoniale exprimate sub forma de actiunisau alte titluri de valoare, care asigura detinatorilor exercitarea unui control zsau al unei influente notabile asupra activitatii emitentului de titluri, precum si obtinerea unui profit.

Titlu de valoare - Document care constituie obiectul unei tranzactii financiare. In categoria titlurilor de valoare se include: titlurile de stat, obligatiunile, actiunile, etc; ele pot fi: nominative, la ordin sau la purtator.