Dictionar

s

Suma minima datorata lunar - Suma minima pe care posesorul de card este obligat sa o ramburseze lunar; se calculeza ca procent sau suma fixa din sumele folosite din descoperitul de cont autorizat sau din limita de credit acordata de banca.

Solutie SET - Din englezescul "secure electronic tranzaction", defineste solutia tehnica ce permite folosirea cardului pentru tranzactii in medii electronice, precum Internet-ul, in conditii de siguranta.

Suma asigurata medie lunara planificata - Valoarea medie lunara planificata a inventarului viu pe intreaga gospodarie, asa cum este trecut in planificare.

Suma asigurata medie actuala - Valoarea totala a inventarului viu din declaratiile lunare pe timpul perioadei de asigurare.

Suma asigurata maxima lunara planificata - Valoarea maxima lunara planificata a inventarului viu pe intreaga gospodarie, asa cum este trecut in planificare.

Suma asigurata maxima actuala - Valoarea maxima lunara a inventarului viu a tuturor declaratiilor lunare pe timpul perioadei de asigurare.

Scrisoare de garantie bancara - Forma a garantiei de participare la achizitii publice sau alte contracte comerciale, emisa in favoarea autoritatii contractante, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Suma asigurata - Suma mentionata in contractul de asigurare, care urmeaza sa fie primita de beneficiarul politei ca urmare a producerii fenomenului asigurat sau a expirarii duratei de valabilitate a politei .

Swap - Operatiuni de creditare si de schimb reciproc de valute care pot avea loc ontre doi operatori de poata valutara, de regula intre banci centrale

Swift - Sigla a societatii de telecomunicatii bancare internationale Society for Wordwide International Financial Telecommunication, cu sediul la Bruxelles, infiintata in 1973 cu scopul modernizarii si imbunatatirii sistemelor internationale de plati si legaturi bancare informatizate. S-a extins foarte repede acesata retea, devenind o retea mondiala de teletransmisiuni bancare. Reteaua este standardizata dipa regulile bancare internationale si permite ca prin intermediul acesteia sa se efectueze operatiuni foarte diverse: trandferuri obisnuite, operatiuni de portofoliu, confirmari de tranzactii, operatiuni de schimb valutar, deschideri de credite documentare, ordine de plata, mesaje, extrase de cont.

Sucursala bancara - Unitate operationala fara personalitate juridica a unei banci, care efectueaza operatiuni specifice in limita mandatului deta de banca a carei sucursala este

Standing order - Modalitate moderna de plata ce consta in executarea de catre banca platitorului, la date si sume fixate, de ordine de plat in favoarea unui tert, numai pe baza clauzelor contractuale convenite expres. El are drept obiect executarea unei serii de instructiuni pentru plata de tip transfer credit, conform prevederilor contractuale dintre platitor si banca sa. Este un contract de mandat, platitorul mandatand banca sa execute ordinul de plata la datele si sumele convenite prin contract.Aceata modalitatea de plata mai poarta denumirea de ORDIN DE PLATA PROGRAMATA. Riscurile intermediarului-banca platitorului- pot fi limitate sau repartizate prin convenirea unor clauze asiguratorii cu platitorul(referinte asupra tranzactiei). Avantajul bancii il reprezinta eficientizarea activitatii de decontare prin eliminarerea operatiunilor specifice de receptie si autentificare la ghiseu :ea poate atrage si float(posibilitatea utilizarii sumelor aflate in tranzit) prin provizionarea platilor. Riscurile beneficiarului sunt inexistente, iar avantajul acestuia e dat de executarea la timp a platii. Riscurile platitorului sunt inexistente. Avantajele constau in faptul ca isi poate organiza eficient trezoreria si detinerile de numerat, inclusiv prin aceea ca se elimina procedura de emitere succesuva a unor ordine de plata in favoarea unui beneficiar, aceasta responsabilitate fiind preluata de banca.

Solvabil - Persoana fizica sau juridica care dispune de resurse concretizate in mijloace banesti si materiale, cu ajutorul carora sa-si poata stinge rapid si complet obligatiile fata de toti creditorii.

Societate de investitii financiare - Persoana juridica care actioneza pe piata de capital SIF-urile au ca ibiect de activitate : administrarea si gestionarea actiunilor la societatile comerciale pentru care s-au emis actiuni proprii corespunzator certificatelor de proprietate si cupoanelor nominative de privatizare subscrise de populatie in confdormitate cu legea nr55/1995 ; gestionarea portofoliului de actiuni si efectuarea de investitii financiare in vederea maximizarii valorii propriilor actiuni.

Societate bancara - Banca in conformitate cu legislatia romaneasca si autorizata de catre BNR.

Scont - Dobanda care se cuvine unei banci comerciale pentru plata inainte de scadenta a unei polite, cambii, etc.

Scadenta - Data la care o obligatie devine exigibila si la cre trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu, sa se ramburseze un credit, sa se plateasca o cambie, etc.