Dictionar

r

Risc financiar - Prejudiciul pecuniar la care este expus Asiguratul prin nerambursarea la scadenta a redeventelor si a valorii reziduale datorate de Utilizator, ca urmare a deteriorarii situatiei financiare a acestuia.

Risc asigurat - Posibilitatea survenirii unui eveniment mentionat in conditiile de asigurare; probabilitatea de manifestare a fenomenelor naturale, cu caracter aleatoriu (intimplator), care provoaca pagube.

Risc - Eveniment viitor, posibil dar incert, avand drept consecinta o paguba.

Revolving - Credit cu reinnoire automata

Riscul de credit - Reprezinta riscul asumat de banca in caz de faliment al unuia dintre clientii sai. O banca care este puternic angajata intr-o firma, atat prin participatii la capitalul sau, cat si prin creditele acordate se va confrunta cu acest tip de risc in cazul falimentului acesteia. Cauza acestui risc o reprezinta conjunctura economica dificila ; starea financiara necorespunzatoare a firmelor, absenta supravegherii.Pentru banca efectele se concretizeaza in pierderi totale sau partiale ale capitalului imprumutat in functie de natura garantiilor si de posibilitatea de valorificare a acestora. Bancile pot utiliza si anumite masuri pentru gestionarea acestui risc : constituirea de garantii ; supravegherea atnta a limitelor autorizate la acordarea creditelor ; existenta unui sistem de centralizare a riscurilor.

Rescontare - Operatiune de scontare la banca centrala a unei polite sau cambii care au fost anterior scontate la o banca comerciala ; se percepe o taxa numita taxa de reescontare

Rescont - Suma de bani egala cu dobanda cuvenita unei banci pentru achitarea de catre aceasta, anticipat, a unei polite deja scontate, includiv comisionul perceput de banca pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de aceasta operatiune. Aceasta operatiune se realizeaza doar de catre banca centrala.

Refinantare - Operatiune prin care o banca isi reface disponibilitatile banesti, in vederea asigurarii unei lichiditati suficiente care sa-i permita desfasurarea normala a activitatii

Rambursarea creditelor - Operatiune de stingere treptata a obligatiilor ce revin imprumutatului prin restituirea creditelor primite de la banca.Rambursarea creditului se face conform graficului de rambursare si a prevederilor contractuale. In cazul in care ratele nu sunt rambursate la scadenta, acestea devin restante, atragand astfel si penalitati. In cazul in care numarul zilelor restante depaseste 30 de zile, se va trimite un fisier (automat de catre sistemul informatic)la Biroul de credit pentru a se inregistra in baza de date ca rau platnic cel care nu a efectuat plata.

Rata dobanzii - Cota procentuala ce se aplica de catre banci la creditele acordate si se incaseaza de catre acestea la datele convenite prin contractele de credit sau la disponibilitatile care sunt pastrate in conturi bancare. Marimea ratei dobanzii este data de cererea si oferta de resurse pe piata bancara,rata inflatiei, politica adoptata de fiecare banca in parte. In practica intalnim doua notiuni: rata dobanzii active, rata dobanzii pasive.

Rata - Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit, pe care debitorul urmeaza sa o plateasca lunar pentru a rambursa creditul contractat