Dictionar

p

Prefinantare - Alocare de resurse, cu titlu provizoriu, pentru finantarea unei operatiuni economice, in asteptarea mijloacelor de finantare permanente.

POS - Terminal bancar amplasat la comercianti (supermarket-uri, magazine, statii de benzinarie etc.), conectat la sistemul bancii printr-o linie telefonica si care permite efectuarea in timp real a autorizarii, inregistrarii si transferului de bani direct din contul cumparatorului in cel al vanzatorului cand plata este efecuata cu ajutorul unui card bancar.

PIN - Numar de identificare personal; este un numar unic alocat de catre emitent titularului de card si care care ii confera acestuia din urma siguranta in accesarea terminalului bancar si care previne utilizarea cardului de catre persoane neautorizate.

Perioada asigurata - Perioada pe parcursul caruia Asiguratorul, in schimbul incasarii primei de asigurare, preia in raspundere riscurile asigurate si reprezinta intervalul de timp dintre ora 0 a zilei in care contractul de asigurare intra in vigoare si ora 24 a ultimei zile a perioadei pentru care s-a incheiat polita de asigurare si s-a platit prima de asigurare.

Pensie privata capitalizata - Valoarea fondului de plasamente financiare la finele contractului de asigurare care ii revine Asiguratului sub forma unei plati unice sau esalonat in planuri de pensie de 5, 10, 15, 20 de ani, sau viager.

Pensia privata de urmas - Suma de asigurare plus valoarea fondului de plasamente financiare care ii revin Beneficiarului sub forma unei plati unice sau esalonat in planuri de pensie de 5, 10, 15, 20 de ani, sau viager in momentul in care survine decesul Asiguratului in perioada de asigurare.

Proportia de alocare a primei (in cazul contractelor de tip Unit Linked) - Modul de alocare a primei de asigurare pe programe de investitii.

Program de investitii financiare - Un protofoliu cuprinzand diverse tipuri de active financiare administrate de compania de asigurari conform unei strategii investitionale de baza.

Prima unica - Prima platita integral - in momentul incheierii contractului de asigurare - pentru toata perioada asigurata.

Prima suplimentara (in cazul contractelor de tip Unit Linked) - Prima platita sub forma unei prime unice, separat de prima esalonata.

Prima esalonata - Prima de asigurare platibila la date specificate in polita de asigurare de- a lungul perioadei de plata a primelor.

Prima de asigurare - Suma de bani care trebuie platita de contractantul asigurarii catre societatea de asigurari,in conformitate cu clauzele stabilite prin contractul de asigurare.

Pret de vanzare (in cazul contractelor de tip Unit Linked) - Pretul prin care un unit este vandut de catre contractantul asigurarii.

Pret de cumparare (in cazul contractelor de tip Unit Linked) - Pretul prin care un unit este cumparat de catre contractantul asigurarii.

Polita de asigurare - Documentul scris care certifica incheierea contractului de asigurare.

Perioada de gratie(in cazul asigurarilor) - O perioada de (in general 30 de zile) de la data stabilita initial ca zi de plata a primei, in care nu se aplica penalitati . Polita ramane valabila in toata aceasta perioada

Plata prin acreditiv - plata prin care banca platitoare, in cazul utilizarii acreditivului ca modalitate de plata, efectueaza plata in conformitate cu conditiile acestuia. In situatiile in care este vorba de un acreditiv documentar, banca efectueaza o analiza si un control al documentelor prezentate, in vederea efectuarii platii. In cadrul verificarilor realizate bancile nu raspund de autenticitatea si exactitatea documentelor si nici de autenticitatea semnaturilor.

Plata locala - Plata efctuata intre doua unitati bancare din aceeasi localitate

Plata intrabancara - Plata efectuata intre unitati bancare aprtinand aceleiasi banci

Plata internationala - Plata efectuata peste granitele unei tari, platitorul fiind rezidentul unei tari, iar beneficiarul fiind rezidentul altei tari.

Plata interbancara - plata efectuata intre doua unitati apartinand unor banci diferite, avand astfel loc transferul de disponibilitati de la o societate bancara la alta.

Plata in numerar - Operatiune de eliberare , la ghiseele bancii, a sumelor in numerar solicitate de clienti, din conturile lor de disponibilitati sau de credite daca in contractele de credit s-a prevazut acest lucru.

Plata fara numerar - Operatiune prin care are loc virarea unei sume de bani din contul platitorului in contul beneficiarului. Plata fara numerar presupune stingerea unor obligatii banesti intre parti prin efectuarea transferurilor bancare din contul platitorului in cel al beneficiarului.

Plata - Operatiune prin care se stinge o obligatie prin achitarea sumei in numerar sau prin virament bancar in favoarea beneficiarului.

Plasament - Investire a capitalurilor disponibile in cumparaarea de active, cu scopul obtinerii unui castig.

Plafon de credite - Nivel maxim al creditelor autorizate a fi acordate unui client sau unui grup de firme ; totodata desemneaza si nivelul maximal al soldului creditelor in care ytrebuie sa se incadreze o uinitate bancara, stabilit de o autoritate decizionala a bancii respective.

Piata monetara interbancara - Piata in care se efectueaza operatiuni de atragere si plasare de depozite la vedere si la termen, de pana la un an, la un nivel al dobanzilor determinate in mod liber de societatile bancare principale.

Piata monetara - Piata specializata in efectuarea de tranzactii cu active monetare, cu scedante relativ scurte, mai mici de un an ; se realizeaza operatiuni cu depozite bancare, cambii, bolete la ordin, cecuri, certificate de depozit si alte titluri pe termen scurt.

Piata financiara - Piata pe care se negociaza titlurile financiare

Piata de capital - Piata specializata in efectuarea de tranzactii cu active financiare cu scadente pe termene medii si lungi. Pe piaetele de capital are loc emisiunea si plasarea de valori mobiliare ale emitentilor, care apeleaza la aceasta pentru procurarea capitalului financiar necesar, catre alte entitati care dispun de capitaluri disponibile pe termen mediu si lung si doresc sa investeasca. Pe aceste piete au loc operatiuni de emitere si plasare de valori mobiliare, adica vanzarea pentru prima oara a actiunilor, obligatiunilor sau a altor titluri ale emitentilor, prtecum si operatiuni ulterioare de vanzare si cumparare a acestor valori mobiliare, adica se asigura circulatia acestora in functie de cerere si oferta.

Perioada de gratie - Interval de timp convenit intre imprumutator si imprumutat si cuprins intre momentul utolozarii creditului obtinut si data inceperii rambursarii acestuia. Perioada de gratie este acordata de catre banci, in special, la creditele pentru investitii pana la punerea acestora in functiune, sau la creditul contractat prin intermediul unui card de credit. In perioaada de gratie, imprumutatul nu are obligatii de restituit, iar in unele cazuri, in functie de acordul partilor, nici obligatii de achitare a dobanzii, care se calculeaza si pentru aceasta perioada dar care urmeaza sa fie achitata ulterior

Phishing - Mesaje de tip phishing: mesaje care par a proveni din partea bancii sau a unei alte companii sau persoane care se bucura de un ridicat grad de incredere transmis cu scopul de a obtine de la destinatar date confidentiale care sa permita accesul in aplicatii de tip Internet Banking sau utilizarea cardurilor acestuia.