Dictionar

i

Incapacitate temporara - Incapacitatea totala temporara a Asiguratului, cauzata de un accident acoperit prin Polita, de a participa la activitatea sportiva (mentionata in Specificatie) si de a fi retribuit in calitate de angajat al clubului sportiv care l-a asigurat. Incapacitatea temporara inceteaza odata cu reluarea activitatii sportive (participare la competitii sau antrenament).

Incapacitate de munca - Intreruperea temporara sau permanenta a activitatii angajatului la locul sau de munca, ca urmare a producerii unui eveniment.

Invaliditate - Incapacitatea permanenta, partiala sau totala a Asiguratului de a presta o activitate remunerata ca urmare a unei boli sau a unui accident.

Interventie chirurgicala - Orice procedura sau tehnica medicala efectuata asupra Persoanei Asigurate intr- un spital de catre un medic chirurg si considerata necesara de catre un medic specialist pentru vindecarea sau ameliorarea unei boli sau vatamari corporale suferite de Persoana Asigurata. Procedura / tehnica trebuie sa implice o incizie si sa fie efectuata sub o anestezie locala sau generala de catre un chirurg cu drept de libera practica, in prezenta unui medic anestezist.

Indemnizatia de asigurare - Valoarea maxima stabilita intre Suma Asigurata specificata in contractul de asigurare si valoarea contului detinut de Contractantul asigurarii la data producerii evenimentului asigurat, in cazul cotractelor de tip Unit Linked.

Indemnizatie de asigurare - Suma platibila la aparitia evenimentului asigurat, reprezentand valoarea actualizata a sumei asigurate, in cazul contractelor traditionale.

Imprumut - Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat o anumita suma de bani sau bunuri, pentru o perioada de timp, cu titlu oneros(contra unei contraprestatii). La expirarea termenului suma de bani sau bunurile imprumutate se restituie impreuna cu o dobanda sau o chirie.

Investitie - Plasarea unei sume de bani intr-o activitate, in actiuni sau diverse obiective cu scopul obtinerii unor venituri viitoare

Inflatie - Proces care se caracterizeaza prin distorsiunea care se creeaza intre procesele monetare si procesele economice reale, intre masa monetara si masa marfurilor si serviciilor puse un circulatie, intrecresterea preturilor si scaderea puterii de cumparare a banilor.

Incasso documentar - Modalitate de plata simpla, putin costisitoare, dar care prezinta riscuri mai ales pentru exportator. Folosirea incasso-ului se bazeaza pe efectuarea platii dupa livrarea si depunerea documentelor care atesta livrarea, respectiv : factura, documentele de transport, polita de asigurare, certificate de calitate, etc. Prin aceasta modalitate exportatorul ecorda importatorului un credit comercial fara dobanda pe perioada cuprinsa intre momentul expedierii marfii si momentul incasarii contravalorii acesteia, respectiv supa scurgerea timpului de curier bancar. Incasso documentar consta in remiterea de catre creditor/furnizor la banca sa a documentelor care atesta indepinirea obligatiilor contractuale si in asigurarea platii imediat ce cumparatorul este avizat de catre banca sa ca documentele de expeditie au fost depuse si ii stau la dispozitie. Avand in vedere perioada indelungata pana la incasare(pana la 45 de zile), exportatorul se confrunta cu mai multe riscuri : riscul de neplata, riscul de pierdere/ deteliorare a marfurilor pe timpul transportului, riscul de curs de schimb.. Pornind de la aceste riscuri, incasso documentar este din ce in ce mai putin folosit pe plan internetional, locul sau fiind luat de catre acreditivul documemntar, care desi este mult mai costisitoe este utilizat in peste 70% din contractele internationale

Incasso - Operatiune efectuata de catre o banca pentru un client al sau privind primirea, verificarea si incasarea sumelor reprezentand contravaloarea marfurilor si serviciilor pe care acesta le-a furnizat, pe baza documentelor de decontare. Exista doia categorii de incasso :incasso simplu-cand vanzatorul dispune de un titlu de credit emis de cumparator pe care il prezinta bancii sale spre incasare ; incasso documentar-cand plata se efectiueaza de catre cumparator numai dupa primirea documentelor care atesta indeplinirea obligatiilor contractuale ale furnizorului stabilite de comun acord.

Impozite indirecte - Venituri fiscale care sunt mobilizate la bugetul de stat ; ele sunt incasate de la contribuabil in mod indirect prin intermediul unor agenti carora le revine aceasta obligatie in temeiul unei reglementari legale. In categoria impozitelor indirecte se include : accizele, taxele vamale, taxa pe valoarea adaugata, alte incasari din impozite indirecte.

Impozit pe profit - Parte din profitul unei entitati economice varsat la bugetul statului, in virtutea unei reglementari legale.

Impozit direct - Reprezinta acea categorie de venituri mobilizate la dispozitia bugetului statului, achitate direct de catre contribuabili. In categoria impozitelor directe se include : impozitul pe salarii, impozitul pe profit, impozitul pe dividende, alte incasari directe

Impozit - Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bigetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru. Impozitul este obligatoriu si nu presupine o contraprestatie din partea statului ; are caracter nerambursabil. Impozitul se stabileste diferentiat, in functie de obiectul asupra caruia este asezat, si de puterea cintributiva a celor care trebuie sa-l plateasca