Dictionar

g

Gaj - Garantie reala constand in unul sau mai multe bunuri mobile si care servesc la garantarea unei obligatii, pana la stingerea acesteia. Conform contractului de gaj, incheiat pe baza acordului de vointa dintre parti, daca la scadenta debitorul nu isi onoreaza datoriile, atunci creditorul este indreptatit sa declansezee procedura de executare silita, pentru a-si acoperi creanta. In activitatea de creditare, bancile acorda o importanta deosebita garantiiilor aduse de catre debitorul insusi, sau de catre giranti (gajuri, ipoteci, depozite colaterale, etc), pentru ca in cazul in care debitorul si girantul nu poate sa onoreze obligatiile, banca sa poata recupera creanta. Exista doua tipuri de gajuri : gaj cu deposedare si gaj fara deposedare.

Girator - Persoana care intra in posesia unei cambii transmisa de detinator acesteia(girant sau cedent) prin gir.

Giratar - Persoana care intra in posesia unei cambii prin gir de la un girant

Girant - Persoana care transmite o cambie prin gir unei alte persoane numita giratar. Girantul unei cambii raspunde solidar cu ceilalti giranti si cu tragatorul pentru acceptarea si plata cambiei la scadenta, daca nu s-a stipulat altfel. Girantul are posibilitatea sa se sustraga de la acceptare su de la plata fata de primul giratar prin inscrierea in textul girului a unor formule precum : fara garantie , fara raspundere. Totodata, girantul poate fi acea persoana care garanteaza cu bunurile sau veniturile sale pe beneficiarul unui credit bancar, asigurand ca in cazul in care imprumutatul nu-si achita obligatiile fata de banca, aceasta din urma isi va recupera creanta de la girant

Garantie reala - Depunerea la dispozitia creditorului a unei sume de bani sau a unui bun, din care in cazul neonorarii in termen a obligatiilor fata de creditor, acesta din urma poate sa-si recupereze sumele datorate de catre debitor. In categoria garantiilor reale se includ : ipoteca, gajul cu deposedare, depozitul colateral, gajul fara deposedare

Garantie - Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau. Garantia da dreptul creditorului ca in cazul in care debitorul sau girantii sai nu poate onora obligatiile asumate, sa declanseze procedurile de executare silita a bunurilor, veniturilor sau averii debitorului/ girantilor acestuia.

Garant - Persoana fizica sau juridica care garanteaza cu veniturile sau cu bunurile sale o obligatie a unui debitor fata de creditorul sau. Garantul este obligat sa plateasca in locul debitorului in cazul in care acesta nu isi onoreaza obligatiile