Dictionar

f

Franco - Scutit de costuri.

Formular de aviz de garantie - Documentul doveditor al existentei unei garantii reale asupra unui bun, care poate fi dupa caz: - avizul de constituire a garantiei, denumit in continuare aviz de garantie initial, - avizul de cesiune a creantei, - avizul de reducere a garantiei la o parte din bunurile afectate acestuia prin avizul de garantie initial si avizul modificator, daca este cazul, - avizul de prelungire a avizului de garantie initial, - avizul de stingere a avizului de garantie initial, avizul de nulitate a contractului de garantie, avizul de inscriere a intentiei de constituire a unui aviz de garantie.

Fransiza temporala - Perioada de timp calculata in numar de zile sau saptamani si mentionata in Polita, pentru care nu se platesc nici un fel de sume asigurate sau compensatii.

Fransiza - Partea de dauna care ramane in sarcina Asiguratului si care se deduce din cuantumul despagubirii pentru fiecare eveniment asigurat.

Fond de plasamente financiare - Fondul Asiguratului, format din partea de investitii alocata din prima de asigurare, si a carui valoare creste anual in functie de dobanda obtinuta de catre Societate.

Finantare - Ansamblul instrumentelor, tehnicilor si mecanismelor prin care sunt procurate resursele financiare necesare pentru realizarea unuiproiect, a unei afaceri sau a unui ansamblu de activitati cu caracter de continuitate, intr-un interval determinat de timp.

Filiala - Subdiviziune cu personalitate juridica, in care o persoana sau un grup de persoane care actioneaza impreuna detine 50% sau mai mult din actiunile cu drept de vot sau o perticipare semnificativa care permite acestora sa exercite controlul efectiv asupra conducerii sau politicii filialei.