Dictionar

a

Asigurare obligatorie RCA - Se poate asigura orice persoana fizica sau juridica ce detine autovehicule inmatriculate in Romania sau in strainatate.Despagubirile se platesc nemijlocit persoanelor fizice sau juridice pagubite, in masura in care acestea nu au fost despagubite de Asigurat.

Asigurare CASCO - Asigurarea care acopera daunele cauzate vehiculelor aflate in propietatea asiguratului ca urmare a coliziunii cu corpuri stationare sau mobile, rasturnarii, deraparii, incendiului, exploziei sau tentativei de furt.Mai este garantat de asemenea furtul total sau partial al autovehicolului si evenimente catrastofale.

Asigurarea unit-linked - Polita de asigurare de viata prin care o proportie specifica a primei este utilizata pentru a achizitiona asigurarea de viata, in vreme ce diferenta(partea mai mare) este investita in unituri ale unui trust autorizat care investeste in piata de actiuni sau intr-un fond sau in fonduri unitizate alese de catre asigurat; este o alternativa la o polita conventionala cu profituri.

Analiza dosarului - Completarea tuturor formularelor si actelor cerute de banca pentru obtinerea unui credit / imprumut; se alcatuieste un dosar care va fi supus unei evaluari de catre comisia specializata a bancii, iar in urma analizei se stabileste daca solicitantul va fi creditat sau nu.

Agent de bursa - Persoana numita de comitetul de bursa sa indeplineasca functia de intermediar ce inlesneste incheierea tranzactiilor la bursele de efecte, actiuni si schimb sau la bursele de marfuri si valori, incheind tranzactii in numele clientilor si in conformitate cu dispozitiile primite de la acestia

Agent de asigurare - Persoana fizica sau juridical abilitata, in baza autorizarii asiguratorului, sa negocieze sau sa incheie, in numele si in contul Asiguratorului, contracte de asigurare cu tertii.

Avans in cont curent - Acordarea de catre un bancher clientului sau a unui credit pana la concurenta sumei pentru care acesta in urma si-a deschis contul curent. Se mai numeste overdraft.

Asigurare tip "toate riscurile" - O acoperire ce nu se limiteaza doar la evenimente asigurate indicate expres (asa cum este cazul la polita clasica), fiind despagubite orice tip de daune - distrugeri si avarieri produse din orice cauza, cu exceptia celor indicate in mod expres ca fiind excluse.

Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - Baza de date la nivel national care asigura inscrierea si accesul la informatiile inscrise cu privire la avizele de garantie.

ARB - Asociatia Romana a Bancilor. Asociaþia Romana a Bancilor (ARB) înfiintata in 1991 este o asociatie profesionala non-profit care reprezinta ºi apara interesele profesionale ale membrilor sai – institutiile de credit.

Aniversarea politei - Fiecare aniversare a datei incheierii contractului de asigurare.

Accident - Un eveniment care survine independent de vointa Asiguratului, datorat unor cauze exterioare si care determina producerea evenimentului asigurat.

Asigurator - Compania de asigurari

Asigurat - Persoana care detine polita de asigurare si a carei viata constituie obiectul asigurarii.

Asigurare de viata - Un contract de asigurare prin care beneficiarul asigurari primeste o suma specificata (suma asigurata) in urma decesului asiguratului.

Asociatia Romana a Bancilor - Aceasta asociatie functioneaza in conformitate cu Legea nr 33/1991 -privind activitatea bancara-si isi propune sa reprezinte interesele collective ale bancilor in relatiile cu autoritatile publice, sa studieze probleme de interes comun, sa promoveze cooperarea, sa informeze membrii sai si publicul asupra unor probleme specifice, sa organizeze o serie de servicii de interes comun, sa colaboreze cu Banca Nationala a Romaniei.

Anuitate - Suma de bani platita annual, o anumita perioada de timp de catre debitor, pentru rambursarea unei sume de bani. Anuitatile pot fi anticipate(la inceputul perioadei : luna,trimestru,semestru,an)sau posticipate(plata are loc la sfarsitul perioadei : luna, trimestru,semestru,an).

Avans - Suma de bani sau cantitate de bunuri data sau primita cu anticipatie in contul unor servicii viitoare.

Asigurare - Contract / polita cu care un individ sau o entitate primeste protectie financiara sau plata daunelor din partea unei companii de asigurari.

ATM - Desemneaza automatele bancare utilizate de catre banci pentru a oferi diverse servicii clientilor acestora - eliberare numerar si tranzactii bancare electronice : interogare sold, plata facturilor de telefonie mobila, fixa,a taxelor si impozitelor datorate administratiei publice, transferuri din contul de card in contul curent sau transferuri din contul de card in contul de card virtual pentru efectuarea de cumparaturi pe Internet.Eliberarea numerarului se realizeaza automat prin introducerea unui card si a codului personal de identificare-PIN, in limitele disponibilului in cont, sau in cazul cardurilor de credit, cardurilor de debit cu facilitati de overdraft- in limita unui plafon stabilit de catre fiecare banca in parte. Pentru clientii care sunt posesori ai unor carduri emise de o alta banca decat cea al carui bancomat este utilizat pentru retragere de numerar, se va percepe un comision suplimentar, sumele puse la dispozitia clientilor fiind ulterior recuperate prin relatiile de corespondent dintre banci.