certificat de ac?ionar

Sunt posesoarea unui certificat de ac?ionar eliberat în data de 07.08.1996 care con?ine 40 de ac?iuni cu nr.de ordine 93063 - 93102 în valoare nominal? de 25000 lei fiecare cu un indice de alocare de 1în valoare total? de 1.000.000 lei ?i figuram înscris? în Registrul ac?ionarilor la pozi?ia nr.2363. Certificatul de ac?ionar mi-a fost eliberat
de Societatea Comercial? COMAT-OLT. Vreau s? ?tiu care este situa?ia acestui certificat, deoarece nu am primit niciodat? niciun fel de divident ?i nicio notificare legat de situa?ia acestuia. V? mul?umesc

0 comentarii

Posteaza un comentariu