Topul fondurilor de pensii facultative

Valoarea activelor nete ale celor ºapte fonduri de pensii facultative (pilonul III) a crescut cu 39,03% în perioada 21-28 decembrie pânã la 14,24 milioane lei (3,94 milioane euro), potrivit datelor publicate marþi de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).

La data raportãrii, erau active ºapte fonduri de pensii facultative (pilonul III): AZT Moderato ºi AZT Vivace (administrate de Allianz-Þiriac Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative), BCR Prudent (administrat de BCR Asigurãri de Viaþã), ING Clasic ºi ING Optim (administrate de ING Asigurãri de Viaþã), Pensia Mea (administrat de Aviva Asigurãri de Viaþã) ºi OTP Strateg (administrat de OTP Garancia Asigurãri), potrivit arbitrului pensiilor private.

Fondul de pensii facultative BCR Prudent, administrat de BCR Asigurãri de Viaþã, a atras 11.437 de participanþi pânã pe 28 decembrie ºi avea active nete de 7,07 milioane lei, reprezentând 49,7% din piaþã, potrivit datelor de arbitrul pensiilor private.

Numãrul total de participanþi atras de cele ºapte fonduri de pensii facultative era de 55.333 la 28 decembrie, dupã cum aratã datele publicate de CSSPP. AZT Moderato a atras 13.280 de participanþi ºi a ajuns la o valoare a activului net de 2.639.625 lei, ING Clasic are 7.737 de participanþi ºi un activ net de 1.805.525 lei, AZT Vivace - cu un activ net de 1.204.667 lei ºi 10.331 participanþi, Pensia Mea - 8.293 de participanþi, cu un activ de 700.457 lei, ING Optim - cu un activ net de 801.750 lei ºi 4.036 de participanþi ºi BCR Prudent - 11.437 de participanþi ºi un activ net de 7.076.971 lei.

OTP Strateg a fãcut prima raportare la CSSPP la sfârºitul lunii noiembrie ºi a afiºat un numãr de 219 de participanþi ºi un activ net de 17.863 lei.

"În 2008, ne aºteptãm la o dublare a numãrului fondurilor active pe piaþa pensiilor facultative", a declarat la începutul lunii trecute, pentru NewsIn, Mircea Oancea, preºedintele CSSPP.

"Ne aºteptãm ca în 2008 sã avem peste 300.000 de participanþi la pensiile facultative ºi active nete de 60 milioane lei. Iniþial estimam cã pânã la sfârºitul lui 2007 activele pe pilonul III se vor ridica la 40 milioane lei, însã demararea procedurii de aderare la Pilonul II a încetinit ritmul de creºtere al pieþei pensiilor facultative, deoarece persoanele s-au reorientat cãtre acest sector", a adãugat Oancea.

Cea mai mare creºtere faþã de sãptãmâna anterioarã a fost înregistratã de BCR Prudent, care a avansat cu 96,85%, ING Optim a crescut cu 10,32%. OTP Strateg a pierdut 27,83% din valoarea activelor. AZT Vivace, a avansat cu 19,93%. ING Clasic a crescut cu 7,40%. Valoarea activelor nete ale fondului Pensia Mea a urcat cu 4,26%, iar valoarea activelor nete AZT Moderato a urcat cu 3,78% faþã de sãptãmâna precedentã.

Societãþile de administrare a investiþiilor ºi cele de asigurare care vor sã administreze ºi fonduri de pe pilonul III trebuie sã aibã un capital social minim alocat acestei activitãþi de echivalentul în lei a 1,5 milioane euro, calculat la cursul de schimb al Bãncii Naþionale a României (BNR) de la data modificãrii actelor constitutive.

CSSPP a mai avizat ca administratori de fonduri de pensii facultative societatea SAI Raiffeisen Asset Management.

Potrivit legislaþiei în vigoare, pot contribui la pensiile private facultative salariaþii cu vârsta de cel mult 52 ani ºi ºase luni. Contribuþia la pensiile facultative nu poate depãºi 15% din salariul brut ºi este deductibilã în limita a 200 euro pe an, pentru angajat din impozitul pe venit, iar pentru angajator din impozitul pe profit.

Primele contribuþii în sistemul pensiilor private facultative (pilonul III) au început sã fie colectate în mai 2007.

0 comentarii

Posteaza un comentariu