Sondaj privind perceptia romanilor asupra pensiilor private

Arbitrul pensiilor împreunã cu Ministerul Muncii, Familiei ºi Egalitãþii organizeazã în prima parte a anului viitor un sondaj, care va costa circa 30.000 dolari, în scopul de a afla percepþia românilor despre pensiile private obligatorii, au spus pentru NewsIn reprezentanþii celor douã instituþii.

Potrivit acestora, pânã pe 21 decembrie sunt aºteptate companiile specializate, respectiv firme de marketing ºi sondare a opiniei publice, care vor participa la o licitaþie organizatã cel mai probabil la sfârºitul lunii ianuarie.

Costul sondajului de opinie a fost estimat la aproximativ 30.000 de dolari, conform procedurilor Bãncii Mondiale, a explicat Constantin Olteanu, director în cadrul Ministerul Muncii, Familiei ºi Egalitãþii de ªanse. El a adãugat cã aceastã sumã poate fi modificatã dupã încheierea licitaþiei.

"Guvernul României a primit un împrumut în valoare de 50 milioane dolari de la Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare (BIRD) pentru finanþarea Proiectului privind Dezvoltarea Sectorului Social" potrivit informaþiilor publicate pe site-ul comisiei pensiilor private.

O parte din fonduri urmeazã sã fie destinate proiectului "Reforma Sistemului Social de Asigurãri", pentru realizarea unei cercetãri (sondaj) pe un eºantion reprezentativ.

"Acest sondaj reprezintã etapa finalã a campaniei publice de informare, elaboratã de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP)", a menþionat pentru NewsIn preºedintele instituþiei, Mircea Oancea.

El a adãugat cã rezultatele acestui sondaj vor folosi la stabilirea urmãtoarelor obiective cu privire la informarea participanþilor în sistem.

"Campania de informare a participanþilor ºi a celorlalte persoane care vor intra în sistem nu se opreºte aici", a spus Oancea, adãugând cã în continuare gradul de informare în piaþã nu este satisfãcãtor. "Trecem la informarea suplimentarã, despre cum funcþioneazã sistemul, despre eficienþa acestui sistem, despre cum îºi pot urmãri românii conturile", a explicat preºedintele CSSPP.

Mircea Oancea a mai spus cã se doreºte, de asemenea, informarea publicului despre modul în care sunt administraþi banii ºi care este diferenþa între un fond cu un grad de risc ridicat ºi unul scãzut.

Ministerul Muncii, Familiei ºi Egalitãþii de ªanse invitã acum consultanþii interesaþi, cu o experienþã de cel puþin cinci ani ºi o activitate de minimum trei ani în statistici sociale ºi campanii publice în acest domeniu, pânã la data de 21 decembrie 2007, ora 16.00.

0 comentarii

Posteaza un comentariu