Statistica fondurilor de pensii private in 2009

Astăzi, 15 ianuarie a.c., Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a publicat pe site-ul propriu, www.csspp.ro, buletinul informativ aferent finalului de an 2009.

Buletinul CSSPP conține principalele date statistice disponibile la data de 31 decembrie 2009 (evoluția volumului activelor, a numărului de participanți), analize privind evoluția structurii participanților și a structurii investițiilor fondurilor de pensii private, lista actelor emise de către instituție în cursul lunii decembrie, aplicabile atât pentru Pilonul II, cât și pentru Pilonul III, precum și descrierea principalelor acțiuni întreprinse de CSSPP în cursul semestrului II.

Anul 2009 a fost caracterizat de consolidarea mecanismelor sistemului de pensii private din România, precum și de consolidarea pieței, concretizată prin fuziunile demarate în anul 2009, unele deja finalizate, ca parte a unui
proces natural de evoluție a acestui sector financiar.

ÃŽn anul 2009 entitățile implicate în buna funcționare a sistemul de pensii private au dovedit că mecanismele acestuia funcționează corect și eficient, în condiții de siguranță maximă pentru participanți.

Evoluția pieței pensiilor private în anul 2009:
Pilonul II

• La sfârșitul primului semestru din anul 2009, 4.565.116 persoane participau la fondurile de pensii administrate privat - Pilonul II . Comparativ cu decembrie 2008, numărul participanților a crescut cu 13,2%, iar față de
semestrul I 2009 cu 4,7 %.

Față de mai 2008, prima lună de contribuții în
sistem, creșterea a fost de 43%.

• Valoarea activelor nete aferente celor 12 fonduri de pensii administrate privat a fost de 2.384.385.399 lei (564 milioane euro), reprezentând o creștere de aproape 3 ori comparativ cu semestrul II 2008 și de 1,5 ori față de semestrul I 2009.

• Păstrând tendința înregistrată în 2008 dar și pe parcursul primului semestru 2009, numărul conturilor goale în Pilonul II a continuat să scadă reprezentând, la sfârșitul semestrului II 2009, 7,08% din total conturi participanți înregistrați.

• Pe parcursul semestrului II 2009, dministratorii au continuat să investească activele fondurilor de pensii administrate preponderent în active cu grad scăzut de risc, la fel ca pe parcursul întregului an 2009. Astfel, la
sfârșitul semestrului II 2009, aproximativ 85,57% din activele fondurilor de pensii administrate privat erau plasate în țară, iar restul de 14,43% erau investiții externe.

Pilonul III

La finalul semestru II 2009, activau 13 fonduri de pensii facultative administrate de 10 administratori autorizați de către CSSPP.
.
• Și în cazul fondurilor de pensii facultative - Pilonul III s-au înregistrat creșteri semnificativ mai mici decât în semestrul I 2009, numărul
participanților ajungând, la sfârșitul semestrului II 2009, la 187.172 persoane. Comparativ cu semestrul II 2008, creșterea a fost de 24%, iar față de semestrul I 2009 de aproximativ 10%. Gradul de acoperire a fost de 4% din efectivul total al salariaților din România .

• Fondurile de pensii facultative dețineau, la sfârșitul semestrului II 2009, active nete în valoare de 204.041.357 lei (48 milioane euro4), în creștere cu 1,5 ori comparativ cu semestrul I 2009 și de 2,4 ori față de semestrul II 2008.

• La sfârșitul semestrului II 2009, structura pe gen a participanților la fondurile de pensii facultative a fost aproximativ egală: 50% bărbați și 50% femei, iar structura pe vârstă a fost următoarea: 16% cu vârsta de până în 29
ani, 50% cu vârsta între 30 și 44 ani și 34% cu vârsta de peste 45 de ani, păstrând proporții asemănătoare cu cele înregistrate pe parcursul anului 2009.

• La sfârșitul semestrului II 2009, cele mai bine reprezentate activități economice în Pilonul III au fost: intermedierile financiare cu 12,31% și industria cu 10,63%, iar cele mai slab reprezentate au fost agricultura și serviciile hoteliere cu sub 1%.

• Și pe parcursul semestrului II 2009, administratorii au păstrat tendințele înregistrate în semestrul I 2009, structura portofoliilor fondurilor de pensii administrate continuând să fie caracterizată de investiții preponderent în
active cu grad scăzut de risc.

La sfârșitul semestrului II 2009, aproximativ
92,65% din activele fondurilor de pensii facultative erau plasate în țară, iar restul de 7,35 % erau investiții externe

Materialul "Buletin Semestrial – Semestrul II 2009 ", poate fi accesat pe pagina www.csspp.ro, în format pdf.

Reamintim că CSSPP va publica, în fiecare lună, pe site-ul propriu, www.csspp.ro, un buletin lunar. De asemenea, CSSPP va publica, atât în formă electronică, cât și tipărită, rapoarte trimestriale, semestriale și anuale.

Concluziile finalului de an 2009:

ÃŽn 2009 au fost puse la punct elementele organizatorice, de supraveghere și control – mijloacele necesare asigurării unei protecții reale a participanților și a beneficiarilor din sistem.

CSSPP a continuat procesul de completare și perfecționare a cadrului legislativ secundar, ghidându-se după cele mai moderne metode și reglementări internaționale din domeniu. Prin
acestea s-a urmărit asigurarea funcționării în condiții optime a fondurilor de pensii, protecția participanților și evitarea efectelor negative ale crizei economice mondiale.

Totodată, CSSPP nu a pierdut din vedere unul dintre rolurile sale principale în sistemul de pensii private: educația financiară și asistența
participanților. Astfel, CSSPP a continuat să fie și pe parcursul anului 2009 una din cele mai importante surse de materiale de educație financiară, de analize, studii și publicații privind pensiile private.

ÃŽn tot acest timp, numărul de participanți și activele administrate de către societățile de pensii au înregistrat creșteri atât pentru fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II) cât și pentru fondurile de pensii facultative
(Pilonul III).

ÃŽn contextul în care a doua jumătate a anului 2009 a fost caracterizată de scăderea efectivului de salariați, de scăderea câștigului
salarial mediu brut, de scăderea Produsului intern brut, dar și de o cotă de contribuție aferentă Pilonului II de pensii private de doar 2% , principalii indicatori ai pensiilor private din România, numărul de participanți și activele nete, au înregistrat creșteri semnificativ mai mici decât cele din semestrul I al aceluiași an sau decât cele consemnate la finalul anului 2008.

Contribuțiile participanților au fost administrate în baza unor politici investiționale prudente, cu un caracter predominant conservator.

Alte stiri

1 comentarii

ROGIN PANTELIMON
18 Aug 2010

as dori ca anual sa mi se trimita acasa care este fondul meu de pensii si care este situatia fondului cf balantelor(bilanturilor) de la sfarsitul anului.

Posteaza un comentariu