Se modifica reglementarile contabile a institutiilor de credit

Principalele modificari si completari efectuate in cuprinsul Ordinului guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr.5/2005:

- eliminarea din textul reglementarilor a trimiterilor la IFRS si completarea
reglementarilor contabile, acolo unde se impune, cu unele tratamente prevazute de IFRS,
in situatia cand directiva nu cuprinde prevederi (pentru operatiunile de leasing; subventii
guvernamentale; operatiuni cu instrumente financiare derivate, operatiuni de acoperire
etc);

- restructurarea grupei 20 “Credite acordate clientelei” in sensul includerii
categoriilor de credite reglementate prin acte normative specifice (Legea
nr.190/09.12.1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificarile si
completarile ulterioare; Legea nr.289/24.06.2004 privind regimul juridic al contractelor
de credit pentru consum destinate consumatorilor persoane fizice) si al corelarii structurii
acestei grupe de conturi cu principalele tipuri de credite acordate in prezent de institutiile
de credit;

- completarea continutului contului 2511 “Conturi curente”, in sensul prevederii
posibilitatii ca institutiile de credit sa evidentieze in acest cont facilitatile de trezorerie
acordate titularilor cartilor de plata, conform contractelor, prin admiterea acoperirii
ulterioare a sumelor platite; aceasta completare a fost solicitata de anumite institutii de
credit;

- introducerea unor grupe de conturi utilizate exclusiv de catre institutiile financiare
nebancare pentru evidentierea operatiunilor desfasurate intre acestea si institutiile de
credit (grupa 27 - Operatiuni intre institutiile financiare nebancare si institutiile de credit;
grupa 68 - Cheltuieli din operatiuni intre institutii financiare nebancare si institutii de
credit; Grupa 78 - Venituri din operatiuni intre institutii financiare nebancare si institutii
de credit);

- renuntarea la detalierea imobilizarilor corporale si necorporale in active aferente
activitatii de exploatare si in afara activitatii de exploatare; similar s-a procedat si in cazul
conturilor de amortizare;

- actualizarea conturilor pentru evidentierea unor activitati specifice institutiilor
financiare nebancare, respectiv leasingul financiar (Grupa 47 - Leasing financiar; contul
sintetic de gradul I 604 “Cheltuieli cu operatiunile de leasing” si conturile deschise in
cadrul acestuia; precum si contul sintetic de gradul I 704 “Venituri cu operatiunile de
leasing” si conturile deschise in cadrul acestuia);

- introducerea unor conturi de venituri/cheltuieli si de regularizare pentru
evidentierea operatiunilor cu instrumente financiare derivate de acoperire (3791 - Conturi
de regularizare pentru operatiunile de acoperire; 6075 - Cheltuieli din operatiunile de
acoperire; 7075 - Venituri din operatiunile de acoperire);

- inchiderea unor conturi, corespunzator reglementarilor in vigoare aplicabile
agentilor economici, cum ar fi: venituri/cheltuieli din ajustarea la inflatie;
venituri/cheltuieli din impozitul pe profit amanat;

- restructurarea conturilor din afara bilantului referitoare la operatiunile in devize si
operatiunile cu instrumente financiare derivate, in sensul regruparii tuturor categoriilor de
instrumente financiare derivate (deci inclusiv a opratiunilor in devize la termen) in cadrul
aceleiasi grupe de conturi (Grupa 95 - Instrumente financiare derivate);

- regruparea conturilor in care se inregistrau anumite angajamente de finantare in
devize pe termen scurt (932 - Operatiuni privind devizele date si luate cu imprumut) in
grupa 90 - Angajamente de finantare.

Alte stiri

0 comentarii

Posteaza un comentariu