Platile in valuta peste 12.500 de euro, raportate

BNR a publicat pe site-ul sau (www.bnr.ro) un proiect de norma privind raportarea statistica a datelor pentru elaborarea balantei de plati a Romaniei.

Conform Art. 3. – (1) al proiectului, “La efectuarea platilor catre nerezidenti, a caror valoare este egala sau mai mare decat 12500 euro sau echivalentul acestei sume in alte valute, clientii institutiilor de credit, rezidenti, au obligatia de a completa formularul “Dispozitie/declaratie de plata externa (DPE)“, pus la dispozitie de catre institutia de credit prin intermediul careia se efectueaza plata sau prezentat acesteia de catre ordonatorul platii. Pentru echivalarea in euro a sumelor exprimate in alte valute
se va utiliza cursul de schimb al euro la data tranzactiei. Formularul DPE, prezentat in anexa nr.1, se completeaza in doua exemplare, dintre care unul pentru institutia de credit si celalalt pentru ordonatorul platii.

(2) In cazul platilor ordonate prin sistem computerizat (electronic banking) sau prin alte
modalitati de teletransmisie, clientii ordonatori au obligatia punerii la dispozitia institutiilor de credit a formularului DPE completat, in maximum 10 zile calendaristice de la efectuarea platii.

(3) In cazul ridicarilor de valuta in numerar din conturi deschise la institutii de credit, pentru plati catre nerezidenti, inclusiv cheltuieli pentru deplasari externe, formularul DPE se completeaza numai de catre persoanele juridice.

(4) Pentru platile efectuate in cadrul unui acreditiv, formularul se utilizeaza in calitate de
declaratie de plata externa. Formularul se va completa in maximum 15 zile calendaristice de la efectuarea platii, de catre client sau institutia de credit, in functie de procedura stabilita de comun acord, cu respectarea instructiunilor de completare.

Art. 4. – (1) Clientii institutiilor de credit, rezidenti, au obligatia sa completeze formularul “Declaratie de incasare externa (DIE)“, prezentat in anexa nr. 2, in cel mult 10 zile calendaristice de la creditarea conturilor lor cu sumele egale sau mai mari decat 12500 euro sau echivalentul in alte valute, incasate de la nerezidenti. Formularul DIE se completeaza in doua exemplare, dintre care unul pentru institutia de credit si celalalt pentru client.

(2) Persoanele juridice rezidente vor completa formularul DIE si in cazul depunerilor de valuta in numerar la institutiile de credit, daca aceasta provine din incasari de la nerezidenti, pentru sumele egale sau mai mari decat 12500 euro sau echivalentul in alte valute.

Art. 5. - Raspunderea pentru corectitudinea datelor si informatiilor completate in formularele DPE si DIE revine clientilor institutiilor de credit, titulari ai operatiunilor respective. Institutiile de credit au obligatia sa urmareasca completarea formularelor DPE si DIE de catre clienti.

Art. 6. - (1) Institutiile de credit au obligatia sa raporteze la Banca Nationala a Romaniei -
Directia statistica, prin reteaua de comunicatii interbancara (RCI), in formatul si structura
stabilite de BNR:
a) datele si informatiile cuprinse in formularele Dispozitie/Declaratie de plata externa (DPE) si Declaratie de incasare externa (DIE), prin transmitere in transe decadale...

Varianta integrala a proiectului se gaseste pe site-ul BNR.

Alte stiri

0 comentarii

Posteaza un comentariu