Fuziunea fondurilor de pensii Eureko si KD, autorizata prealabil de CSSPP

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a decis autorizarea prealabilă a fuziunii Fondului de Pensii Administrat Privat KD, fond absorbit, cu Fondul de Pensii Administrat Privat EUREKO, fond absorbant, în urma inițiativei reprezentanților acestora.

Acestă fuziune se încadrează într-un proces natural de consolidare a pieței fondurilor de pensii administrate privat în condițiile în care legea* prevede un plafon minim de 50.000 de participanți care trebuie atins în perioada primilor 3 ani de la data constituirii fondului de pensii, în vederea asigurării funcționării eficiente și în condiții de siguranță pentru participanți. Astfel, fondul de pensii administrat de Eureko – SAFPP (299.718 participanți) va absorbi fondul de mici dimensiuni KD (7.277 participanți) administrat de KD Fond de Pensii S.A.

Participanții care nu sunt de acord cu noile condiții ale fondului absorbant se vor putea transfera fără penalități de transfer la orice alt fond de pensii administrat privat, în termen de 90 de zile calendaristice de la data publicării anunțului privind fuziunea. Fuziunea se va putea finaliza ulterior acestui termen de trei luni.

Menționăm că procesul de autorizare a fuziunii în sistemul de pensii private - Pilonul II cuprinde două etape, prealabilă și definitivă, potrivit prevederilor normei 14/2008 care stabilește reguli privind protecția participanților în această situație.

Astfel, autorizarea definitivă a fuziunii va putea fi decisă numai după consultarea participanților cu privire la noile condiții ale fondului absorbant. Amintim că administratorul fondului absorbit are obligația de a trimite participanților, în scris, cu confirmare de primire, noile condiții ale prospectului fondului absorbant și de a îi informa asupra posibilității de transfer fără penalități, în termenul legal menționat anterior.

Preluarea participanților care nu s-au transferat de la fondul de pensii absorbit la fondul de pensii absorbant cât și preluarea activelor rămase după transferul participanților la alte fonduri de pensii administrate privat se vor efectua după obținerea autorizării definitive a fuziunii, atunci când va începe derularea efectivă a operațiunii de fuziune a fondurilor de pensii administrate privat.

Precizăm că, de la data comunicării deciziei de autorizare prealabilă a fuziunii fondurilor de pensii, administratorului îi este interzisă încheierea de noi acte individuale de aderare la fondul de pensii absorbit. Administratorii fondurilor care fuzionează trebuie să facă public anunțul de fuziune a celor două fonduri de pensii administrate privat prin publicarea acestuia în cel puțin două cotidiene de circulație națională și pe website-urile celor doi administratori. Deasemenea, decizia de autorizare prealabilă va fi disponibilă și pe site-ul www.csspp.ro, până la eliberarea autorizării definitive de fuziune.

Toate celelalte acte individuale ale CSSPP adoptate în ședința de astăzi, 3 decembrie a.c. vor fi publicate și detaliate în Buletinul Lunar al CSSPP, din 15 ianuarie a.c.

Alte stiri

0 comentarii

Posteaza un comentariu