Demersuri CSSPP pentru clarificarea regimului deductibilitatii contributiilor la pensia facultativa

ÃŽn contextul procesului de analiză și consultare pe tema proiectului Legii privind sistemul unitar de pensii publice, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a înaintat Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale o propunere de amendament la acest proiect de lege, referitor la contribuția în sistemul fondurilor de pensii facultative.Astfel, CSSPP consideră necesară completarea articolul 35, alineatul 1 din proiectul Legii privind sistemul unitar de pensii publice, după cum urmează:”Art. 35 – (1) Contribuția de asigurări sociale nu se datorează asupra sumelor reprezentând:

a) prestații suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă și boli profesionale;

b) diurne de deplasare și delegare, indemnizații de delegare, detașare și transfer, drepturi de autor, precum și venituri primite în baza unor convenții civile sau contracte de colaborare;

c) participarea salariaților la profit;

d) indemnizația de ședință pentru consilierii locali și județeni;

f) contribuțiile plătite la fondurile de pensii facultative”.Aceste completări legislative vizează neincluderea în baza de calcul pentru contribuțiile sociale a valorii contribuției în sistemul Pilonului III.Din practica aplicării prevederilor legale în vigoare, în materia fiscală a contribuțiilor în sistemul Pilonului III, s-a observat o interpretare și aplicare diferită a acestora, de către agenții economici. Propunerea CSSPP de completare a articolul 35, alineatul 1 din proiectul Legii privind sistemul unitar de pensii publice face parte din seria eforturilor întreprinse de instituție pentru clarificarea regimului de deductibi­litate totală a contribuțiilor în sistemul de pensii facultative, prin propuneri de modificare și completare a articolelor de lege referitoare la contribuțiile de natură socială (pensii, sănă­tate, șomaj). Astfel se urmărește evitarea oricăror neînțelegeri la nivelul angajatorilor.

Potrivit legii[*], contribuțiile la fondurile de pensii facultative sunt deductibile pentru fiecare participant din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia. Reamintim că, începând cu anul 2009 se aplică un pra­g de deductibilitate pen­tru pensiile private facultative de 400 de euro pe an, pentru angajat, și 400 de euro pe an pentru angaja­tor.Prin misiunea și atribuțiile sale, CSSPP pune în aplicare prevederile legilor aflate în vigoare, deciziile factorilor politici și strategia guvernului în domeniu reformării sistemului de pensii din România, aducându-și aportul, pe domeniul său de expertiză, la procesul de îmbunătățire a cadrului legislativ de funcționare a sistemului de pensii private. Astfel, CSSPP efectuează toate demersurile necesare către instituțiile de resort, în vederea modificării legislației fiscale primare pentru clarificarea regimului deductibilității contribuției aferente pensiei facultative.Aceste măsuri evidențiază preocuparea permanentă a CSSPP pentru îmbunătățirea cadrului legislativ de funcționare al Pilonului III, stimularea interesului angajatorilor în a oferi pensii private facultative salariaților și creșterea atractivității acestui sistem de pensii pentru angajatori și salariați. ÃŽncurajarea participării la sistemul de pensii facultative contribuie la stimularea economisirii pe termen lung prin pensia privată și astfel la asigurarea unei creșteri a calității vieții viitorilor pensionari, mai apropiată de cea din perioada activă.

[*] Legea nr. 204/2006 privind fondurile de pensii facultative, cu modificările și completările ulterioare

Alte stiri

1 comentarii

adela Comanita
29 Apr 2010

Nu este foarte clar daca: - cas de sanatate datorat de angajator se calculeaza luand in consideratie si suma platita de angajator pentru salariat ( vorbim doar de sumele considerate deductibile, respectiv 400 EUR)ca pensie facultativa( aceasta pensie este un venit de natura salariala,iar conform legislatiei specifice, contributia la asigurari de sanatate a angajatorului se calculeaza la fondul de salarii, deci la total salarii si venituri asimilate salariior - daca aceasta pensie facultativa platita de angajator in contul salariatului nu este considerata un avantaj, atunci:-1) este luata in calculul veniturilor totale din salarii si a bazei impozabile pentru contributiileCAS si CASS? 2) este deductibila la calculul impozitului pe profit la angajator si in acelasi timp 3) se deduce ca suma la calculul bazei de impozitare a veniturilor din salarii?

Posteaza un comentariu