Credit CEC pentru auto rulate

Pentru a beneficia de un astfel de credit, solicitantii trebuie sa fie cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania si sa depuna un avans de 25% din valoarea autoturismului cumparat sau sa aiba giranti, caz in care avansul va fi 0%.

Valoarea ratei lunare nu va depasi 30% din veniturile nete cumulate ale beneficiarului de credit si sotului/sotiei acestuia. Aceleasi conditii trebuie sa le indeplineasca si girantii, acolo unde este cazul.

Cind imprumutul este garantat cu ipoteca asupra locuintelor si/sau terenurilor, gaj asupra bunurilor mobile sau a depozitelor in lei, valoarea acestora va trebui sa fie de minim 133% din cuantumul creditului solicitat.

Printre actele solicitate de CEC se numara cererea de credit, adeverinta de venituri cu caracter permanent au alte documente care sa ateste obtinerea unor venituri permanente din activitati independente, chirii, dividente etc., copii dupa actele de identitate si dupa actele de proprietate ale bunurilor propuse drept garantii, precum si documente din care sa rezulte destinatia creditului.


Alte stiri

0 comentarii

Posteaza un comentariu