Clientii fondurilor de pensii facultative vor primi pensia de la 60 de ani

Participanții la pensiile private facultative (pilonul III) vor putea să încaseze pensia odată cu împlinirea vâstei de 60 de ani, chiar dacă nu au fost pătite cel puțin 90 de contribuții lunare, iar activul personal nu este egal cu suma necesară obținerii pensiei facultative minime.

Noul act normativ aprobat miercuri de arbitrul pensiilor private prezintă și modul de utilizare a activului personal net în cazul unui participant care beneficiază de pensie de invaliditate în condițiile legii privind sistemul public de pensii.

De asemenea, norma se referă și la modul de utilizare a activului personal în cazul clienților care decedează înainte de depunerea cererii pentru obținerea unei pensii facultative, potrivit unui comunicat al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).

ÃŽn aceste situații, participantul sau moștenitorul primesc, ca plată unică, suma existentă în contul participantului, până la adoptarea legii speciale privind organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor reglementate și supravegheate de CSSPP, se mai arată în comunicat.

Plata reprezintă contravaloarea activului personal net al participantului și se face către participant sau beneficiar prin virament în cont bancar sau prin mandat poștal.

Prezenta normă precizează că efectuarea plății determină încetarea calității de participant la fondul de pensii facultative.

Norma privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative elaborată în aplicarea legii privind fondurile de pensii facultative, cu modificările și completările ulterioare, va fi transmisă spre publicare în Monitorul Oficial. Proiectul de normă s-a aflat dezbatere publică în perioada 2 iulie - 2 august 2009.

Alte stiri

0 comentarii

Posteaza un comentariu