Ce acte imi trebuie pentru schimbarea buletinului? (eliberare act identitate la expirare termen valabilitate sau modificarea datelor de stare civila)

Documente necesare pentru eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civila, anularea documentului, schimbarea sexului sau fizionomiei:

(conform informatiilor publicate de Ministerul Afacerilor Interne, directia pentru evidenta persoanelor si administrarea bazelor de date, la acest link)

- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- actul de identitate;
- certificatul de nastere (original si copie);
- certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor (original si copie);
- certificatul sau hotararea judecatoreasca de divort definitiva/irevocabila, dupa caz (original si copie);
- extrasul de carte funciara sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum si, dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta (original si copie); extrasul de carte funciara trebuie sa fie obtint cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
- documentul care face dovada achitarii contravalorii actului de identitate.

Dovada adresei de domiciliu/resedinta se poate face cu unul din urmatoarele documente:

a) acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, privind titlul locativ;

b) declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire in spatiu, insotita de unul dintre documentele prevazute la lit.a);

c) declaratia pe proprie raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil si faputl ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la literele a) si b). Pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali;

d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza inscris in Registrul agricol;

e) extrasul de carte funciara, obtinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii.

Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, aceasta se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.

Acte privind titlul locativ

- contractul de donație a unui imobil tip locuință;

- contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuință;

- contractul de vânzare-cumparare sau de donație a unui imobil tip locuință cu clauza de abitație, uz sau uzufruct viager, contractul de schimb de locuințe;

- contractul de construire a unui imobil tip locuință, însoțit de procesul-verbal de predare-primire a locuinței sau de recepție preliminară;

- contractul (convenția) de partaj voluntar;

- contractul de întreținere sau contractul de rentă viageră;

- certificatul de moștenitor;

- hotărârile judecătorești, rămase definitive și irevocabile, privind: partajul unui imobil tip locuință; atribuirea dreptului de proprietate aunui imobil cu destinație de locuință; retrocedarea unui imobil; constatarea uzucapiunii imobiliare; hotărârile / ordonanțele de adjudecare a unui imobil cu destinația de locuință;

- contracte de închiriere (locațiune) care au ca obiect un imobil tip locuință: din fondul locativ de stat, proprietate personală (înregistrat la Administrația Finanțelor Publice sau la notar), proprietate a unei persoane juridice, accesoriu contractului de muncă plus adeverință salariat;

- contractul de comodat (împrumutul de folosință) a unui imobil cu destinația de locuință, încheiat la notar;

- extras de carte funciară, actualizat (să nu fie mai vechi de 30 zile );

- titluri de proprietate înscrise în Registrul de Inscripțiuni și Transcripțiuni Imobiliare

- autorizația de construcție a unui imobil tip locuință, însoțit de procesul-verbal de predare-primire a locuinței sau de recepție preliminară;

Sursa: Directia locala de evidenta a persoanelor, Sector 6


Taguri:

Alte stiri

0 comentarii

Posteaza un comentariu