Allianz-Tiriac plateste tot mai multe daune auto si din inundatii

Primele brute subscrise de Allianz-Þiriac pe parcursul anului 2005, cumulat din activitãtile de asigurãri generale si de viatã, au atins valoarea de 867 milioane RON, evidentiind o crestere de 20% fatã de anul anterior. In valoare absolutã, veniturile companiei din activitatea de bazã s-au majorat cu 142 milioane RON, adicã echivalentul a aproximativ 40 milioane de euro. Allianz-Þiriac rãmane liderul pietei asigurãrilor din Romania, cu o cotã de piatã situatã in jurul a 20 de procente.Valoarea afacerilor derulate de companie este insã, in principal, doveditã de capacitatea Allianz-Þiriac de a se dezvolta fãrã a face compromisuri in ceea ce priveste eficienta activitãtii. Rezultatele financiare auditate confirmã obtinerea unei rate a profitului mult superioarã mediei inregistratã la nivelul pietei asigurãrilor. In anul 2005, randamentul capitalurilor proprii a depãsit 27%, Allianz-Þiriac Asigurãri realizand un profit net de peste 36 milioane de RON (echivalentul a mai mult de 10 milioane de euro la cursul de schimb actual).„Rezultatul este multumitor, mai ales dacã luãm in considerare presiunile care existã la nivelul pietei”, considerã Cristian Constantinescu, directorul general al Allianz-Þiriac Asigurãri. „Mã refer nu doar la factorii externi, care determinã cresterea daunalitãtii, ci si la politicile promovate de o mare parte dintre asigurãtori, care isi concentreazã eforturile exclusiv pe castigarea de cote de piatã, indiferent de efectele secundare si riscurile pe termen lung pe care asemenea abordãri preponderent comerciale le implicã”.Conform deciziei actionarilor Allianz-Þiriac Asigurãri, aproximativ jumãtate din profitul net realizat de companie in 2005 va fi utilizatã pentru finantarea proiectelor de dezvoltare. Aceastã politicã certificã, o datã in plus, angajamentul actionarilor de a contribui la cresterea valorii afacerii pe termen lung.Principala sursã a profitului net inregistrat de Allianz-Þiriac rãmane activitatea de bazã. Reflectand proportia volumului de afaceri derulate pe fiecare dintre cele douã segmente de piatã, atat operatiunile de asigurãri generale, cat si cele de asigurãri de viatã au generat profit.Activitatea de asigurãri non-viatã a inregistrat un rezultat tehnic pozitiv de circa 30 milioane RON, chiar dacã mediul de afaceri specific acestor operatiuni nu a fost favorabil. Anul 2005 a reconfirmat, in primul rand, tendinta de crestere a daunalitãtii pe clasele de asigurãri auto (RCA si Casco), care se manifestã din ce in ce mai pregnant. Practic, pe parcursul ultimilor ani, portofoliul asigurãrilor auto la nivelul intregii piete a inregistrat, pe de o parte, o crestere importantã a frecventei daunelor auto, iar pe de altã parte o majorare a nivelului daunei medii intamplate.In plus, 2005 s-a dovedit a fi un an in care producerea riscurilor de inundatii pe arii extinse a ridicat rata daunei, nu doar pe segmentul asigurãrilor de bunuri si proprietãti, ci inclusiv la nivelul portofoliilor de asigurãri casco. In urma dezastrelor produse de inundatiile din cursul anului trecut, Allianz-Þiriac Asigurãri a avizat daune in valoare de peste 3,1 milioane de euro, din care douã treimi aferente despãgubirilor pentru bunuri si proprietãti si o treime in contul daunelor acoperite de politele casco emise de companie.“Am gãsit resurse care sã compenseze cresterea daunalitatii, prin aplicarea unor programe de optimizare a cheltuielilor de administrare”, a declarat Cristian Constantinescu. „In acelasi timp, vom continua sã apelãm la reasigurare, in conditiile in care aceastã abordare reprezintã o garantie in plus a stabilitãtii activitãtii noastre si, mai mult decat atat, isi dovedeste eficienta in special atunci cand traversãm perioade nefavorabile sub aspectul manifestãrii unor riscuri ce produc pagube importante”, a continuat directorul general al Allianz-Þiriac.Sub aspectul dimensiunii afacerilor derulate pe segmentul asigurãrilor generale, Allianz-Þiriac Asigurãri isi mentine pozitia de lider de piatã (cu o cotã estimatã la 24%), inregistrand in anul 2005 un nivel al primelor brute subscrise de 802 mil. RON, cu 116 milioane mai mult decat cu un an inainte.Activitatea derulatã de companie in anul 2005 nu a adus modificãri substantiale in ceea ce priveste structura portofoliului de asigurãri generale. Astfel, asigurãrile Casco detin in continuare o pondere majoritarã (59,9%), primele brute subscrise atingand valoarea de 480 mil. RON in anul 2005. Allianz-Þiriac rãmane, astfel, cel mai important furnizor de asigurãri de avarii si furt auto, cu o cotã de piatã estimatã la peste o treime (36-37%) din volumul afacerilor de asigurãri generate de vanzãrile de polite Casco in Romania.Asigurãrile de bunuri si proprietãti ocupã in continuare locul secund in portofoliul Allianz-Þiriac, cu o pondere de 15,6% si o valoare a primelor brute subscrise de 125 mil. RON, in crestere cu 26% fatã de anul 2004. Aceste realizãri mentin compania pe pozitia de lider si pe aceastã clasã de asigurãri, cu o cotã de piatã de aproximativ 20%.De altfel, pe fiecare dintre clasele de asigurãri generale, Allianz-Þiriac se dovedeste a fi un jucãtor important.Pe segmentul asigurãrilor de viatã, veniturile Allianz-Þiriac Asigurãri continuã sã inregistreze o dinamicã acceleratã, primele brute subscrise atingand nivelul de 65,3 mil. RON, cu o crestere (2005 fata de 2004) de 67%. Aproximativ 60% din aceste venituri reprezintã prime aferente politelor noi emise in cursul ultimului exercitiu financiar incheiat. Aceste evolutii pozitive confirmã succesul programelor de restructurare a fortei de vanzãri lansate in urmã cu doi ani, aplicarea lor ducand la o imbunãtãtire a ratei persistentei personalului specializat in vanzarea politelor de asigurãri de viatã, la cresterea productivitãtii si, nu in ultimul rand, la ridicarea calitãtii procesului de vanzare. In plus, rezultatele inregistrate evidentiazã capacitatea Allianz-Þiriac de a fructifica avantajul operãrii, concomitent, atat pe segmentul asigurãrilor de viatã, cat si pe cel al asigurãrilor generale, pe de o parte prin dezvoltarea de produse integrate (capabile sã ofere protectie si oportunitãti de investitii), iar pe de altã parte prin utilizarea eficientã a oportunitãtilor de realizare a vanzãrilor incrucisate (cross-selling).ªi pentru anul 2005 se evidentiazã continuarea tendintei de diversificare a portofoliului pe segmentul asigurãrilor de viatã, in conditiile in care, in permanentã, a crescut flexibilitatea ofertei puse la dispozitia clientilor de cãtre Allianz-Þiriac Asigurãri. Ponderea produselor tip unit-linked (cu componentã investitionalã) s-a redus in 2005 panã la 67%, dupã ce cu un an inainte aceste polite generau aproape 80% din veniturile anuale ale companiei.In ceea ce priveste activitatea derulatã in primul trimestru al anului curent (2006), rezultatele sunt incurajatoare. Veniturile din prime brute subscrise au evidentiat o crestere cu echivalentul a peste 20 milioane de euro, panã la un nivel de 288 milioane ROL (fatã de cele 216 milioane ROL realizate in primele trei luni din 2005). Ambele segmente au sustinut aceastã evolutie pozitivã: in valoare absolutã, asigurãrile generale au inregistrat o crestere de aproape 50 milioane de ROL; in schimb, cele aproximativ 35 milioane RON reprezentand prime de asigurãri de viatã subscrise in trimestrul I al anului 2006 consemneazã o triplare a veniturilor pe acest segment in raport cu perioada similarã a anului anterior.„Am inceput cu dreptul si programul de lansare a asigurãrilor de sãnãtate”, a afirmat directorul general al Allianz-Þiriac referindu-se la activitatea din primele trei luni ale anului curent. Pe aceastã clasã de asigurãri, volumul primelor brute subscrise in perioada ianuarie-martie a depãsit jumãtate de milion de euro. „Sperãm ca aceste succese sã fie confirmate de rezultatele anuale”, a conchis Cristian Constantinescu.De altfel, prin obiectivele de dezvoltare pe termen scurt, Allianz-Þiriac vizeazã mentinerea si consolidarea pozitiei de lider pe piata asigurãrilor, fãrã insã a neglija indicatorii de rentabilitate a afacerii. In acest sens, si in viitor vor fi riguros aplicate principiile prudentiale in abordarea tuturor operatiunilor de subscriere a riscurilor. Totodatã, vor fi promovate programe de segmentare a portofoliului, in special pe clasele de asigurãri auto, acest lucru insemnand practic particularizarea ofertelor pentru fiecare client in parte, astfel incat acestea sa evidentieze o mai buna corelatie a costurilor percepute cu profilul riscurilor individuale acoperite. Concomitent vor fi impuse noi standarde de calitate a serviciilor post-vanzare prin eficientizarea controlului si administrãrii proceselor de despãgubire. Acestea, impreunã cu o serie de proiecte aflate in faza de pregãtire vor defini cadrul unui complex program de orientare cãtre nevoile clientilor.„Nu in ultimul rand, ne reconfirmãm interesul pentru extinderea activitãtilor noastre pe viitoarea piatã a fondurilor de pensii administrate privat”, a declarat Cristian Constantinescu. In acest sens, in cadrul Allianz-Þiriac Asigurãri functioneazã deja un departament special creat pentru a monitoriza indeaproape evolutia cadrului legislativ specific, pentru a evalua oportunitãtile si necesitãtile infiintãrii unei societãti de administrare a pensiilor. Totodatã, actionarii Allianz-Þiriac si-au exprimat sprijinul pentru sustinerea eforturilor de pregãtire a lansãrii unui asemenea proiect.


Alte stiri

0 comentarii

Posteaza un comentariu