Volumul asigurarilor in Romania a crescut cu 25% in 2007

Volumul primelor brute subscrise în 2007 pe toatã piaþa asigurãrilor a fost de circa 2,15 miliarde euro (7,17 miliarde lei) în creºtere nominalã cu 25,16% faþã de 2006, potrivit datelor provizorii prezentate miercuri de Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor (CSA).

În 2006, societãþile de asigurare au înregistrat o valoare a primelor brute subscrise de 5,72 miliarde lei (1.69 miliarde euro), în creºtere cu 29,70% faþã de anul anterior ca urmare a majorãrii tarifelor de prime ºi a creºterii numãrului de contracte, potrivit CSA.

Gradul de penetrare a asigurãrilor a fost de 1,84% în 2007 (faþã de 1,67% înregistrat în 2006). Gradul de penetrare se determinã ca raport între primele brute subscrise ºi Produsul Intern Brut (PIB), estimat pentru 2007 la valoarea de 390,3 miliarde lei. De asemenea, densitatea asigurãrilor a fost de circa 333 lei pe locuitor în 2007 (faþã de circa 266 lei/locuitor în 2006). Densitatea se determinã ca raport între primele brute subscrise ºi populaþie.

"În 2007, asigurãrile generale au generat prime brute subscrise în valoare de 5,73 miliarde lei, în creºtere nominalã cu 24,84% faþã de 2006. Cea mai mare pondere în total prime subscrise din asigurãri generale a fost deþinutã de clasa de asigurãri de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare, cu 46%, urmatã de clasa de asigurãri de rãspundere civilã a autovehiculelor, cu 26,1%", a declarat preºedintele CSA, Angela Toncescu. Aceasta a adãugat cã asigurãrile de incendiu ºi calamitãþi naturale au o pondere de 11,3%, în timp ce asigurãrile de credite de 6,9%.

"Dupã cum era de aºteptat, asigurãrile auto reprezintã cea mai mare parte din asigurãrile generale, respectiv 72%", a declarat preºedintele CSA, Angela Toncescu.

În ce priveºte dinamica, patru clase au înregistrat creºteri superioare celei aferente întregii categorii de asigurãri generale , ºi anume - asigurãrile de mijloace de transport feroviar (69,28%) ºi asigurãrile de pierderi financiare (50,95%), asigurãrile de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare (41,28%) ºi asigurãrile de asistenþã a persoanelor aflate în dificultate (30,98%)

Primele brute subscrise din asigurãri de viaþã au fost în valoare de 1,44 miliarde lei, cu 26,46% mai mult decât în 2006.


"Având în vedere cã ritmul de creºtere din 2007 a fost cu mult peste nivelul consemnat în anul anterior (când a fost de 9,66%), putem aprecia cã în 2007 a avut loc o relansare a asigurãrilor de viaþã", a mai spus Toncescu.

La fel ca în 2006, asigurãrile de viaþã, anuitãþi ºi asigurãri de viaþã suplimentare, precum ºi cele legate de fonduri de investiþii continuã sã deþinã cele mai mari ponderi, respectiv de 64,1% ºi 33,9%.

Creºteri mai mari decât cea a întregii pieþe de asigurãri de viaþã au fost înregistrate de asigurãrile de accidente ºi boalã (cu o creºtere de 174,87%), de asigurãrile permanente de sãnãtate (cu un ritm de creºtere de 37,83%), precum ºi de asigurãrile de viaþã, anuitãþi ºi asigurãri de viaþã suplimentare (cu 31,60%).

0 comentarii

Posteaza un comentariu