Se pregateste legea pentru garantarea unui randament minim al fondurilor de pensii

Un proiect de lege privind garantarea unui randament mãcar egal cu inflaþia pe pilonul II ar putea fi pe masa Parlamentului în a doua decadã din februarie, a spus miercuri, pentru NewsIn, preºedintele Comisiei de buget-finanþe din Senat, Aron Popa.

Declaraþia preºedintelui Comisiei parlamentare vine ca reacþie la scrisoarea deschisã înaintatã, miercuri, de cãtre ºase organizaþii ale societãþii civile, care au cerut autoritãþilor garantarea în legislaþie a unui randament minim anual egal cu rata anualã a inflaþiei în sistemul pensiilor private obligatorii (pilonul II). Organizaþiile respective propun ca acoperirea garanþiei sã cadã în special în sarcina administratorilor.

"În a doua decadã a lunii februarie consider cã va fi pe masa Parlamentului un proiect de lege, astfel încât participanþii la pensiile private obligatorii sã aibã garanþia cã primesc înapoi, în termeni reali, suma cu care au contribuit", a precizat Ioan Aron Popa.

Preºedintele Comisiei de buget-finanþe din Senat considerã cã trebuie constituit un fond de garantare, la care sã contribuie toate fondurile de pensii, în funcþie de randamentele anuale pe care acestea le obþin. Astfel, dacã un fond e pensii obligatoriu înregistreazã un randament slab, contribuþiile acestuia la fondul de garantare sã fie mai mari decât în cazul unui fond cu un randament ridicat.

"Acest fond ar asigura pentru toþi contribuabilii ºi pentru viitorii pensionari o recuperare în termeni reali a contribuþiilor participanþilor la pilonul II", a explicat Popa.

În acest context, dacã un fond afiºeazã un randament anual sub rata inflaþiei, contribuþiile ridicate pe care trebuie sã le depunã la fondul de garantare îi diminueazã veniturile ºi, astfel, va fi nevoit sã iasã de pe aceastã piaþã lãsând locul unui alt fond care este mai eficient, considerã senatorul Ioan Aron Popa. Potrivit acestuia, în cazul în care un fond va da faliment, iar portofoliul va fi cumpãrat de un alt jucãtor de pe piaþã, cu lichidiþãþile obþinute din vânzarea activelor poate alimenta fondul de garantare, în limita despãgubirilor fãcute de fond cãtre participanþii fondului falimentat.

El a adãugat cã va avea o primã discuþie în acest sens dupã 15 ianuarie cu primul ministru Cãlin Popescu-Tãriceanu ºi cu preºedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), Mircea Oancea.

"Vom avea o primã dicuþie, vom stabili forma legii, dupã care aceasta va fi publicatã spre dezbatere publicã pe pagina de internet a CSSPP ", a mai spus Preºedintele Comisiei de buget-finanþe din Senat, care a menþionat cã va discuta ºi cu reprezentanþii fondurilor pentru elaborarea acestei legi.

El a mai spus cã arbitrul pensiilor private va iniþia acest proiect de lege cãtre Guvern ºi Parlament în urma consultãrilor ºi, nu este exclus sã fie datã chiar o ordonanþã de urgenþã.

"Scrisoarea este îndreptãþitã, iar românilor care sunt obligaþi sã cotizeze la pilonul II trebuie sã li se garanteze sumele depuse la care se adaugã rata anualã a inflaþiei aºa cum se întâmplã în multe state care au implementat acest sistem de pensii private obligatorii", a declarat pentru NewsIn preºedinte al Comisiei de buget din Camera - Deputatul PSD, Aurel Gubandru.

El a menþionat cã este posibil ca în sesiunea parlamentarã viitoare, în perioada martie-aprilie, sã se ia în calcul un astfel de proiect.

"Personal pot sã susþin un astfel de proiect de lege care ar putea, prin aplicarea sa, sã preîntâmpine eventuale nemulþumiri legate de proasta administrare a unor fonduri de pe pilonul II ºi care ar putea determina pierderi în rândul unor contribuabili", a mai spus Gubandru.

Prin aplicarea acestei legi, statul ar putea fi ferit de eventuale acþiuni în instanþã ale deponenþilor care au obþinut la final o sumã mai micã decât sumele depuse, indexate cu rata inflaþiei, a adãugat Gubandru.

Garantarea unui randament minim pe pilonul II ar putea împinge fondurile spre plasamente cu risc foarte scãzut

Director general al ING Fond de Pensii, Radu Vasilescu, considerã cã mãsura propusã de organizaþiile societãþii civile va determina cele mai multe fonduri sã investeascã în proporþie de aproape 100% în instrumente cu venit fix.

Organizaþiile respective cer ca fondurile care nu au obþinut un randament care sã fie cel puþin egal cu nivelul inflaþiei sã completeze diferenþa din veniturile proprii.

Astfel, vor fi obþinute numai randamente apropiate de nivelul minim garantat, a menþionat ºeful ING Fond de Pensii, care a adãugat cã administratorii de pe pilonul II au hotãrât sã strângã argumente solide pentru a rãspunde scrisorii.

Vasilescu considerã cã nu va fi întocmit un proiect de lege în acest sens."Atât timp cât statul nu garanteazã un astfel de randament, nu înþeleg de ce s-ar cere acest lucru unor investitori privaþi", a argumentat el.

De aceeaºi pãrere este ºi directorul general al Allianz-Þiriac Pensii, Crinu Andãnuþ, care a menþionat cã o astfel de scrisoare scoate la ivealã "grave deficienþe de înþelegere" a noului sistem de pensii private obligatorii ºi aruncã o umbrã de neîncredere în acest sistem care încã nu funcþioneazã.

0 comentarii

Posteaza un comentariu