Asigurarile de viata s-au relansat in 2007

Primele brute subscrise din asigurãri de viaþã in 2007 au fost în valoare de 1,44 miliarde lei, cu 26,46% mai mult decât în 2006.

"Având în vedere cã ritmul de creºtere din 2007 a fost cu mult peste nivelul consemnat în anul anterior (când a fost de 9,66%), putem aprecia cã în 2007 a avut loc o relansare a asigurãrilor de viaþã", a spus preºedintele CSA, Angela Toncescu.

La fel ca în 2006, asigurãrile de viaþã, anuitãþi ºi asigurãri de viaþã suplimentare, precum ºi cele legate de fonduri de investiþii continuã sã deþinã cele mai mari ponderi, respectiv de 64,1% ºi 33,9%.

Creºteri mai mari decât cea a întregii pieþe de asigurãri de viaþã au fost înregistrate de asigurãrile de accidente ºi boalã (cu o creºtere de 174,87%), de asigurãrile permanente de sãnãtate (cu un ritm de creºtere de 37,83%), precum ºi de asigurãrile de viaþã, anuitãþi ºi asigurãri de viaþã suplimentare (cu 31,60%

0 comentarii

Posteaza un comentariu