Proiect de norma privind transparenta administratorilor de fonduri de pensii

Obligatiile de raportare si transparenta ale administratorilor de fonduri de pensii facultative si ale depozitarilor activelor acestora sunt prevazute in Proiectul de Norma privind obligatiile de raportare si transparenta elaborat in baza Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, transmis astazi, 7 februarie a.c. spre dezbatere publica de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), se arata intr-un comunicat de presa al Comisiei.

Prin prevederile sale, proiectul de norma instituie obligatii de raportare atat catre CSSPP, cat si catre participantii din sistemul pensiilor facultative.

Administratorul transmite CSSPP anual, pana la data de 31 mai, un raport care va contine elemente precum - bilant, cont de profit si pierdere, note explicative ale situatiilor financiare, raportul Auditorului Extern, etc., intocmit in conformitate cu prevederile normei Comisiei privind reglementarile contabile.

De asemenea, administratorul este obligat sa informeze participantii la fondul de pensii facultative asupra evolutiei anuale a activului personal, numarului de unitati si valorii acestora, precum si asupra oricaror modificari ale schemei de pensii sau a politicii de investitii.

Totodata, administratorul va trimite CSSPP rapoarte semestriale lunare, saptamanale si zilnice menite a oferi o imagine o completa a asupra fondului de pensii facultative

Nerespectarea termenelor de depunere la Comisie a raportului anual si raportului lunar constituie contraventie si se va sanctiona cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei.

Proiectul Normei privind autorizarea fondului de pensii administrate privat, elaborat in baza Legii 204/2006 privind pensiile facultative, este disponibil la adresa www.csspp.ro, sectiunea Dezbatere Publica.

Persoanele fizice sau juridice interesate sa propuna modificari sau completari cu privire la acest act normativ se pot adresa Directiei Reglementare reglementare@csspp.ro, pana la data de 08.03.2007.

Alte stiri

0 comentarii

Posteaza un comentariu