Ce prevede legea darii in plata: oricine are un credit ipotecar, nu doar cei care au restante, poate scapa de datorii daca cedeaza casa bancii, IFN-ului sau recuperatorului de creante

Legea darii in plata a caselor ipotecate

Legea darii in plata a caselor ipotecate, cu un puternic iz populist, scrisa de primul dusman al bancilor, avocatul Gheorghe Piperea, si sustinuta de un numeros grup de parlamentari (140 de deputati si senatori, cu precadere din PNL), ofera oricarui detinator de credit imobiliar, chiar daca poate sau nu sa-si achite ratele, posibilitatea de a ceda imobilul ipotecat bancii, IFN-ului sau recuperatorului de credite si astfel scapa de toate datoriile.

Noua lege, ce urmeaza a fi votata astazi in plenul Parlamentului, incalca principiul de baza al creditarii, consfintit in Codul civil, care prevede ca sumele de bani imprumutate trebuie rambursate integral, indiferent de situatia garantiilor (ipotecilor).

In prezent, o persoana care nu-si mai poate plati creditul este executata silit, iar daca suma rezultata in urma vanzarii casei ipotecate in favoarea bancii nu acopera datoria, banca poate sechestra alte bunuri ale datornicului si-i poate pune poprire pe venituri, pana cand datoriile se achita integral.

Bancherii spun ca legea incalca dreptul de proprietate consfintit de Constitutie, intrucat bancile risca sa nu-si poata recupera integral creditul acordat. Ba chiar exista riscul ca o banca sa acumuleze pierderi atat de mari incat sa intre in faliment. (vezi aici detalii)

De asemenea, banherii spun ca legea favorizeaza in special persoanele fizice care au facut speculatii imobiliare in perioada dinaintea crizei, in special cu terenuri si apartamente in complexe rezidentiale de la marginea oraselor, ale caror preturi au scazut semnificativ sub valoarea creditelor.

Iata prevederile legii trimisa spre adoptare, asa cum a fost adoptata de comisia juridica din Camera Deputatilor:

Lege privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite

Art.1. - (l) Prezenta lege se aplică raporturilor juridice dintre persoanele fizice și instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare sau cesionarii creanțelor deținute asupra persoanelor fizice.

(2) Prezenta lege reglementează dreptul debitorului de a stinge integral creanța și accesoriile sale, izvorând dintr-un contract de credit, prin transmiterea către creditor a dreptului de proprietate asupra bunului imobil ipotecat în favoarea creditorului, în condițiile prevăzute de prezenta lege.

(3) Dispozițiile prezentei legi se aplică și în cazul în care creanța creditorului izvorând dintr-un contract de credit este garantată cu fideiusiunea și/sau solidaritatea unuia sau mai multor codebitori sau coplătitori.

Art.2. - Dispozițiile prezentei legi se coroborează cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr.227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, precum și cu celelalte dispoziții legale în vigoare.

Art.3. - Prin derogare de la dispozițiile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, debitorul are dreptul să stingă creditul ipotecar prin transmiterea către creditor a dreptului de proprietate asupra bunului imobil ipotecat în favoarea creditorului, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta lege.

Art.4. - (1) Pentru stingerea creanței izvorând dintr-un contract de credit și a accesoriilor sale prin dare în plată trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) creditorul și debitorul fac parte din categoriile prevăzute în cuprinsul art.1 alin.(l), astfel cum sunt acestea definite de legislația specială;

b) între părți sau, după caz, între antecesorii părților, s-a încheiat un contract de credit;
c) bunul oferit în plată este un bun imobil ipotecat în favoarea creditorului în vederea garantării executării obligațiilor asumate prin contractul de credit.

(2) În situația în care executarea obligațiilor asumate prin contractul de credit a fost garantată cu două sau mai multe bunuri, în vederea aplicării procedurii prevăzute de prezenta lege debitorul va oferi în plată toate bunurile ipotecate în favoarea creditorului.

Art.5. - (1) În vederea aplicării prezentei legi, debitorul transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecătoresc, ai unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin care îl informează că a decis să îi transmită dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar, detaliind și condițiile de admisibilitate a cererii, astfel cum sunt reglementate la art.4.

(2) Notificarea prevăzută la alin.(l) va trebui să cuprindă și stabilirea unui interval orar, în 2 zile diferite, în care reprezentantul legal sau convențional al instituției de credit se va prezenta la un notar public propus de debitor în vederea încheierii actului translativ de proprietate, prin care se stinge orice datorie a debitorului (principal, dobânzi, penalități) izvorând din contractul de credit ipotecar, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.


Citeste stirea integral

Taguri:

Alte stiri

0 comentarii

Posteaza un comentariu