Ghiseul Bancar

Ce Fonduri europene nerambursabile poate contracta un IMM?

In urma aderarii la Uniunea Europeana, Romania va putea beneficia, in perioada 2007-2013, de fonduri structurale de 28-30 miliarde de euro din partea UE.

Intreprinderile mici si mijlocii autohtone vor putea contracta aceste fonduri nerambursabile, daca indeplinesc anumite conditii.

Obiectivul general al acestor fonduri il constituie alinierea societatilor romanesti la standardele Uniunii Europene.

Daca luam in considerare si scumpirea iminenta a creditelor, varianta fondurilor devine din ce in ce mai atractiva.

Programe de finantare

IMM-urile pot beneficia de o finantare intre 50 si 70% a valorii investitiei, in limita a 920.000 lei, prin programul de crestere a competitivitatii „Un sistem inovativ si ecoeficient de productie Domeniul de interventie D1.1 - Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor”.

Fondurile alocate acestui program insumeaza 62,6 milioane Euro, echivalent in lei, iar activitatile ce pot fi finantate prin acesta sunt:

1. Crearea unei noi unitati de productie (fabrica/sectie/instalatie)
2. Extinderea unei unitati existente pentru cresterea capacitatii de productie;
3. Diversificarea productiei unei unitati existente, prin lansarea de noi produse sau servicii;
4. Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de productie al unei unitati existente.
*Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale, se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior.
5. Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know-how sau solutii tehnice nebrevetate
6. Consultanta specifica si instruire specializata strict legata de activitatile de investitii
specificate mai sus.

Intrprinderile mici din regiunea Bucuresti/Ilfov pot beneficia de o finantare de 60% din valoarea investitiei, iar cele din restul regiunilor, de 70%. Intreprinderile mijlocii din zona Bucuresti/Ilfov pot obtine fonduri care sa acopere 50% din valoarea investitiei, in timp ce cele din restul zonelor vor beneficia de 60%.

Aceste finantari se acorda pana la epuizarea bugetului stabilit.

Pana la 12 decembrie 2008, in limita fondurilor disponibile, IMM-urile pot solicita, prin programul „Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri” finantari de la minimum 35.000 RON pana la 1.000.000 de RON.

Activitatile eligibile pentru aceste fonduri sunt:
1. Achizitionarea de aplicatii software, echipamente TIC, alte mijloace fixe, servicii de consultanta si training specializat necesare pentru:
- Implementarea sau extinderea sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning – Planificarea Resurselor Intreprinderii);
- Implementarea sau extinderea de sisteme pentru relatii cu clientii (CRM – Customer Relationship Management);
- Implementarea de solutii software pentru design si/sau productie, pentru imbunatatirea managementului ciclului de viata al produselor;
- Implementarea sistemelor informatice de analiza economica si suport decizional (business intelligence systems) si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerii.

Pana la aceeasi data, IMM-urile pot aplica pentru finantari intre 35.000 RON si 1.640.000 RON, in limita bugetului disponibil pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri.

Puteti accesa aceste fonduri daca doriti achizitionarea de aplicatii software, echipamente TIC si alte mijloace fixe necesare, servicii de consultanta si training specializat pentru:
- Implementarea de sisteme informatice de comert electronic;
- Implementarea de sisteme informatice pentru licitatii electronice;
- Implementarea de sisteme informatice pentru tranzactii electronice securizate;
- Implementarea de sisteme informatice de e-payment (plati electronice);
- Implementarea de sisteme de e-learning (invatamant la distanta) pentru IMM-uri;
- Implementarea altor sisteme informatice pentru dezvoltarea/optimizarea activitatii companiei.

In cadrul Programului pentru dezvoltarea rurala, sunt alocate fonduri de peste 300 de milioane de euro, nerambursabile, ce vor fi investite pentru dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea activitatilor non-agricole, in scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale.

Practic, aceste fonduri se vor aloca activitatilor non-agricole, sub forma de sprijin pentru formarea si dezvoltarea micro-intreprinderilor.

Solicitantii pot fi micro-intreprinderi si personae fizice neinregistrate ca agenti economici.

Tot pentru zonele rurale, insa pentru turism, se pot accesa fonduri de pana la 200.000 de euro nerambursabile.

La fel ca si in cazul fondurilor pentru dezvoltarea micro-intreprinderilor, solicitantii pot fi atat micro-intreprinderi cat si persoane fizice neinregistrate ca agenti economici.
De asemenea, se mai pot accesa astfel de fonduri pentru agricultura, pentru pescuit, sau pentru cresterea competitivitatii produselor alimentare.