Norma privind procedura de control a companiilor de pensii private

Astăzi, 17 martie 2010, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a aprobat norma privind procedura de efectuare a controlului entităților care desfășoară activități în sistemul de pensii private.

Elaborarea noului act normativ care detaliază activitatea de control specifică CSSPP, a apărut din necesitatea completării cadrului legislativ actual al sistemului de pensii private. ÃŽn vederea protejării intereselor participanților și ale beneficiarilor, CSSPP desfășoară activități de supraveghere și control pentru a asigura respectarea, de către entitățile implicate, a dispozițiilor legale în vigoare, în sistemul de pensii private. Monitorizarea îndeplinirii obligațiilor entităților din sistemul de pensii private față de CSSPP și față de participanți, conform legislației în vigoare, este un proces continuu.

Reamintim că, în prezent, activitatea de control a CSSPP asupra entităților reglementate se desfășoară în baza Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare al CSSPP.

Conform actului normativ adoptat astăzi, procedura de efectuare a controlului de către CSSPP se aplică tuturor entităților care desfășoară activități în sistemul de pensii private, respectiv:

* administratorii de fonduri de pensii administrate privat și/sau fonduri de pensii facultative;
* fondurile de pensii administrate privat și fondurile de pensii facultative;
* depozitarii activelor fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative,
* agenții de marketing;
* societățile comerciale cărora le-au fost externalizate activități specifice sistemului de pensii private.

Pentru toate aceste entități autorizate, reglementate și supravegheate de CSSPP, noua normă detaliază în mod transparent tipurile de controale ce se pot efectua, modalitățile de efectuare a controalelor, obligațiile ce revin atât entităților dar și persoanelor împuternicite să efectueze controlul, cu ocazia efectuării controlului precum și sancțiunile aplicate în cazul nerespectării prevederilor actului normativ.

Controalele în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei norme se vor continua potrivit acesteia, actele întocmite anterior rămânând valabile.

Norma privind procedura de efectuare a controlului entităților care desfășoară activități în sistemul de pensii private elaborată în aplicarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 204/2006 privind fondurile de pensii facultative, cu modificările și completările ulterioare va fi transmisă spre publicare în Monitorul Oficial și va fi disponibilă și pe site-ul www.csspp.ro, Rubrica: Legislație, la data publicării ei.

Alte stiri

2 comentarii

florin
25 Mar 2010

ESTE ADEVARAT! De la 1 iulie se va aplica �Legea privind asigurarea obligatorie a locuintelor� Vrei sa castigi MULTI bani de pe urma acestei reforme? Vrei sa participi si tu, sa fii agent/broker de asigurari!? Daca esti interesat trimite un mail la adresa florin.info@yahoo.com si vei fi contactat imediat. Nu rata aceasta sansa de a-ti imbunatati substantial veniturile. Astept mail-ul tau.

Posteaza un comentariu