Interesul pentru creditele imobiliare, in usoara stagnare

Avansul �mprumuturilor pentru locuin�e s-a temperat �n luna martie fa�� de nivelul �nregistrat �n 2007, informeaza Adevarul. �n ciuda diminu�rii apetitului pentru credite, anali�tii spun c� nu avem de-a face cu un blocaj pe pia�a imobiliar�. Imobiliarul nu a intrat, �nc�, �n declin. Anali�tii spun c�, de�i la o prim� vedere, datele B�ncii Na�ionale a Rom�niei (BNR) indic� o posibil� stagnare a credit�rii pe segmentul imobiliar, �n fapt, evolu�ia din primele trei luni ale anului reprezint� o tendin�� normal� a pie�ei. "Trebuie s� avem �n vedere faptul c� 2007 a fost un an excep�ional pentru activitatea de creditare din Rom�nia, a�a c� orice raportare la datele de anul trecut ne putea induce �n eroare, indic�nd o sc�dere", explic� Lucian Anghel, economist-�ef la BCR.

0 comentarii

Posteaza un comentariu