Bancile se asteapta la inasprirea conditiilor de creditare

B�ncile se a�teapt� �n perioada urm�toare la �n�sprirea condi�iilor de creditare pentru companii �i popula�ie, a declarat, miercuri, �eful direc�iei de stabilitate financiar� din cadrul b�ncii centrale, Ion Dr�gulin, citat de Mediafax. "Majoritatea companiilor s-au finan�at anul trecut �n valut�, at�t intern, c�t �i extern, ceea ce �nseamn� o expunere valutar� foarte mare a acestora �i ar putea pune �n discu�ie riscul valutar", a afirmat Dr�gulin la seminarul "Cre�terea dob�nzilor - fr�n� pentru creditare sau doar temperare?", organizat de Ziarul Financiar. Totu�i, �n condi�iile unei cre�teri consistente a dob�nzilor la �mprumuturile contractate, sectorul companiilor ar fi rezistent la �ocurile moderate, potrivit acestuia. La nivelul total al companiilor, a�tept�rile b�ncilor erau de relaxare a condi�iilor de creditare pentru primul trimestru al acestui an. Deciziile de politic� monetar� au �n�sprit �ns� standardele �i termenii de creditare pentru firme, iar printre factorii de modificare percepu�i de b�nci se num�r� situa�ia actual� sau a�teptat� a capitalului b�ncii, deciziile de politic� monetar� sau pruden�ial� a BNR �i a�tept�rile privind situa�ia economic� general�. �n ceea ce prive�te creditarea popula�iei, b�ncile spun c� standardele de creditare s-au relaxat u�or, �ns� se a�teapt� la o cre�tere a restric�iilor impuse. Pentru al doilea trimestru al acestui an se anticipeaz� o cre�tere a restric�iilor la creditele pentru achizi�ii de locuin�e �i terenuri, potrivit datelor prezentate de Dr�gulin. "Principalele probleme legate de sectorul popula�iei fa�� de sistemul bancar sunt cre�terea puternic� a creditului de consum �i a scaden�elor, precum �i expunerea valutar�. Cre�terea costului de finan�are reclam� o preocupare �i mai mare pentru gestionarea riscului de neplat�", a spus Dr�gulin.

0 comentarii

Posteaza un comentariu