Abia peste 6-10 ani vom avea la fel de multe credite ca tarile din regiune

România ar putea atinge în 6-10 ani media înregistratã anul trecut de Ungaria, Polonia, Cehia ºi Slovacia din punctul de vedere al ponderii creditelor bancare în Produsul Intern Brut (PIB), a declarat, miercuri, economistul ºef al Bãncii Comerciale Române (BCR), Lucian Anghel, citat de Mediafax.

"Chiar dacã am avut anul trecut o creºtere extraordinarã a creditelor, care nu va putea fi susþinutã ºi în 2008, mai avem încã 6-10 ani pânã sã atingem media Ungariei, Poloniei, Cehiei ºi Slovaciei", a afirmat Anghel la seminarul "Creºterea dobânzilor - frânã pentru creditare sau doar temperare?", organizat de Ziarul Financiar.

El a arãtat cã Cehia a avut anul trecut o creºtere a creditelor de 25%, iar Polonia de peste 20%, state care continuã ritmurile de creºtere, iar România trebuie sã facã eforturi suplimentare pentru a le ajunge din urmã.

Potrivit acestuia, împrumuturile ipotecare vor avea ºi în acest an, în România, un ritm de creºtere important, peste cel înregistrat de creditele de consum.

În ceea ce priveºte valoarea depozitele atrase de bãnci de la populaþie, România ar putea ajunge a doua þarã din regiune, în circa opt ani, Polonia rãmãnând pe primul loc.

"Nu cred cã vom ajunge Polonia din urmã într-un termen rezonabil", a spus Anghel.

Din punct de vedere al Produsului Intern Brut, el a arãtat cã România va ajunge în circa zece ani la nivelul Cehiei, dacã pãstreazã un ritm de creºtere peste cel înregistrat de þãrile menþionate, cu toate acestea situându-se la la jumãtate din PIB-ul Poloniei.

0 comentarii

Posteaza un comentariu